Независимо от това дали сте с опит или инвестирате за първи път

с нас имате възможност:

да вземете свои собствени инвестиционни решения, като се възползвате от допълнителната експертна консултация относно инвестирането
да ни позволите да управляваме вашите инвестиции във финансови инструменти, ако не желаете да взимате свои собствени инвестиционни решения
да избирате между която и да е от тези възможности или да ги комбинирате, за да намерите решение, което е напълно подходящо за вас.

 

За повече информация или безплатна консултация - 02 815 40 00 и contact@skyfunds.bg

 

Предлагаме ви:

ИНВЕСТИЦИИ ВЪВ ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ 
ИНВЕСТИЦИОННА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА СТРУКТУРИРАНЕ НА ПОРТФЕЙЛ

 

 

Получавате:

• професионално управление на портфейл
• достъп до водещи глобални фондове и продукти
• експертна консултация относно инвестирането
• увереност, че вложенията ви във финансови инструменти са структурирани по правилен начин и се следва ясен план, който ще ви помогне да постигнете целите си

 

Индивидуален подход

След като направим оценка на нуждите ви и изясним инвестиционния ви и финансов профил, можем да обвържем нашите инвестиционни услуги с вашите индивидуални изисквания.

 
За определяне на инвестиционния ви профил ще вземем под внимание:

• вашето мнение за инвестирането във финансови инструменти
• както рационалните, така и емоционалните страни на инвестирането
• по какъв начин взимате инвестиционни решения, включително степента ви на увереност по финансовите въпроси

• нивото на консултация, която изисквате и от която имате нужда
• до каква степен се доверявате на възможността за професионална консултация при инвестирането, за постигането на по-добри резултати.

 

Ще определим:

• вашето отношение към към риска и печалбата
• по какъв начин реагирате на краткосрочни приходи и загуби
• стила ви на вземане на решения, необходимата за вас стабилност
• вашите предпочитания и
• степента, до която предпочитате да избегнете или да се ангажирате с финансовите пазари.


При избора на подходящите инвестиционни услуги, се съобразяваме с предоставената от вас информация за разходите, които сте планирали в краткосрочен план, изисквания за начин на живот, вашите бизнес и предприемачески инвестиционни намерения и дългосрочни цели.

Работим с вас, за да разберем какво искате да постигнете - не само със средствата, които предоставяте за управление при нас или инвестирате в нашите фондове, но също така и с останалите активи, които притежавате и за които сте ни предоставили информация.

На която и от услугите да се спрете, трябва да имате предвид, че винаги съществуват рискове при инвестирането. Стойността на инвестициите може да се понижи и е възможно да загубите капитал - не можем да елиминираме риска, но можем да потърсим по какъв начин да го намалим и как да го управляваме.

 

Имате въпроси или нужда от повече информация - заявeте среща с наш консултант на 02 815 40 00 и contact@skyfunds.bg 

 

 

 

Предоставената информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията може да се промени в бъдеще. Настоящите и потенциални инвеститори следва да имат предвид, че постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост. Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта на съответния фонд, преди да инвестирате. Проспектът, Основният информационен документ и правилата на организираните и управлявани от УД „Скай управление на активи" АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни на български език в офиса и на интернет страницата на дружеството www.skyfunds.bg. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно в офисите на „Скай управление на активи" АД в рамките на обичайното работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от „Скай управление на активи" АД фондове може да намерите на www.skyfunds.bg в секция „Управление на активи", „Фондове". Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук

СКАЙ Управление на активи - Документи

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.