11.03.2021

Покачването на лихвите се отразява на пазарите


През февруари изглежда, че пазарите вече са оставили пандемията на заден план в оценките си. Месецът бе силно повлиян, както от излизащите отчети на компании за четвъртото тримесечие, така и от индикациите, каква ще е политиката на централните банки през останалата част на годината. Постепенното връщане към нормалност на икономиките се отрази на резултатите на компаниите. Секторите, в които кризата се отрази по-слабо или дори положително, като здравеопазване, технологии и потребителски стоки реализират добри растежи и на приходи и на печалби, като успяват и да повишават очакваните си резултати. От друга страна енергията, транспорта и недвижимите имоти все още не са преодолели негативите от локдауни и ограничено търсене, но дори и те се оказва, че се справят по-добре от очакваното.


Големият въпрос, който започна все повече да се задава на пазарите е - какви ще са бъдещите действия на централните банки. Изключително ниските лихви е малко вероятно да се задържат и през следващата година. А ако се повиши толерансът към инфлация, това може да доведе до бърз ръст на дългосрочните лихви. Пазарите на акции като цяло, все още използват за изчисление на реална стойност на компании, дисконтни проценти далеч над настоящите лихви по 10 годишни облигации, така че към момента повишението на лихвите не е пряк проблем. Може да се превърне в проблем при ръст на инфлацията над нормалния за последните години 2 процентен праг. Към момента, в калкулирането на стойност на доста компании, особено от технологичния сектор са заложени ниски лихви и значим растеж за много дълъг период от време. Високите им коефициенти на търговия предполагат, че голяма част от стойността им е в далечното бъдеще, а от тук и дисконтния процент, който превръща тази бъдеща стойност в настояща оценка, се оказва доста важен. Всеки ръст на дългосрочните лихви над очакваните от пазара, може да доведе до рязък спад на акциите на технологичните компании. А тъй като те са значима част от пазара, то техния спад неминуемо ще се отрази и силно негативно на индексите като цяло.


През февруари се наблюдаваха първите сигнали, че този възможен сценарии вече интригува пазара. През някои дни със по-сериозен ръст на лихвите по дългосрочните облигации акциите на технологичните компании бяха между най-спадащите в индексите. От друга страна, финансовият сектор имаше доста добри дни през февруари. Банките с техните ниски коефициенти на търговия и бизнес модел, който печели от стръмна крива на доходността на лихвите, започнаха да се превръщат в предпочитани за инвестиране в такава среда.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец февруари, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs    

 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.