Инвестиционни консултации

Ние ви предлагаме

• Индивидуална инвестиционна консултация за структуриране на портфейл
• Възможност да определите желаното ниво на консултация
• Инвестиционни консултации по конкретни задания

 

Инвестиционна консултация за структуриране на портфейл - вземате самостоятелни решения с помощта на експерт

Управлявайте и контролирайте собствения си портфейл, като се консултирате професионално на всяка стъпка от процеса.

 

Тази услуга е предназначена за хора, които предпочитат да управляват собствените си инвестиции самостоятелно, но да ползват нашата експертиза в областта на капиталовите пазари.

 

В съответствие с вашата инвестиционна стратегия и зададени основни параметри, ние ви предлагаме инвестиционна консултация за структуриране на портфейл от финансови инструменти.

 

Ако желаете да вземете свои собствени инвестиционни решения, този тип услуга ви предлага помощта и указанията, от които се нуждаете, за да инвестирате ефективно. По време на съвместната работа с инвестиционния консултант ще имате възможността да направите информиран избор относно инвестициите си. 

 

Вие управлявате портфейла си, като се възползвате от професионална консултация.


Като допълнение получавате възможност:
• за последващо наблюдение на направените от вас инвестиции,
• предоставянето на мнение за състоянието на пазара
• предоставянето на мнение за фактори, които оказват влияние върху портфейла,
• както и предложения за преструктуриране на портфейла.


Точното ниво на консултация

Независимо от това дали имате, или нямате опит в инвестирането, можем да ви предоставим адекватно ниво на консултация. Можете да се възползвате от експетизата ни както в инвестирането през ETFs, така и при избор на акции от балканските борси. За тази услуга се изисква тясно сътрудничество. Ще изготвим предложения и ще ги обсъдим подробно с вас, преди да вземете окончателно решение.
Чрез тази услуга се възползвате от:
• Инвестиционна консултация, персонализирана спрямо вашите нужди
• Известия за възможности за инвестиране, тенденции и теми

 

Инвестиционни консултации по конкретни задания

Нашият екип изготвя инвестиционни проучвания за компани и икомически сектори към които проявявате интерес.

 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.