08.12.2023

Рали на пазарите на акции през ноември


 

Ноември месец беше белязан от рали на пазарите на акции, ясно изразено особено в САЩ, където S&P 500 нарасна с 9%, а Nasdaq се повиши с 11 на сто. Основна роля за оптимизма на борсите изигра Финансовото министерство на САЩ след като публикува последния тримесечен бюлетин за рефинансиране на дълга (QRA), в който обяви план за емитиране на нов дълг през идните тримесечия.

Ресорът на бившия председател на ФЕД Джанет Йелън промени композицията на планираните емисии като за финансиране на дефицита през първото тримесечие на 2024 ще заложи в по-голяма степен на емитиране на книжа в късия край на кривата (T-bills) и в по-малка на емитиране на дългосрочни ДЦК.

ФЕД контролира късия край на лихвената крива, докато пазарите определят динамиката на дългосрочния дълг (7-30 г. ДЦК). Увеличението на спреда между дългосрочните и краткосрочните лихви, което се наблюдаваше между август и октомври, отразяваше покачване на т.нар. „срочна премия" поради рекордния бюджетен дефицит на САЩ.

Очевидно финансовото министерство целеше да успокои пазара на държавен дълг като промени баланса на предлагането. И реакцията на пазарите не закъсня като през следващите три дни доходностите по 10- и 30-годишните ДЦК се сринаха със 50 базисни точки, а основните индекси се устремиха стръмно нагоре.
Директен резултат от това беше значително отпускане на финансовите условия, което ще действа стимулиращо за растежа, печалбите и инфлационните процеси в икономиката. Това затруднява работата на ФЕД, който сега вероятно ще трябва допълнително да вдигне основната лихва.

 

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи  

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

 

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs  

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.