10.02.2022

Партия геополитически шах - първи ход


ФЕД комуникира промяна в паричната си политика. Разговори между САЩ и Русия по инициатива на Русия. Ковид. Финансови отчети на публичните компании в САЩ. Това бяха основните драйвъри на финансовите пазари през януари.
 
1. ФЕД - ФЕД ще вдигне лихвените нива през 2022 три пъти по 0.25% и ще спре нарастването на баланса си, като извършва нови покупки на книжа само при падежиране на стари и в същия размер. Аргументацията за тази промяна в посоката е установяващата се трайно инфлация, която ФЕД започна да забелязва, както и подобряващото се финансово състояние на бизнеса, което според ФЕД позволява вдигане на лихвите, а финансовият сектор не изпитва ликвидни проблеми. Пазарите реагираха негативно, но все пак инвеститорите бяха предпазливи в продажбите, тъй като ръст на лихвите с 0.75% не е сериозен шок за икономиката, а също така пазарът разчита на ФЕД в ролята на последна спасителна инстанция в случай на неблагоприятно развитие. Тази увереност прави продажбата на акции опасна, защото инвестиционните алтернативи биха се влошили в случай на нова комуникация от ФЕД в посока стимулиране, а акциите биха се повишили. Накратко ФЕД затягат дотолкова монетарната политика, доколкото да балансират между инфлационните очаквания и способността на икономиката да поеме по-високи лихви. За пазарите на акции това, според мен, означава повишаващ се потенциал за ръст на периферните пазари, особено периферна Европа заради изявлението на ЕЦБ, че поне до края на 2022 не възнамерява да променя паричната си политика.
 

2. Русия стартира вероятно дълга партия в националния си спорт шах с първи ход - писмено искане НАТО да се отдръпне от териториите, присъединени към отбранителния съюз след 1997 с ясното съзнание, че това не е реално. Друг ход е струпването на въоръжение по границите с Украйна с евентуална цел руско езичните Донецк и Домабас. Геополитическите наблюдатели гадаят стратегическата цел на Кремъл, като преобладава мнението, че Русия, вероятно в неформален съюз с Китай, цели промяна в установения геополитически баланс в посока намаляване зоните на влияние на САЩ, която загуби икономическа и военна относителна тежест през последните 3 десетилетия. Тезата на анализаторите е, че е настъпил момента Русия да отстоява по-голяма тежест на геополитическата карта.

3. Ковид ефектите отслабват, остава рискът от поява на нови разновидности на вируса.

4. Разнопосочни бяха финансовите отчети на щатските компании. Не дадоха посока на пазара.

Всичко това, най-вече неяснотата какво точно се случва на геополитическата сцена, стряска пазарите и предстои да видим как ще се развие „руската партия шах" през годината. Едно е сигурно - имаме предпоставка за висока волатилност.

Коментар: Явор Спасов, портфолио мениджър
 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец януари, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.