10.04.2024

Спокоен за пазарите март


 

През март пазарите бяха спокойни като основните индекси се покачиха с умерени темповве. Данните за инфлацията в САЩ през февруари показаха допълнително забавяне на темпа на нарастване на цените, което според председателя на ФЕД Джером Пауъл кореспондира с това, което централната банка желае да види. Въпреки това, нивата остават доста над таргетираните от ФЕД 2% на годишна база.
Индексът на личните потребителски разходи, изключващ волатилните храни и енергия (core PCE) отчете ръст от 2.8% на годишна база през Февруари. Core PCE е предпочитаната статистика, която ФЕД следят за апроксимиране на инфлационните темпове в страната. По време на редовно заседание през Февруари, ФЕД остави основната лихва непроменена на 5.25-5.50%, но централната банка очаква да намали лихвите три пъти с по 25 базисни точки през 2024.
На пазара на държавен дълг се наблюдваше натиск от разпродажби като доходностите по 2 и 10 годишните ДЦК регистрираха покачване. През второто тримесечие на годината предстоят аукциони за емитиране на нов дълг за попълване на нарастващия бюджетен дефицит, което може да натисне цените на облигациите и повиши доходностите им.
В Европа ЕЦБ остави основната лихва непроменена на 4.5% през март, но икономисти очакват банката да започне цикъл на понижение на лихвите заради спадащата инфлация и забавящия се растеж. Въпреки това, поради натиск от страна на заплатите, ЕЦБ остава предпазлива по отношение на разхлабване на паричната политика.

 

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи

 

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs   

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.