Доверително управление

Управление на индивидуален портфейл

Ако предпочитате да предоставите управлението на инвестициите си на нас,

нашата услуга за управление на портфейла според нуждите на клиента (доверително управление), ви предлага:

 

• достъп до различни финансови инструменти
инвестиционни решения, в зависимост от склонността ви към поемане на риск и финансовите ви цели
• наблюдение на инвестициите и вземане на решения с цел да се гарантира, че вашият портфейл следва плана за постигане на финансовите ви цели
• прозрачност и регулярни отчети, осигуряващи вашата пълна осведоменост

• възможност във всеки един момент да дискутирате с вашия консултант резултатите от инвестициите ви, да коментирате различни инвестиционни възможности или промени във вашите очаквания за възвръщаемост, както и опасения за настоящата финансова среда 


Доверителното управление е индивидуализиран инвестиционен продукт, който дава възможност да се структурира портфейл от финансови инструменти специално за вас съгласно вашите инвестиционни цели и ограничения, и склонността ви да поемате риск в търсенето на по-висок финансов резултат.

 

За разлика от другите начини за инвестиране, при доверителното управление не е необходимо да взимате решения относно това кога, къде и колко пари да вложите. Нашите инвестиционни консултанти, ще съставят подходящия за вас портфейл от финансови инструменти, съобразно вашите предпочитания за степен на риск и очаквана доходност от инвестициите.

 

Изборът на финансовите инструменти се извършва въз основа зададените инвестиционни цели и ограничения, като рискът е изцяло за клиента.

 

Тази услуга е удобно и спестяващо време решение, което ви позволява да се концентрирате върху бизнеса си или личните си интереси, като сте сигурни, че активите ви се управляват професионално.

  

Основните предимства на доверителното управление са:

• Използване на широк спектър от капиталови пазари за структуриране на портфейла
Ползвате индивидуализиран продукт - вашите предпочитания, съображения, инвестиционни цели и ограничения, дори емоционални нагласи са определящи за нас.
Определяте размера на инвестицията - като инвеститор при нас можете да теглите или внасяте пари по всяко време, което ви дава по-голяма гъвкавост в сравнение с банковите депозити, както и в сравнение с инвестициите в пенсионни фондове и застрахователни продукти.
Определяте срока на инвестицията - доверените средства са на ваше разположение по всяко време, като единственото изискване е да ни уведомите в разумен срок.
• Винаги, когато пожелаете може да изтеглите цялата предоставена за управление сума, или част от нея, без санкции, в рамките на предвидения в договора срок;
• Върху доходите от търговия с акции на публични компании в Европейския съюз не се дължат данъци в България.
 

СКАЙ Управление на активи - Документи

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.