Ако смятате, че банките печелят от вас – печелете и вие от банките

Инвестирайте в портфейл от акции на европейски банки и финансови компании с договорен фонд Скай Финанси

 

Купувайки дялове от договорен фонд Скай Финанси вие

Инвестирате в договорен фонд с портфейл ориентиран към финансовия сектор

Получавате част от портфейл, формиран от акции на европейски банки и финансови компании, ориентирани и с експозиции към развиващите се пазари - Източна Европа, Азия, Латинска Америка.

 

В портфейла на фонда са включени предимно акции на европейски банки и застрахователни компании, които развиват дейността си не само в Европа, а и на развиващите се пазари и значима част от дейността им се реализира от тези пазари.

 

Защо Скай Финанси

При развиващите се пазари, финансовият сектор е с много по малък дял в икономиката отколкото в развитите държави. Със забогатяването на хората в тези региони може да се очаква, че финансовия сектор ще се развива с ускорени темпове.

 

С договорен фонд Скай Финанси можете да получите и бонус, при изпълнението на предлаганата от фонда схема за дългосрочно инвестиране - инвестиционна схема тип В


Повече за Скай Финанси


Имате въпроси или нужда от повече информация - заявeте среща с наш консултант на 02 815 40 00 и contact@skyfunds.bg.

 

Настоящата информация е маркетингов материал и е с информационна цел. Тя не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията може да се промени в бъдеще. Настоящите и потенциални инвеститори следва да имат предвид, че постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвращаемост. Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта на съответния фонд, преди да инвестирате. Проспектът, Основният информационен документ и правилата на организираните и управлявани от УД „Скай управление на активи" АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни на български език в офиса и на интернет страницата на дружеството www.skyfunds.bg. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно в офисите на „Скай управление на активи" АД в рамките на обичайното работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от „Скай управление на активи" АД фондове може да намерите на www.skyfunds.bg в секция „Управление на активи", „Фондове". Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук.  

 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.