Контакти

Централен офис:

 

гр. София, п.код 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, ет. 2

 

тел: 02 815 40 00; 0886396177

факс:02 815 40 10

email: contact@skyfunds.bg

 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.