05.04.2023

Турбулентен за финансовите пазари март


 През месец март, турбуленцията на финансовите пазари се завърна. Петата по големина банка в САЩ (Silicon Valley Bank - SVB) обяви фалит след като вложители поискаха да изтеглят значителни по размер депозити. Портфейлът от активи на SVB беше концентриран в инструменти с фиксиран доход - американски държавни ценни книжа. Тегленията на депозити накараха банката да продаде част от притежаваните ДЦК-та, което от счетоводна гледна точка означаваше припознаване на реализираните зауби от покачване на лихвените нива в САЩ. Това доведе до подкопаване на капиталовата адекватност и допълнителна загуба на доверие в ликвидността и платежоспособността на банката. В резултат акциите на банката се сринаха с 90%, което накара Федералната корпорация по депозитно застраховане (FDIC) да поеме активите и пасивите на банката. От всичко това пострада и целия банков сектор, както в САЩ, така и в Европа. Банковите книжа бяха подложени на значителен ценови натиск, което доведе до фалита и на швейцарската Credit Suisse и последващото и изкупуване от страна на UBS. До банкова ликвидна криза не се стигна, тъй като както ФЕД, така и SNB (Швейцарската централна банка) се намесиха решително и предоставиха ликвидност на банките под натиск от тегления. Това успокои пазарите и през втората половина на месеца, основните индекси отчетоха повишения. Държавните ценни книжа на САЩ, както и тези в еврозоната бяха подложени на значителни изкупувания след като пазарите започнаха да преоценяват риска от по-нататъшно затягане на монетарната политика. Ръстът на цените на ДЦК-тата означава спад на доходностите, и калкулации за намаление на лихвите от страна на ФЕД и ЕЦБ. Въпреки това, на последното заседание на ФЕД през март, банката повиши основната лихва с 25 базисни точки, като Джером Пауъл не сигнализира обръщане на курса на монетарната политика през тази година.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи  

 

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs       

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.