17.03.2023

Спокоен за пазарите февруари


Месец Февруари беше сравнително спокоен на световните финансови пазари. Основните индекси в САЩ отстъпиха част от натрупаните печалби през Януари. Широкият S&P 500 се понижи с 2.6%, а технологичния NASDAQ отстъпи с 1.1%. Европейските акции продължиха възходящия тренд, подкрепени от утихващата енергийна криза и подобряващите се изгледи за избягване на икономическа рецесия. Индексът Eurostoxx 50 се покачи с 1.8% през месеца.

Федералният резерв отново потвърди ангажимент за продължаване на покачването на лихвите като доходностите на 2- и 10-годишните американски ДЦК удариха нови върхове. Данните за PCE инфлацията в core частта, която изключва волатилните енергийни суровини и храни, показаха ускоряване на темпа на ръст през януари, като безработицата остава на рекордно ниски нива. ФЕД следи под лупа тенденциите на трудовия пазар, който да подскаже посоката на паричната политика в следващите месеци.

В Европа, по-високата инфлация спрямо щатите доведе до покачване на доходността на европейските ДЦК-та като немският 2-годишен bund стигна доходност от 3.2% на годишна база, а 10-годишният bund се разменяше при доходност от 2.7% в края на месеца.

Ликвидността на пазарите остава ниска поради количественото затягане (QT) от страна на ФЕД и ЕЦБ и несигурността на пазарите, което предполага движение на цените в широки граници през март. Отварянето на Китайската икономика вероятно ще подкрепи пазара на суровини, както на индустриалните, така и на енергийните.

 

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи  

 

Коментар:
Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

 

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs      

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.