14.09.2023

Натиск на пазарите през август


През август месец пазарите на акции бяха подложени на натиск от разпродажби поради слабата ликвидност и покачващите се доходности на пазарите на държавни ценни книжа.
След сделката за повишаване на тавана на държваниия дълг, американското финансово министерство се завърна на пазарите, за да попълни нарастващата дупка в държавния бюджет. Така предлагането на ДЦК се увеличи като същевременно търсенето намаля поради разпродажби от чужди инвеститори и традиционно по-ниската ликвидност през летните месеци. Още повече, че ФЕД продължава с политиката на количествено затягане (QT), което допълнително изтънява ликвидността.
Така доходността по дългосрочните ДЦК на САЩ достигна исторически стойности, което е негативен фактор най-вече за т.нар. „акции на растежа", които се разменят при високи ценови коефициенти.
Данните за инфлацията в еврозоната и САЩ показаха намаление на ценови натиск в общата компонента и запазване на същия при ядрото (core inflation), което изключва енергията и хранителните суровини. Нивото на инфлацията в двете икономики остава над таргетираните нива от централните банки.
Данните за бизнес и потребителската активност на Китай показват отслабване на растежа въпреки отварянето на икономиката след COVID-19. Централната банка намали нивата на основната лихва като предприе мерки за стимулиране на имотния сектор и строителството. Въпреки това, страната се нуждае от нов двигател на икономически растеж.
 
*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи  
 
Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs     


Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.