Business as usual

2020-08-10

От началото на годината пазарите претърпяха доста сериозни флуктуации. Голяма част от тях дължащи се на изключително високата несигурност за икономическото развитие и за резултатите на компаниите поради COVID-19 и мерките на правителствата за справяне с епидемията. През юли обаче ситуацията до известна степен се стабилизира. Икономическите данни излизащи по света са очаквано зле, резулатите на компаниите също отразяват потиснатото второ тримесечие. 

Точно излизащите резултати на компании предизвикаха въздишка на облекчение. В общи линии те се движиха според очакванията. Нямаше големи изненади, и отново приличен процент от компаниите бият очакванията. Голямата неизвестна, до колко сериозната икономическа криза ще се отрази на финансовия сектор и дали няма да предизвика и финансова криза, се реши положително. Резултатите към края на юни не изглежда да показват, че има сериозни сътресения в банките. За това несъмнено допринесоха и навременните и доста мащабни стимули от централните банки.

В крайна сметка повечето развити пазари завършиха месеца леко на отрицателна територия, а развиващите се - особено на тези от Азия и Латинска Америка на положителна.

Към момента голямата неизвестна, която остава на хоризонта е потенциална втора вълна на епидемията през есента. Особено ако мащаба и е такъв, че да изисква отново прилагане на силно ограничителни мерки. Това би могло значително да отложи във времето икономическото възстановяване, като същевременно настоящите държавни стимули да се окажат недостатъчни. Все пак изглежда, че държавите са решени да си защитят икономиките, така че подобни резки спадове като през март са относително по-слабо вероятни на есен.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец юли, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs