10.12.2019

Китайски загадки


 

 

снимка:www.simonmaxbannister.com

Ноември бе доста благоприятен за фондовете ни - Скай Нови Акции премина над 17% от началото на годината, Скай Глобал ЕТФ е над 12%, а Скай Финанси е 11,6% нагоре за годината. А развиващите се пазари все още не са влезли на фокус на глобалните инвеститори.  

Ноември бе позитивен и за пазарите. Американският пазар се стабилизира, реализира растежи и това повлече и останалите основни пазари. Основните фактори, които допринесоха за това позитивно развитие бяха от една страна отчетите на американските компании, които макар и далеч от блестящи, пак биха очакванията. Другият основен елемент за растежа е доста по противоречив - постоянните ПР изявления на Тръмп и на служители на администрацията му, как търговските преговори с Китай вървят добре и е възможно да се случи сделка.

Какво всъщност се случва. Въпреки че отчетите бият очакванията - което е до известна степен очаквано - реално печалбите спадат спрямо нивата от миналата година с над 2%. Като това е трето поредно тримесечие със спад на печалбите. Съществуващата практика да се занижават очакванията преди отчетен сезон, за да може да бъдат подобрявани с реални данни е съществена част от борсовата игра.

Ако пазарът отразява в цените правилно очакванията, и реалните данни бият очакванията, то е нормално цените да вървят нагоре. Особено когато хоризонтът на инвестиране е къс, в общи линии това добре предсказва и как ще се движи пазара. Когато обаче реалните печалби падат, но пазарът расте - единственото, което може да обясни растежът на индексите са очакванията, че в следващата година печалбите ще се върнат към растеж.

Значителна част от растежът на приходи и печалби по света - не само в САЩ - се дължи на Китай. Ако търговската война всъщност ескалира, то тези очаквания за подобряване на ситуацията през следващата година може и да не се сбъднат. Това съчетано с експанзия на настоящите коефициенти и оценки - средното форуърд P/E на американския пазар в момента е 17.6, което е над десет и над пет годишното средно P/E - прави все по-вероятна корекцията на пазара. В същото време очевидно администрацията на Тръмп има фиксация към пазара на акции. Доброто представяне на индексите е като доказателство за пред публиката и избирателите, че администрацията се справя добре. От там и постоянните туитове и ПР акции, как всъщност търговските преговори вървят добре. Нещо, което реално не се доказва от фактическите споразумения, до които се достига. Или по-скоро до пълната липса на всякакъв напредък - ако се гледат само фактите.

Светът е доминиран от отрицателни лихви. Акциите, върху които не влияе тази подържана от централните банки инфлация на активите, са малко на брой. Тук попадат развиващите се пазари - финансовите компании и пазари възприемани като рискови, като акции в Турция и до някъде в развиваща се Европа. Търсенето на реална доходност в свят без доходност, насочва през последните месеци част от глобалните инвестиции в акции към активите, в които инвестират фондовете на Скай.
 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец ноември, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs    

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.