Искат ли пазарите старата нормалност?

2021-09-10

През август финансовите пазари се приближават до инфлексна точка в развитието си. Сериозният ръст на потреблението, след намаляването на мерките срещу Ковид, започна да забавя темпа си на растеж, а в някои държави дори спря. Фискалните и монетарни стимули предприети с цел запазване на икономиките също са към края си. ФЕД вече дава сигнали, че ще започне намаляване на изкупуването на държавни облигации към края на годината и макар вдигането на лихвите към момента да изглежда, че е далеч във времето, и тази мярка вече е в обозримото бъдеще. В началото на септември в САЩ приключват и доста програми за подпомагане на хора, заради пандемията, като през следващите месеци реално ще приключат всички. Това от една страна ще намали натиска върху пазара на труда в САЩ, като е възможно да успокои натиска за вдигане на заплати и съответно инфлацията, но от друга страна е доста вероятно да причини спад на икономическото търсене. Излизането на пазара на труда на няколко милиона служители, които до момента са разчитали на държавна помощ е доста вероятно да предизвика сериозен дисбаланс в обратната на настоящата посока. В Европа най-вероятно ще има няколко месеца лаг, но през 2022 е доста вероятно това да се случи и тук.

Инфлацията в целия развит свят продължава да бъде доста над таргетите на централните банки, но към момента основния сценарии е, че това е временно повишение на цените. И ако тези предвиждания се оправдаят то няма да има голямо отражение върху дългосрочните лихвени проценти, а от тук и върху пазарите на акции и облигации. Към момента все още може да се каже, че акциите нямат алтернатива като средство за инвестиране. Лихвените процени, дори и ако разглеждаме инфлацията само като временен феномен, все пак ще се вдигат с намаляването на монетарните стимули. А това предполага негативно развитие и при облигациите, а доста вероятно и при недвижимите имоти. Плановете на САЩ за значителни фискални пакети насочени към изграждане и подържане на инфраструктура, ако преминат през законодателните им органи, също ще дадат сериозен тласък на пазарите им на акции - но може би не към настоящите лидери - технологичните компании. Все още предстои да се видят и ефектите от промяната в държавните политики, в САЩ и в Европа, върху банките. Въпреки изненадващо стабилното представяне на банките по време на ковид кризата, стои въпросителната, до колко това се дължи на добри бизнес процеси и до колко на държавно подпомагане на клиентите им.

При развиващите се пазари ситуацията изглежда доста по-ясна в момента. Там липсваше силната зависимост на икономиките им от държавни фискални и монетарни стимули, което ще направи процеса към връщане към нормалността доста по-предсказуем. Голямата заплаха за Азия остава делта варианта на ковид, който заплашва избраната от тях стратегия за нулев ковид. Но и това може да се разглежда по-скоро като временна пречка, а не нещо което ще тежи на пазарите дълго време. Индия и Латинска Америка вече може да се каже, че се намират в опашката на пандемията, като връщането им към нормалност вече започна и не изглежда да има сериозна опасност от прекъсване на процеса.

Като всяко преминаване от една фаза на икономически растеж към друга следващите няколко месеца е възможно да предизвикат известни турбуленции на пазарите. Но като се има в предвид сериозното включване на централните банки и правителствата в икономиките е малко вероятно този преход да предизвика някаква пазарна криза. Много по-вероятния сценарий е консолидация или умерена корекция.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец август, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs