Документи

Отчети СКАЙ Глобал ETFs 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

СКАЙ Глобал ETFs - Информация по чл. 77 от Наредба 44 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.