Пазарите отчетоха новите реалности

2022-04-11

След повече от месец война в Украйна за икономическите и политическите играчи вече е пределно ясно, че реалностите се промениха и те започнаха процес на реорганизация. Изводът от събитията е, че концентрацията на законодателна, изпълнителна и съдебна власт крие неприемлив риск. Когато един човек определя поведението на държава, взаимодействащите с тази държава политически и икономически субекти не могат да прогнозират и планират разционално. От този извод тръгва реорганизацията и преосмислянето на политическите и икономическите политики и стратегии на държавите и бизнеса. Сега е Русия, ами Китай?

Вече е ясно, че не може да се разчита на предвидимостта и рационалността на един човек или една партия - всяка недемократична държава вече е значително по-рискова.

Русия се изолира от „западния свят". Това шоково променя средата - спешно е необходима алтернатива на природните суровини, изнасяни от Русия, както и промяна на енергийната политика на САЩ, ЕС и всички останали, наред с отбранителната и други политики. Решенията от страна на Кремъл могат да бъдат вземани „от днес за утре", но реакцията на засегнатите държави и бизнеси не може да отговаря с такава бързина. Това създава риск от инфлация, забавяне или прекъсване на вериги на доставки и финансови потоци.

В среда на високи инфлационни очаквания акциите и златото са логичен инвестиционен избор. Подбора на позиции в портфейлите на фондовете към момента дава добри резултати - представянето им е добро на фона на пазарните индекси като доходност и волатилност. Това ни дава увереност да продължим да търсим възможности за подсилване на съществуващите позиции в моменти на разпродажби и пазарен стрес.

Коментар:

Явор Спасов,
портфолио мениджър

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец март, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs