НСА на дял Доходност Стандартно отклонение
От началото на годината За последните 12 месеца От началото на предлагането
СКАЙ Нови Акции 0.9152 0.54% 9.60% -0.53% 10.70%
СКАЙ Финанси 0.4128 3.61% -4.49% -5.46% 18.69%
СКАЙ Глобал ETFs 126.3829 5.27% -5.27% 1.85% 11.23%

 

 

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвращаемост.Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта на съответния фонд, преди да инвестирате. Документите са на български език и са достъпни на www.skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици.

 

 

 

Банкова сметка на СКАЙ Нови Акции | Банкова сметка на СКАЙ Финанси | Банкова сметка на СКАЙ Глобал ETFs

Нетна стойност на активите на един дял

Нетна стойност на активите на един дял

Нетна стойност на активите на един дял

всички новини Новини от СКАЙ

Бързи връзки

Oops! Error No2 <=> [OTHER ERROR] - Division by zero
The error occurred on line 33 of /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/core/core.php

#0 MagException->report() called at [/home/statusb/public_html/skyfunds.bg/core/core.php:34]
#1 MagErrorHandler(2, Division by zero, /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/controllers/news_controller.php, 121, Array ([er] => ExchangeRate Object ([orig_table_name] => exchange_rates,[table_name] => exchange_rates,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => 1,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 3614,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[rows_per_page] => 2,[page] => 1,[pages] => 1807),[exchanges] => Array ([0] => ExchangeRate Object ([orig_table_name] => exchange_rates,[table_name] => exchange_rates,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 3614,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 3615,[date] => 2023-01-27,[eur] => 1.9558,[usd] => 1.8001,[gbp] => 2.2254,[chf] => 1.9525,[try] => 0.0957,[hrk] => 0.0000,[ron] => 0.3994,[jpy] => 0.0139,[pages] => 1807),[1] => ExchangeRate Object ([orig_table_name] => exchange_rates,[table_name] => exchange_rates,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 3614,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 3614,[date] => 2023-01-26,[eur] => 1.9558,[usd] => 1.7951,[gbp] => 2.2239,[chf] => 1.9554,[try] => 0.0954,[hrk] => 0.0000,[ron] => 0.4006,[jpy] => 0.0138,[pages] => 1807)),[yesterday] => ExchangeRate Object ([orig_table_name] => exchange_rates,[table_name] => exchange_rates,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 3614,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 3614,[date] => 2023-01-26,[eur] => 1.9558,[usd] => 1.7951,[gbp] => 2.2239,[chf] => 1.9554,[try] => 0.0954,[hrk] => 0.0000,[ron] => 0.4006,[jpy] => 0.0138,[pages] => 1807),[today] => ExchangeRate Object ([orig_table_name] => exchange_rates,[table_name] => exchange_rates,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 3614,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 3615,[date] => 2023-01-27,[eur] => 1.9558,[usd] => 1.8001,[gbp] => 2.2254,[chf] => 1.9525,[try] => 0.0957,[hrk] => 0.0000,[ron] => 0.3994,[jpy] => 0.0139,[pages] => 1807),[final] => Array ([eur] => 1.9558,[usd] => 1.8001,[gbp] => 2.2254,[chf] => 1.9525,[try] => 0.0957,[hrk] => 0.0000,[ron] => 0.3994,[jpy] => 0.0139,[eur_percent] => 0,[usd_percent] => 0.28,[gbp_percent] => 0.07,[chf_percent] => -0.15,[try_percent] => 0.31))) called at [/home/statusb/public_html/skyfunds.bg/controllers/news_controller.php:121]
#2 NewsController->exchange_rates(Array ()) called at [/home/statusb/public_html/skyfunds.bg/core/BaseHelper.php:357]
#3 BaseHelper->render_partial_smarty(Array ([controller] => news,[action] => exchange_rates), Smarty Object ([template_dir] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/templates,[compile_dir] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/templates/compiled,[config_dir] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/templates/configs,[plugins_dir] => Array ([0] => plugins,[1] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/core/smarty/plugins,[2] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/core/smarty/custom_plugins),[debugging] => ,[error_reporting] => ,[debug_tpl] => ,[debugging_ctrl] => NONE,[compile_check] => 1,[force_compile] => 1,[caching] => 0,[cache_dir] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/templates/cache,[cache_lifetime] => 3600,[cache_modified_check] => ,[php_handling] => 0,[security] => ,[secure_dir] => Array (),[security_settings] => Array ([PHP_HANDLING] => ,[IF_FUNCS] => Array ([0] => array,[1] => list,[2] => isset,[3] => empty,[4] => count,[5] => sizeof,[6] => in_array,[7] => is_array,[8] => true,[9] => false,[10] => null),[INCLUDE_ANY] => ,[PHP_TAGS] => ,[MODIFIER_FUNCS] => Array ([0] => count),[ALLOW_CONSTANTS] => ),[trusted_dir] => Array (),[left_delimiter] => {,[right_delimiter] => },[request_vars_order] => EGPCS,[request_use_auto_globals] => 1,[compile_id] => ,[use_sub_dirs] => ,[default_modifiers] => Array (),[default_resource_type] => file,[cache_handler_func] => ,[autoload_filters] => Array (),[config_overwrite] => 1,[config_booleanize] => 1,[config_read_hidden] => ,[config_fix_newlines] => 1,[default_template_handler_func] => ,[compiler_file] => Smarty_Compiler.class.php,[compiler_class] => Smarty_Compiler,[config_class] => Config_File,[_tpl_vars] => Array ([SCRIPT_NAME] => /public/dispatch.php,[_languages] => Array ([en] => en-US,[bg] => bg-BG),[_root] => /,[_locale] => bg-BG,[_current_lng] => bg,[_labels] => Array ([opposite_lang] => en,[home] => Начало,[search] => Търсeне,[logout] => Изход,[filter] => Филтър,[actions] => Действия,[all] => All,[no_results_found] => No results found,[not_permissions_to] => Няма достъп до,[back] => Назад,[confirm_delete] => Сигурни ли сте, че искате да изтриете запис #,[download] => Изтегли,[all_news] => всички новини,[all_fields_are_required] => Всички полета са задължителни,[status_offices] => Офиси на СКАЙ Управление на активи,[apply_for_job] => Изпрати,[additional_offices] => Нашите услуги можете да ползвате и в следните офиси,[status_invest] => Статус Инвест,[status_capital] => СКАЙ Управление на активи,[wrong_file] => Невалиден CV файл. Моля изберете DOC, RTF или PDF.,[do_filter] => Филтрирай,[clear] => Изчисти,[yes] => Да,[no] => Не,[true] => -Да-,[false] => -Не-,[man_actions] => Операции,[title_emissions_index] => Списък Емисии,[title_emissions_add] => Добавяне на емисия,[title_emissions_edit] => Редактиране на емисия,[title_shares_index] => Списък Акции,[title_shares_add] => Добавяне на запис,[title_shares_edit] => Редактиране на запис,[title_quick_links_index] => Списък с Бързи връзки,[title_quick_links_add] => Добавяне на бърза връзка,[title_quick_links_edit] => Редактиране на бърза връзка,[title_files_index] => Списък с Файлове,[title_files_add] => Добавяне на файл,[title_files_edit] => Редактиране на файл,[title_file_groups_index] => Списък с Файлови групи,[title_file_groups_add] => Добавяне на файлова група,[title_file_groups_edit] => Редактиране на файлова група,[title_news_feeds_index] => Списък с Източници на новини,[title_news_feeds_add] => Добавяне на източник на новини,[title_news_feeds_edit] => Редактиране източник на новини,[title_analyses_index] => Списък с Бюлетини,[title_analyses_add] => Добавяне на бюлетин,[title_analyses_edit] => Редактиране на бюлетин,[title_contents_index] => Списък с Подстраници към брокерски услуги,[title_contents_add] => Добавяне на подстраница към брокерски услуги,[title_contents_edit] => Редактиране на подстраница към брокерски услуги,[title_company_branches_index] => Списък с Фирмени отрасли,[title_company_branches_add] => Добавяне на фирмен отрасъл,[title_company_branches_edit] => Редактиране на фирмен отрасъл,[title_countries_index] => Списък с Държави,[title_countries_add] => Добавяне на държава,[title_countries_edit] => Редактиране на държава,[title_companies_index] => Списък с Компании,[title_companies_add] => Добавяне на компания,[title_companies_edit] => Редактиране на компания,[title_team_members_index] => Списък с Членове на екипа,[title_team_members_add] => Добавяне член на екипа,[title_team_members_edit] => Редактиране член на екипа,[title_careers_index] => Списък с Обяви за работа,[title_careers_add] => Добавяне на обява за работа,[title_careers_edit] => Редактиране на обява за работа,[title_press_releases_index] => Списък с "Прес-съобщения",[title_press_releases_add] => Добавяне на запис,[title_press_releases_edit] => Редактиране на запис,[title_publications_index] => Списък с "Медиите за нас",[title_publications_add] => Добавяне на запис,[title_publications_edit] => Редактиране на запис,[title_offices_index] => Списък с Офиси,[title_offices_add] => Добавяне на офис,[title_offices_edit] => Редактиране на офис,[title_education_materials_index] => Списък с Образователни материали,[title_education_materials_add] => Добавяне на образователен материал,[title_education_materials_edit] => Редактиране на образователен материал,[title_dictionary_index] => Списък термини в речника,[title_dictionary_add] => Добавяне на термин,[title_dictionary_edit] => Редактиране на термин,[title_faq_index] => Списък с Често Задавани Въпроси,[title_faq_add] => Добавяне на често задаван въпрос,[title_faq_edit] => Редактиране на често задаван въпрос,[title_user_index] => Списък с Потребители,[title_user_add] => Добавяне на потребител,[title_user_edit] => Редактиране на потребител,[title_groups_index] => Списък с Потребителски групи,[title_groups_add] => Добавяне на потребителска група,[title_groups_edit] => Редактиране на потребителска група,[title_stock_indices_index] => Списък с Индекси,[title_stock_indices_add] => Добавяне на Индекс,[title_stock_indices_edit] => Редактиране на индекс,[title_exchange_rates_index] => Валутни курсове,[title_exchange_rates_add] => Добавяне на валутен курс,[title_exchange_rates_edit] => Редактиране на валутен курс,[title_users_index] => Списък потребители,[title_users_add] => Добавяне на потребител,[title_users_edit] => Редактиране на потребител,[currency] => Array ([eur] => Евро,[usd] => Щатски долар,[gbp] => Британска лира,[chf] => Швейцарски франк,[hrk] => Хърватска куна,[try] => Турска лира,[ron] => Румънска леа,[jpy] => Японска йена),[TOPMENU] => Array ([list_items] => Списък,[add_item] => Добавяне запис,[edit_item] => Редактиране запис,[list_sub_pages] => Списък подстраници,[add_sub_page] => Добавяне подстраница,[modules] => Модули,[quick_links] => Бързи връзки,[quick_links_add] => Добавяне Бърза връзки,[quick_links_edit] => Редактиране Бърза връзки,[exchange_rates] => Валутни курсове,[exchange_rates_add] => Добавяне на курс,[exchange_rates_edit] => Редактиране на курс,[news_and_markets] => Бюлетин,[news_feeds] => Източници на Новини,[news_feeds_add] => Добавяне източник на Новини,[news_feeds_edit] => Редактиране източник на Новини,[analyses] => Бюлетини,[analyses_add] => Добавяне Бюлетин,[analyses_edit] => Редактиране Бюлетин,[stock_indices] => Индекси,[stock_indices_add] => Добавяне на индекс,[stock_indices_edit] => Редактиране на индекс,[stock_indices_date_edit] => Редактиране на индекси за дата,[status_ivestment_brokeridge] => Документи,[brokerage] => Брокерски услуги,[investment_banking] => Инвестиционно банкиране,[registration_agent] => Регистрационен агент,[status_asset_management] => Управление на активи,[index_fund_text] => Фондове общ текст,[home_table_text] => Текст цени начална страница,[status_new_shares] => СКАЙ Нови Акции,[status_finances] => СКАЙ Финанси,[status_etfs] => СКАЙ Глобал ETFs,[investment_program] => Инвестиционна програма,[fund_pages] => Текстови страници,[why] => Защо да инвестираме,[how] => Как да инвестираме,[portfolio] => Портфейл,[prices] => Текст таблица цени,[maccounts] => Доверително управление,[inv_consult] => Инвестиционни консултации,[emissions] => Данни за портфейл,[shares] => Акции,[company_branches] => Отрасли,[company_branches_add] => Добавяне Отрасъл,[company_branches_edit] => Редактиране Отрасъл,[countries] => Държави,[countries_add] => Добавяне Държава,[countries_edit] => Редактиране Държава,[companies] => Компании,[companies_add] => Добавяне Компания,[companies_edit] => Редактиране Компания,[status_about_status] => За нас,[status_profile] => Профил,[status_mission] => Мисия,[team_members] => Екип,[team_members_add] => Добавяне член на Екипа,[team_members_edit] => Редактиране член на Екипа,[careers] => Кариери,[careers_add] => Добавяне обява за работа,[careers_edit] => Редактиране обява за работа,[press_releases] => Прес-съобщения,[press_releases_add] => Добавяне запис "Прес-съобщения",[press_releases_edit] => Редактиране запис "Прес-съобщения",[publications] => Медиите за нас,[publications_add] => Добавяне запис "Медиите за нас",[publications_edit] => Редактиране запис "Медиите за нас",[contacts] => Контакти,[contacts_add] => Добавяне офис,[contacts_edit] => Редактиране офис,[terms] => Условия за ползване,[status_investment_manual] => Инв. Наръчник,[educational_materials] => Образователни материали,[educational_materials_add] => Добавяне Образователен материал,[educational_materials_edit] => Редактиране Образователен материал,[dictionary] => Речник,[dictionary_add] => Добавяне на термин,[dictionary_edit] => Редактиране на термин,[faq] => Често задавани въпроси,[faq_add] => Добавяне запис,[faq_edit] => Редактиране запис,[files] => Файлове,[files_add] => Добавяне файл,[files_edit] => Редактиране файл,[file_groups] => Групи файлове,[file_groups_add] => Добавяне файлова група,[file_groups_edit] => Редактиране файлова група,[administration] => Администриране,[users] => Потребители,[users_add] => Добавяне Потребител,[users_edit] => Редактиране Потребител,[user_groups] => Потребителски групи,[user_groups_add] => Добавяне потребителска груша,[user_groups_edit] => Редактиране потребителска група,[index_text] => Начален текст,[documents] => Документи),[BUTTONS] => Array ([show_all] => Покажи всички,[filter] => Филтрирай,[add] => Добави,[edit] => Редактирай,[cancel] => Откажи,[read] => Прочети,[save_order] => Запази подредбата,[restore_order] => Възстанови подредбата),[MAN_ACTIONS] => Array ([index] => Списък,[add] => Добави,[edit] => Редактирай,[delete] => Изтрий,[read] => Прочети),[PAGING] => Array ([next] => Следваща »,[previous] => « Предишна),[DB_FIELDS] => Array ([admin_group_id] => Група,[username] => Потребителско име,[userpass] => Парола,[confirm_password] => Потвърди парола,[description] => Описание,[short_description] => Кратко описание,[date] => Дата,[datetime] => Дата и час,[picture] => Снимка,[title] => Заглавие,[map] => Карта,[attached_groups] => Свързани файлови групи,[quick_filter] => бърз филтър,[file_group] => Файлова група,[file] => Файл,[active] => Активен,[name] => Име,[position] => Позиция,[Map] => Карта,[is_status_invest] => Покажи в Статус Инвест,[is_status_capital] => Покажи в СКАЙ Управление на активи,[City] => Град,[reference_number] => Реф. N,[is_status] => Офис на Статус,[value] => Стойност,[summary] => Резюме,[company_branch_id] => Отрасъл,[branch] => Отрасъл,[country_id] => Държава,[country] => Държава,[why_to_invest] => Текст,[how_to_invest] => Текст,[portfolio] => Текст,[prices] => Текст,[info] => Текст,[documents] => Текст,[fund_id] => Фонд,[company_id] => Компания,[file_group_id] => Група,[Analysis] => Aнализ,[analysis_category_id] => Категория,[faq_category_id] => Категория,[percent] => Процентно изменение,[prefix] => Префикс,[created_on] => Дата,[Logo] => Лого,[source] => Източник,[info_table] => Таблица,[shares] => Акции,[net_assets] => Нетна стойност),[DB_SAVE_ERRORS] => Array ([not_empty] => Не може да е празно,[already_exists] => Вече съществува в базата данни,[userpass_not_match] => Паролите не съвпадат),[PERMISSIONS] => Array ([index] => Списък,[add] => Добавяне,[edit] => Редактиране,[delete] => Изтриване,[book] => Книги,[group] => Потребителски групи,[user] => Потребители),[MENU] => Array ([about] => Array ([index] => За Нас,[mission] => Мисия,[team_members] => Екип,[careers] => Кариери,[documents] => Документи,[press_releases] => Прес-съобщения,[publications] => Медиите за нас,[contacts] => Контакти),[asset_management] => Array ([index] => Управление на активи,[funds] => Фондове,[wealth_management] => Доверително управление,[investment_consultancies] => Инвестиционни консултации),[intermediary] => Array ([index] => Документи),[news] => Array ([index] => Бюлетин,[analyses] => Бюлетин,[news] => Новини),[handbook] => Array ([index] => Инвестиционен наръчник,[educational_materials] => Образователни материали,[faq] => Често задавани въпроси,[dictionary] => Речник)),[sitemap] => Карта на сайта,[success_sent] => Информацията е изпратена успешно!,[failed_sent] => Неуспешно изпращане! Моля опитайте по-късно!,[terms] => Условия за ползване,[funds] => Array ([new_shares] => ДФ СКАЙ Нови Акции,[finance] => ДФ СКАЙ Финанси,[etfs] => ДФ СКАЙ Глобал ETFs,[investment_program] => Инвестиционна програма),[new_shares] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Нови Акции,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[finance] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Финанси,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[etfs] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Глобал ETFs,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[investment_program] => Array ([main] => ДФ Инвестиционна програма,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[contacts] => Array ([offices] => Офиси,[feedback] => Обратна връзка,[contacts_title] => Офиси на Статус,[agencies] => Представителства,[contacts_description] => Изберете град от картата, за да видите местоположението на офисите ни),[asset_management] => Array ([nav_share] => Цени на дялове Клас А,[net_asset] => Нетна стойност на активите,[nav_share_b] => Цени на дялове Клас B,[nav_share_global] => Цени на дялове),[index_nav_share] => Нетна стойност на активите на един дял,[home_nav_share] => НСА на дял,[SLOGANS] => Array ([about] => Слоган за СКАЙ инвест,[intermediary] => Слоган за посредничество,[asset_management] => Слоган за активи,[news] => Слоган за новини,[handbook] => Слоган за наръчник),[quick_links] => Бързи връзки,[status_invest_news] => Новини от СКАЙ,[rss_news] => Пазарни новини,[stock_indices] => Индекси,[related_files] => Списък със свързани файлове,[contextual_info] => Контекстна информация,[FOOTER] => Array ([title] => СКАЙ,[terms] => Условия за ползване,[rights] => Всички права запазени,[contacts] => Контакти,[cobos] => Вход в COBOS,[web] => Уеб Дизайн,[facebook] => СКАЙ във Facebook,[twitter] => СКАЙ в Twitter),[CITIES] => Array ([0] => Изберете град,[1] => Благоевград,[2] => Бургас,[3] => Варна,[4] => Велико Търново,[5] => Видин,[6] => Враца,[7] => Габрово,[8] => Добрич,[9] => Кърджали,[10] => Кюстендил,[11] => Ловеч,[12] => Монтана,[13] => Пазарджик,[14] => Перник,[15] => Плевен,[16] => Пловдив,[17] => Разград,[18] => Русе,[19] => Силистра,[20] => Сливен,[21] => Смолян,[22] => София,[23] => София Област,[24] => Стара Загора,[25] => Търговище,[26] => Хасково,[27] => Шумен,[28] => Ямбол),[rates] => Валутни курсове,[all_rates] => Всички курсове,[SUBJECTS] => Array ([analyses] => Анализи,[services] => Брокерски услуги,[agent] => Регистрационен агент,[funds] => Договорни фондове,[intermediary] => Доверително управление,[others] => Други),[sitemap_title] => Карта на сайта,[results_for] => Резултати за,[exchange_rates] => Валутни курсове,[quotes] => Борсови котировки,[net_assets] => Нетна стойност на дял,[only_news] => Новини,[from] => от,[to] => до,[above] => над,[word_three_symbols] => Моля въведете дума по-дълга от 3 символа,[back_buy] => Цена на обратно изкупуване,[issue_price] => Емисионна стойност,[class_b_accomplished] => Изпълнена инвестиционна схема тип В,[class_b_canceled] => Прекратена инвестиционна схема тип В,[BGN] => лв.,[EUR] => EUR,[please_wait] => Моля изчакайте...,[yield_calculator] => Калкулатор на доходност,[yield] => Доходност,[about_fund] => За Фонда,[text] => Текст,[subject] => Относно,[name] => Име,[send] => Изпрати,[contacts_more_offices] => Освен в тези офиси можете да закупите дялове,[here] => тук,[apply_online] => Кандидатствай онлайн,[slogan] => Отваряме граници...,[standard_deviation] => Стандартно отклонение,[status_new_shares] => СКАЙ Нови Акции,[status_finances] => СКАЙ Финанси,[status_finances_new_fund] => Статус Нов Фонд,[status_investment_program] => Статус Инвестиционна програма,[status_etfs] => СКАЙ Глобал ETFs,[prices_valid_until] => Цените са валидни за поръчки подадени на,[how_much] => Колко е,[secret_question] => Въпрос за сигурност,[secret_q_error] => Моля въведете отговора на задачата.,[email_error] => Моля въведете валиден e-mail адрес.,[SLK] => Array ([plus] => плюс,[minus] => минус,[multiplied_by] => умножено с,[devided_by] => делено на),[SLK_NUMBERS] => Array ([one] => едно,[two] => две,[three] => три,[four] => четири,[five] => пет,[six] => шест,[seven] => седем,[eight] => осем,[nine] => девет,[ten] => десет),[home_shares_table] => Array ([prices_for] => Цени за,[net_value] => Нетна стойност на дял,[issue_price] => Емисионна стойност,[red_price] => Цена на обратно 
изкупуване,[year_to_date] => От началото на годината,[last_12] => За последните 12 месеца,[from_the_beginning] => От началото на предлагането,[class_a] => Дялове клас А,[class_b] => Дялове клас B),[download_as] => Запиши като,[period] => Период,[portfolio_companies] => Array ([portfolio_companies_title] => Дружества от портфейла,[shares] => Акции,[country] => Държава,[assets] => Структура на активите,[distribution_by_countries] => Разпределение на активите по държави,[distribution_by_sectors] => Разпределение на активите по отрасли),[prices] => Array ([date] => Дата),[home_disclaimer] => Разходите за емитиране са както следва- За поръчки до 20 000 лева вкл. – 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева вкл. – 1%, за поръчки над 300 000 лева – 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.Разходи за обратно изкупуване не се удържат.,[return_disclaimer] => Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.,[nav_share_name] => Стойност на 1 дял,[scheme_finished_b] => Изпълнена инвестиционна схема тип В,[scheme_stopped_b] => Прекратена инвестиционна схема тип В,[map_abv] => ,[price_bellow] => до 20 000 лв,[price_between] => над
20 000 лв до 300 000 лв,[price_above] => над
300 000 лв,[scheme_1] => изпълнена
инвест. схема,[scheme_2] => прекратена
инвест. схема,[etfs_bellow_prices] => до 250 000 евро,[etfs_above_prices] => над 250 000 евро,[index_share_name] => Цена на един дял,[return] => Доходност,[tabs] => Array ([0] => Доходност и риск,[1] => СКАЙ Нови Акции,[2] => СКАЙ Финанси,[3] => Нов Фонд,[4] => СКАЙ Глобал ETFs),[global_title] => СКАЙ),[models] => Share,[layout] => Array ([404] => Array ([:only] => Array ([0] => error404)),[index] => Array ([:except] => Array ([0] => error404))),[admin_or_public] => public,[controller] => application,[action] => index,[id] => ,[view] => ,[action_params] => Array (),[router] => ,[router_loaded] => ,[loaded] => ,[url_path] => ,[helper_file] => ,[helpers] => Array ([0] => breadcrumb,[1] => contextual_info,[2] => url,[3] => i18n,[4] => form,[5] => application),[before_filters] => Array (),[after_filters] => Array (),[registry] => Registry Object ([] => Array ([db] => MagMySqli Object ([] => localhost,[] => statusb_sky,[] => statusb_sky,[] => Q);\ywG5suGqRY5,[] => 3306,[] => mysqli Object ([affected_rows] => ,[client_info] => ,[client_version] => ,[connect_errno] => ,[connect_error] => ,[errno] => ,[error] => ,[field_count] => ,[host_info] => ,[info] => ,[insert_id] => ,[server_info] => ,[server_version] => ,[stat] => ,[sqlstate] => ,[protocol_version] => ,[thread_id] => ,[warning_count] => ),[] => Array ([0] => mysqli_result Object ([current_field] => ,[field_count] => ,[lengths] => ,[num_rows] => ,[type] => )),[] => Array (),[] => Array ([0] => 2),[] => Array ([0] => 2)),[localizer] => Localizer Object ([] => Array ([meta] => Array ([title] => СКАЙ Управляващо Дружество,[description] => СКАЙ Управление на активи,[keywords] => СКАЙ Управляващо Дружество, Управление на активи, договорен фонд, SKY Funds, СКАЙ Нови акции, СКАЙ Финанси, СКАЙ Глобал ETFs)),[] => Array ([opposite_lang] => en,[home] => Начало,[search] => Търсeне,[logout] => Изход,[filter] => Филтър,[actions] => Действия,[all] => All,[no_results_found] => No results found,[not_permissions_to] => Няма достъп до,[back] => Назад,[confirm_delete] => Сигурни ли сте, че искате да изтриете запис #,[download] => Изтегли,[all_news] => всички новини,[all_fields_are_required] => Всички полета са задължителни,[status_offices] => Офиси на СКАЙ Управление на активи,[apply_for_job] => Изпрати,[additional_offices] => Нашите услуги можете да ползвате и в следните офиси,[status_invest] => Статус Инвест,[status_capital] => СКАЙ Управление на активи,[wrong_file] => Невалиден CV файл. Моля изберете DOC, RTF или PDF.,[do_filter] => Филтрирай,[clear] => Изчисти,[yes] => Да,[no] => Не,[true] => -Да-,[false] => -Не-,[man_actions] => Операции,[title_emissions_index] => Списък Емисии,[title_emissions_add] => Добавяне на емисия,[title_emissions_edit] => Редактиране на емисия,[title_shares_index] => Списък Акции,[title_shares_add] => Добавяне на запис,[title_shares_edit] => Редактиране на запис,[title_quick_links_index] => Списък с Бързи връзки,[title_quick_links_add] => Добавяне на бърза връзка,[title_quick_links_edit] => Редактиране на бърза връзка,[title_files_index] => Списък с Файлове,[title_files_add] => Добавяне на файл,[title_files_edit] => Редактиране на файл,[title_file_groups_index] => Списък с Файлови групи,[title_file_groups_add] => Добавяне на файлова група,[title_file_groups_edit] => Редактиране на файлова група,[title_news_feeds_index] => Списък с Източници на новини,[title_news_feeds_add] => Добавяне на източник на новини,[title_news_feeds_edit] => Редактиране източник на новини,[title_analyses_index] => Списък с Бюлетини,[title_analyses_add] => Добавяне на бюлетин,[title_analyses_edit] => Редактиране на бюлетин,[title_contents_index] => Списък с Подстраници към брокерски услуги,[title_contents_add] => Добавяне на подстраница към брокерски услуги,[title_contents_edit] => Редактиране на подстраница към брокерски услуги,[title_company_branches_index] => Списък с Фирмени отрасли,[title_company_branches_add] => Добавяне на фирмен отрасъл,[title_company_branches_edit] => Редактиране на фирмен отрасъл,[title_countries_index] => Списък с Държави,[title_countries_add] => Добавяне на държава,[title_countries_edit] => Редактиране на държава,[title_companies_index] => Списък с Компании,[title_companies_add] => Добавяне на компания,[title_companies_edit] => Редактиране на компания,[title_team_members_index] => Списък с Членове на екипа,[title_team_members_add] => Добавяне член на екипа,[title_team_members_edit] => Редактиране член на екипа,[title_careers_index] => Списък с Обяви за работа,[title_careers_add] => Добавяне на обява за работа,[title_careers_edit] => Редактиране на обява за работа,[title_press_releases_index] => Списък с "Прес-съобщения",[title_press_releases_add] => Добавяне на запис,[title_press_releases_edit] => Редактиране на запис,[title_publications_index] => Списък с "Медиите за нас",[title_publications_add] => Добавяне на запис,[title_publications_edit] => Редактиране на запис,[title_offices_index] => Списък с Офиси,[title_offices_add] => Добавяне на офис,[title_offices_edit] => Редактиране на офис,[title_education_materials_index] => Списък с Образователни материали,[title_education_materials_add] => Добавяне на образователен материал,[title_education_materials_edit] => Редактиране на образователен материал,[title_dictionary_index] => Списък термини в речника,[title_dictionary_add] => Добавяне на термин,[title_dictionary_edit] => Редактиране на термин,[title_faq_index] => Списък с Често Задавани Въпроси,[title_faq_add] => Добавяне на често задаван въпрос,[title_faq_edit] => Редактиране на често задаван въпрос,[title_user_index] => Списък с Потребители,[title_user_add] => Добавяне на потребител,[title_user_edit] => Редактиране на потребител,[title_groups_index] => Списък с Потребителски групи,[title_groups_add] => Добавяне на потребителска група,[title_groups_edit] => Редактиране на потребителска група,[title_stock_indices_index] => Списък с Индекси,[title_stock_indices_add] => Добавяне на Индекс,[title_stock_indices_edit] => Редактиране на индекс,[title_exchange_rates_index] => Валутни курсове,[title_exchange_rates_add] => Добавяне на валутен курс,[title_exchange_rates_edit] => Редактиране на валутен курс,[title_users_index] => Списък потребители,[title_users_add] => Добавяне на потребител,[title_users_edit] => Редактиране на потребител,[currency] => Array ([eur] => Евро,[usd] => Щатски долар,[gbp] => Британска лира,[chf] => Швейцарски франк,[hrk] => Хърватска куна,[try] => Турска лира,[ron] => Румънска леа,[jpy] => Японска йена),[TOPMENU] => Array ([list_items] => Списък,[add_item] => Добавяне запис,[edit_item] => Редактиране запис,[list_sub_pages] => Списък подстраници,[add_sub_page] => Добавяне подстраница,[modules] => Модули,[quick_links] => Бързи връзки,[quick_links_add] => Добавяне Бърза връзки,[quick_links_edit] => Редактиране Бърза връзки,[exchange_rates] => Валутни курсове,[exchange_rates_add] => Добавяне на курс,[exchange_rates_edit] => Редактиране на курс,[news_and_markets] => Бюлетин,[news_feeds] => Източници на Новини,[news_feeds_add] => Добавяне източник на Новини,[news_feeds_edit] => Редактиране източник на Новини,[analyses] => Бюлетини,[analyses_add] => Добавяне Бюлетин,[analyses_edit] => Редактиране Бюлетин,[stock_indices] => Индекси,[stock_indices_add] => Добавяне на индекс,[stock_indices_edit] => Редактиране на индекс,[stock_indices_date_edit] => Редактиране на индекси за дата,[status_ivestment_brokeridge] => Документи,[brokerage] => Брокерски услуги,[investment_banking] => Инвестиционно банкиране,[registration_agent] => Регистрационен агент,[status_asset_management] => Управление на активи,[index_fund_text] => Фондове общ текст,[home_table_text] => Текст цени начална страница,[status_new_shares] => СКАЙ Нови Акции,[status_finances] => СКАЙ Финанси,[status_etfs] => СКАЙ Глобал ETFs,[investment_program] => Инвестиционна програма,[fund_pages] => Текстови страници,[why] => Защо да инвестираме,[how] => Как да инвестираме,[portfolio] => Портфейл,[prices] => Текст таблица цени,[maccounts] => Доверително управление,[inv_consult] => Инвестиционни консултации,[emissions] => Данни за портфейл,[shares] => Акции,[company_branches] => Отрасли,[company_branches_add] => Добавяне Отрасъл,[company_branches_edit] => Редактиране Отрасъл,[countries] => Държави,[countries_add] => Добавяне Държава,[countries_edit] => Редактиране Държава,[companies] => Компании,[companies_add] => Добавяне Компания,[companies_edit] => Редактиране Компания,[status_about_status] => За нас,[status_profile] => Профил,[status_mission] => Мисия,[team_members] => Екип,[team_members_add] => Добавяне член на Екипа,[team_members_edit] => Редактиране член на Екипа,[careers] => Кариери,[careers_add] => Добавяне обява за работа,[careers_edit] => Редактиране обява за работа,[press_releases] => Прес-съобщения,[press_releases_add] => Добавяне запис "Прес-съобщения",[press_releases_edit] => Редактиране запис "Прес-съобщения",[publications] => Медиите за нас,[publications_add] => Добавяне запис "Медиите за нас",[publications_edit] => Редактиране запис "Медиите за нас",[contacts] => Контакти,[contacts_add] => Добавяне офис,[contacts_edit] => Редактиране офис,[terms] => Условия за ползване,[status_investment_manual] => Инв. Наръчник,[educational_materials] => Образователни материали,[educational_materials_add] => Добавяне Образователен материал,[educational_materials_edit] => Редактиране Образователен материал,[dictionary] => Речник,[dictionary_add] => Добавяне на термин,[dictionary_edit] => Редактиране на термин,[faq] => Често задавани въпроси,[faq_add] => Добавяне запис,[faq_edit] => Редактиране запис,[files] => Файлове,[files_add] => Добавяне файл,[files_edit] => Редактиране файл,[file_groups] => Групи файлове,[file_groups_add] => Добавяне файлова група,[file_groups_edit] => Редактиране файлова група,[administration] => Администриране,[users] => Потребители,[users_add] => Добавяне Потребител,[users_edit] => Редактиране Потребител,[user_groups] => Потребителски групи,[user_groups_add] => Добавяне потребителска груша,[user_groups_edit] => Редактиране потребителска група,[index_text] => Начален текст,[documents] => Документи),[BUTTONS] => Array ([show_all] => Покажи всички,[filter] => Филтрирай,[add] => Добави,[edit] => Редактирай,[cancel] => Откажи,[read] => Прочети,[save_order] => Запази подредбата,[restore_order] => Възстанови подредбата),[MAN_ACTIONS] => Array ([index] => Списък,[add] => Добави,[edit] => Редактирай,[delete] => Изтрий,[read] => Прочети),[PAGING] => Array ([next] => Следваща »,[previous] => « Предишна),[DB_FIELDS] => Array ([admin_group_id] => Група,[username] => Потребителско име,[userpass] => Парола,[confirm_password] => Потвърди парола,[description] => Описание,[short_description] => Кратко описание,[date] => Дата,[datetime] => Дата и час,[picture] => Снимка,[title] => Заглавие,[map] => Карта,[attached_groups] => Свързани файлови групи,[quick_filter] => бърз филтър,[file_group] => Файлова група,[file] => Файл,[active] => Активен,[name] => Име,[position] => Позиция,[Map] => Карта,[is_status_invest] => Покажи в Статус Инвест,[is_status_capital] => Покажи в СКАЙ Управление на активи,[City] => Град,[reference_number] => Реф. N,[is_status] => Офис на Статус,[value] => Стойност,[summary] => Резюме,[company_branch_id] => Отрасъл,[branch] => Отрасъл,[country_id] => Държава,[country] => Държава,[why_to_invest] => Текст,[how_to_invest] => Текст,[portfolio] => Текст,[prices] => Текст,[info] => Текст,[documents] => Текст,[fund_id] => Фонд,[company_id] => Компания,[file_group_id] => Група,[Analysis] => Aнализ,[analysis_category_id] => Категория,[faq_category_id] => Категория,[percent] => Процентно изменение,[prefix] => Префикс,[created_on] => Дата,[Logo] => Лого,[source] => Източник,[info_table] => Таблица,[shares] => Акции,[net_assets] => Нетна стойност),[DB_SAVE_ERRORS] => Array ([not_empty] => Не може да е празно,[already_exists] => Вече съществува в базата данни,[userpass_not_match] => Паролите не съвпадат),[PERMISSIONS] => Array ([index] => Списък,[add] => Добавяне,[edit] => Редактиране,[delete] => Изтриване,[book] => Книги,[group] => Потребителски групи,[user] => Потребители),[MENU] => Array ([about] => Array ([index] => За Нас,[mission] => Мисия,[team_members] => Екип,[careers] => Кариери,[documents] => Документи,[press_releases] => Прес-съобщения,[publications] => Медиите за нас,[contacts] => Контакти),[asset_management] => Array ([index] => Управление на активи,[funds] => Фондове,[wealth_management] => Доверително управление,[investment_consultancies] => Инвестиционни консултации),[intermediary] => Array ([index] => Документи),[news] => Array ([index] => Бюлетин,[analyses] => Бюлетин,[news] => Новини),[handbook] => Array ([index] => Инвестиционен наръчник,[educational_materials] => Образователни материали,[faq] => Често задавани въпроси,[dictionary] => Речник)),[sitemap] => Карта на сайта,[success_sent] => Информацията е изпратена успешно!,[failed_sent] => Неуспешно изпращане! Моля опитайте по-късно!,[terms] => Условия за ползване,[funds] => Array ([new_shares] => ДФ СКАЙ Нови Акции,[finance] => ДФ СКАЙ Финанси,[etfs] => ДФ СКАЙ Глобал ETFs,[investment_program] => Инвестиционна програма),[new_shares] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Нови Акции,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[finance] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Финанси,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[etfs] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Глобал ETFs,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[investment_program] => Array ([main] => ДФ Инвестиционна програма,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[contacts] => Array ([offices] => Офиси,[feedback] => Обратна връзка,[contacts_title] => Офиси на Статус,[agencies] => Представителства,[contacts_description] => Изберете град от картата, за да видите местоположението на офисите ни),[asset_management] => Array ([nav_share] => Цени на дялове Клас А,[net_asset] => Нетна стойност на активите,[nav_share_b] => Цени на дялове Клас B,[nav_share_global] => Цени на дялове),[index_nav_share] => Нетна стойност на активите на един дял,[home_nav_share] => НСА на дял,[SLOGANS] => Array ([about] => Слоган за СКАЙ инвест,[intermediary] => Слоган за посредничество,[asset_management] => Слоган за активи,[news] => Слоган за новини,[handbook] => Слоган за наръчник),[quick_links] => Бързи връзки,[status_invest_news] => Новини от СКАЙ,[rss_news] => Пазарни новини,[stock_indices] => Индекси,[related_files] => Списък със свързани файлове,[contextual_info] => Контекстна информация,[FOOTER] => Array ([title] => СКАЙ,[terms] => Условия за ползване,[rights] => Всички права запазени,[contacts] => Контакти,[cobos] => Вход в COBOS,[web] => Уеб Дизайн,[facebook] => СКАЙ във Facebook,[twitter] => СКАЙ в Twitter),[CITIES] => Array ([0] => Изберете град,[1] => Благоевград,[2] => Бургас,[3] => Варна,[4] => Велико Търново,[5] => Видин,[6] => Враца,[7] => Габрово,[8] => Добрич,[9] => Кърджали,[10] => Кюстендил,[11] => Ловеч,[12] => Монтана,[13] => Пазарджик,[14] => Перник,[15] => Плевен,[16] => Пловдив,[17] => Разград,[18] => Русе,[19] => Силистра,[20] => Сливен,[21] => Смолян,[22] => София,[23] => София Област,[24] => Стара Загора,[25] => Търговище,[26] => Хасково,[27] => Шумен,[28] => Ямбол),[rates] => Валутни курсове,[all_rates] => Всички курсове,[SUBJECTS] => Array ([analyses] => Анализи,[services] => Брокерски услуги,[agent] => Регистрационен агент,[funds] => Договорни фондове,[intermediary] => Доверително управление,[others] => Други),[sitemap_title] => Карта на сайта,[results_for] => Резултати за,[exchange_rates] => Валутни курсове,[quotes] => Борсови котировки,[net_assets] => Нетна стойност на дял,[only_news] => Новини,[from] => от,[to] => до,[above] => над,[word_three_symbols] => Моля въведете дума по-дълга от 3 символа,[back_buy] => Цена на обратно изкупуване,[issue_price] => Емисионна стойност,[class_b_accomplished] => Изпълнена инвестиционна схема тип В,[class_b_canceled] => Прекратена инвестиционна схема тип В,[BGN] => лв.,[EUR] => EUR,[please_wait] => Моля изчакайте...,[yield_calculator] => Калкулатор на доходност,[yield] => Доходност,[about_fund] => За Фонда,[text] => Текст,[subject] => Относно,[name] => Име,[send] => Изпрати,[contacts_more_offices] => Освен в тези офиси можете да закупите дялове,[here] => тук,[apply_online] => Кандидатствай онлайн,[slogan] => Отваряме граници...,[standard_deviation] => Стандартно отклонение,[status_new_shares] => СКАЙ Нови Акции,[status_finances] => СКАЙ Финанси,[status_finances_new_fund] => Статус Нов Фонд,[status_investment_program] => Статус Инвестиционна програма,[status_etfs] => СКАЙ Глобал ETFs,[prices_valid_until] => Цените са валидни за поръчки подадени на,[how_much] => Колко е,[secret_question] => Въпрос за сигурност,[secret_q_error] => Моля въведете отговора на задачата.,[email_error] => Моля въведете валиден e-mail адрес.,[SLK] => Array ([plus] => плюс,[minus] => минус,[multiplied_by] => умножено с,[devided_by] => делено на),[SLK_NUMBERS] => Array ([one] => едно,[two] => две,[three] => три,[four] => четири,[five] => пет,[six] => шест,[seven] => седем,[eight] => осем,[nine] => девет,[ten] => десет),[home_shares_table] => Array ([prices_for] => Цени за,[net_value] => Нетна стойност на дял,[issue_price] => Емисионна стойност,[red_price] => Цена на обратно
изкупуване,[year_to_date] => От началото на годината,[last_12] => За последните 12 месеца,[from_the_beginning] => От началото на предлагането,[class_a] => Дялове клас А,[class_b] => Дялове клас B),[download_as] => Запиши като,[period] => Период,[portfolio_companies] => Array ([portfolio_companies_title] => Дружества от портфейла,[shares] => Акции,[country] => Държава,[assets] => Структура на активите,[distribution_by_countries] => Разпределение на активите по държави,[distribution_by_sectors] => Разпределение на активите по отрасли),[prices] => Array ([date] => Дата),[home_disclaimer] => Разходите за емитиране са както следва- За поръчки до 20 000 лева вкл. – 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева вкл. – 1%, за поръчки над 300 000 лева – 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.Разходи за обратно изкупуване не се удържат.,[return_disclaimer] => Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.,[nav_share_name] => Стойност на 1 дял,[scheme_finished_b] => Изпълнена инвестиционна схема тип В,[scheme_stopped_b] => Прекратена инвестиционна схема тип В,[map_abv] => ,[price_bellow] => до 20 000 лв,[price_between] => над
20 000 лв до 300 000 лв,[price_above] => над
300 000 лв,[scheme_1] => изпълнена
инвест. схема,[scheme_2] => прекратена
инвест. схема,[etfs_bellow_prices] => до 250 000 евро,[etfs_above_prices] => над 250 000 евро,[index_share_name] => Цена на един дял,[return] => Доходност,[tabs] => Array ([0] => Доходност и риск,[1] => СКАЙ Нови Акции,[2] => СКАЙ Финанси,[3] => Нов Фонд,[4] => СКАЙ Глобал ETFs),[global_title] => СКАЙ)),[session] => SessionStandard Object ([] => Array ([last_updated] => 1674861617,[locale] => bg-BG),[] => ,[] => /),[locale] => bg-BG,[tpl] => Smarty Object ( *RECURSION*,[is_admin] => ,[controller] => ApplicationController Object ([] => Share,[] => Array ([404] => Array ([:only] => Array ([0] => error404)),[index] => Array ([:except] => Array ([0] => error404))),[] => public,[] => application,[] => index,[] => ,[] => ,[] => Array (),[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ([0] => breadcrumb,[1] => contextual_info,[2] => url,[3] => i18n,[4] => form,[5] => application),[] => Array (),[] => Array (),[] => Registry Object ( *RECURSION*,[] => MagMySqli Object ([] => localhost,[] => statusb_sky,[] => statusb_sky,[] => Q);\ywG5suGqRY5,[] => 3306,[] => mysqli Object ([affected_rows] => ,[client_info] => ,[client_version] => ,[connect_errno] => ,[connect_error] => ,[errno] => ,[error] => ,[field_count] => ,[host_info] => ,[info] => ,[insert_id] => ,[server_info] => ,[server_version] => ,[stat] => ,[sqlstate] => ,[protocol_version] => ,[thread_id] => ,[warning_count] => ),[] => Array ([0] => mysqli_result Object ([current_field] => ,[field_count] => ,[lengths] => ,[num_rows] => ,[type] => )),[] => Array (),[] => Array ([0] => 2),[] => Array ([0] => 2)),[] => SessionStandard Object ([] => Array ([last_updated] => 1674861617,[locale] => bg-BG),[] => ,[] => /),[] => Smarty Object ( *RECURSION*,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/controllers/,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/models/,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/templates/public/application,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/templates/layouts/,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/helpers/,[controller_class] => ,[controller_object] => ,[locale] => ,[controller_file] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/controllers/application_controller.php,[view_file] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/templates/public/application/index.htm,[] => ,[] => ,[render_layout] => 1,[include_javascript] => Array ([0] => prototype,[1] => tabs,[2] => index,[3] => swfobject,[4] => tooltip,[5] => rates),[include_css] => Array ([0] => tooltip,[1] => home),[localizer] => Localizer Object ([] => Array ([meta] => Array ([title] => СКАЙ Управляващо Дружество,[description] => СКАЙ Управление на активи,[keywords] => СКАЙ Управляващо Дружество, Управление на активи, договорен фонд, SKY Funds, СКАЙ Нови акции, СКАЙ Финанси, СКАЙ Глобал ETFs)),[] => Array ([opposite_lang] => en,[home] => Начало,[search] => Търсeне,[logout] => Изход,[filter] => Филтър,[actions] => Действия,[all] => All,[no_results_found] => No results found,[not_permissions_to] => Няма достъп до,[back] => Назад,[confirm_delete] => Сигурни ли сте, че искате да изтриете запис #,[download] => Изтегли,[all_news] => всички новини,[all_fields_are_required] => Всички полета са задължителни,[status_offices] => Офиси на СКАЙ Управление на активи,[apply_for_job] => Изпрати,[additional_offices] => Нашите услуги можете да ползвате и в следните офиси,[status_invest] => Статус Инвест,[status_capital] => СКАЙ Управление на активи,[wrong_file] => Невалиден CV файл. Моля изберете DOC, RTF или PDF.,[do_filter] => Филтрирай,[clear] => Изчисти,[yes] => Да,[no] => Не,[true] => -Да-,[false] => -Не-,[man_actions] => Операции,[title_emissions_index] => Списък Емисии,[title_emissions_add] => Добавяне на емисия,[title_emissions_edit] => Редактиране на емисия,[title_shares_index] => Списък Акции,[title_shares_add] => Добавяне на запис,[title_shares_edit] => Редактиране на запис,[title_quick_links_index] => Списък с Бързи връзки,[title_quick_links_add] => Добавяне на бърза връзка,[title_quick_links_edit] => Редактиране на бърза връзка,[title_files_index] => Списък с Файлове,[title_files_add] => Добавяне на файл,[title_files_edit] => Редактиране на файл,[title_file_groups_index] => Списък с Файлови групи,[title_file_groups_add] => Добавяне на файлова група,[title_file_groups_edit] => Редактиране на файлова група,[title_news_feeds_index] => Списък с Източници на новини,[title_news_feeds_add] => Добавяне на източник на новини,[title_news_feeds_edit] => Редактиране източник на новини,[title_analyses_index] => Списък с Бюлетини,[title_analyses_add] => Добавяне на бюлетин,[title_analyses_edit] => Редактиране на бюлетин,[title_contents_index] => Списък с Подстраници към брокерски услуги,[title_contents_add] => Добавяне на подстраница към брокерски услуги,[title_contents_edit] => Редактиране на подстраница към брокерски услуги,[title_company_branches_index] => Списък с Фирмени отрасли,[title_company_branches_add] => Добавяне на фирмен отрасъл,[title_company_branches_edit] => Редактиране на фирмен отрасъл,[title_countries_index] => Списък с Държави,[title_countries_add] => Добавяне на държава,[title_countries_edit] => Редактиране на държава,[title_companies_index] => Списък с Компании,[title_companies_add] => Добавяне на компания,[title_companies_edit] => Редактиране на компания,[title_team_members_index] => Списък с Членове на екипа,[title_team_members_add] => Добавяне член на екипа,[title_team_members_edit] => Редактиране член на екипа,[title_careers_index] => Списък с Обяви за работа,[title_careers_add] => Добавяне на обява за работа,[title_careers_edit] => Редактиране на обява за работа,[title_press_releases_index] => Списък с "Прес-съобщения",[title_press_releases_add] => Добавяне на запис,[title_press_releases_edit] => Редактиране на запис,[title_publications_index] => Списък с "Медиите за нас",[title_publications_add] => Добавяне на запис,[title_publications_edit] => Редактиране на запис,[title_offices_index] => Списък с Офиси,[title_offices_add] => Добавяне на офис,[title_offices_edit] => Редактиране на офис,[title_education_materials_index] => Списък с Образователни материали,[title_education_materials_add] => Добавяне на образователен материал,[title_education_materials_edit] => Редактиране на образователен материал,[title_dictionary_index] => Списък термини в речника,[title_dictionary_add] => Добавяне на термин,[title_dictionary_edit] => Редактиране на термин,[title_faq_index] => Списък с Често Задавани Въпроси,[title_faq_add] => Добавяне на често задаван въпрос,[title_faq_edit] => Редактиране на често задаван въпрос,[title_user_index] => Списък с Потребители,[title_user_add] => Добавяне на потребител,[title_user_edit] => Редактиране на потребител,[title_groups_index] => Списък с Потребителски групи,[title_groups_add] => Добавяне на потребителска група,[title_groups_edit] => Редактиране на потребителска група,[title_stock_indices_index] => Списък с Индекси,[title_stock_indices_add] => Добавяне на Индекс,[title_stock_indices_edit] => Редактиране на индекс,[title_exchange_rates_index] => Валутни курсове,[title_exchange_rates_add] => Добавяне на валутен курс,[title_exchange_rates_edit] => Редактиране на валутен курс,[title_users_index] => Списък потребители,[title_users_add] => Добавяне на потребител,[title_users_edit] => Редактиране на потребител,[currency] => Array ([eur] => Евро,[usd] => Щатски долар,[gbp] => Британска лира,[chf] => Швейцарски франк,[hrk] => Хърватска куна,[try] => Турска лира,[ron] => Румънска леа,[jpy] => Японска йена),[TOPMENU] => Array ([list_items] => Списък,[add_item] => Добавяне запис,[edit_item] => Редактиране запис,[list_sub_pages] => Списък подстраници,[add_sub_page] => Добавяне подстраница,[modules] => Модули,[quick_links] => Бързи връзки,[quick_links_add] => Добавяне Бърза връзки,[quick_links_edit] => Редактиране Бърза връзки,[exchange_rates] => Валутни курсове,[exchange_rates_add] => Добавяне на курс,[exchange_rates_edit] => Редактиране на курс,[news_and_markets] => Бюлетин,[news_feeds] => Източници на Новини,[news_feeds_add] => Добавяне източник на Новини,[news_feeds_edit] => Редактиране източник на Новини,[analyses] => Бюлетини,[analyses_add] => Добавяне Бюлетин,[analyses_edit] => Редактиране Бюлетин,[stock_indices] => Индекси,[stock_indices_add] => Добавяне на индекс,[stock_indices_edit] => Редактиране на индекс,[stock_indices_date_edit] => Редактиране на индекси за дата,[status_ivestment_brokeridge] => Документи,[brokerage] => Брокерски услуги,[investment_banking] => Инвестиционно банкиране,[registration_agent] => Регистрационен агент,[status_asset_management] => Управление на активи,[index_fund_text] => Фондове общ текст,[home_table_text] => Текст цени начална страница,[status_new_shares] => СКАЙ Нови Акции,[status_finances] => СКАЙ Финанси,[status_etfs] => СКАЙ Глобал ETFs,[investment_program] => Инвестиционна програма,[fund_pages] => Текстови страници,[why] => Защо да инвестираме,[how] => Как да инвестираме,[portfolio] => Портфейл,[prices] => Текст таблица цени,[maccounts] => Доверително управление,[inv_consult] => Инвестиционни консултации,[emissions] => Данни за портфейл,[shares] => Акции,[company_branches] => Отрасли,[company_branches_add] => Добавяне Отрасъл,[company_branches_edit] => Редактиране Отрасъл,[countries] => Държави,[countries_add] => Добавяне Държава,[countries_edit] => Редактиране Държава,[companies] => Компании,[companies_add] => Добавяне Компания,[companies_edit] => Редактиране Компания,[status_about_status] => За нас,[status_profile] => Профил,[status_mission] => Мисия,[team_members] => Екип,[team_members_add] => Добавяне член на Екипа,[team_members_edit] => Редактиране член на Екипа,[careers] => Кариери,[careers_add] => Добавяне обява за работа,[careers_edit] => Редактиране обява за работа,[press_releases] => Прес-съобщения,[press_releases_add] => Добавяне запис "Прес-съобщения",[press_releases_edit] => Редактиране запис "Прес-съобщения",[publications] => Медиите за нас,[publications_add] => Добавяне запис "Медиите за нас",[publications_edit] => Редактиране запис "Медиите за нас",[contacts] => Контакти,[contacts_add] => Добавяне офис,[contacts_edit] => Редактиране офис,[terms] => Условия за ползване,[status_investment_manual] => Инв. Наръчник,[educational_materials] => Образователни материали,[educational_materials_add] => Добавяне Образователен материал,[educational_materials_edit] => Редактиране Образователен материал,[dictionary] => Речник,[dictionary_add] => Добавяне на термин,[dictionary_edit] => Редактиране на термин,[faq] => Често задавани въпроси,[faq_add] => Добавяне запис,[faq_edit] => Редактиране запис,[files] => Файлове,[files_add] => Добавяне файл,[files_edit] => Редактиране файл,[file_groups] => Групи файлове,[file_groups_add] => Добавяне файлова група,[file_groups_edit] => Редактиране файлова група,[administration] => Администриране,[users] => Потребители,[users_add] => Добавяне Потребител,[users_edit] => Редактиране Потребител,[user_groups] => Потребителски групи,[user_groups_add] => Добавяне потребителска груша,[user_groups_edit] => Редактиране потребителска група,[index_text] => Начален текст,[documents] => Документи),[BUTTONS] => Array ([show_all] => Покажи всички,[filter] => Филтрирай,[add] => Добави,[edit] => Редактирай,[cancel] => Откажи,[read] => Прочети,[save_order] => Запази подредбата,[restore_order] => Възстанови подредбата),[MAN_ACTIONS] => Array ([index] => Списък,[add] => Добави,[edit] => Редактирай,[delete] => Изтрий,[read] => Прочети),[PAGING] => Array ([next] => Следваща »,[previous] => « Предишна),[DB_FIELDS] => Array ([admin_group_id] => Група,[username] => Потребителско име,[userpass] => Парола,[confirm_password] => Потвърди парола,[description] => Описание,[short_description] => Кратко описание,[date] => Дата,[datetime] => Дата и час,[picture] => Снимка,[title] => Заглавие,[map] => Карта,[attached_groups] => Свързани файлови групи,[quick_filter] => бърз филтър,[file_group] => Файлова група,[file] => Файл,[active] => Активен,[name] => Име,[position] => Позиция,[Map] => Карта,[is_status_invest] => Покажи в Статус Инвест,[is_status_capital] => Покажи в СКАЙ Управление на активи,[City] => Град,[reference_number] => Реф. N,[is_status] => Офис на Статус,[value] => Стойност,[summary] => Резюме,[company_branch_id] => Отрасъл,[branch] => Отрасъл,[country_id] => Държава,[country] => Държава,[why_to_invest] => Текст,[how_to_invest] => Текст,[portfolio] => Текст,[prices] => Текст,[info] => Текст,[documents] => Текст,[fund_id] => Фонд,[company_id] => Компания,[file_group_id] => Група,[Analysis] => Aнализ,[analysis_category_id] => Категория,[faq_category_id] => Категория,[percent] => Процентно изменение,[prefix] => Префикс,[created_on] => Дата,[Logo] => Лого,[source] => Източник,[info_table] => Таблица,[shares] => Акции,[net_assets] => Нетна стойност),[DB_SAVE_ERRORS] => Array ([not_empty] => Не може да е празно,[already_exists] => Вече съществува в базата данни,[userpass_not_match] => Паролите не съвпадат),[PERMISSIONS] => Array ([index] => Списък,[add] => Добавяне,[edit] => Редактиране,[delete] => Изтриване,[book] => Книги,[group] => Потребителски групи,[user] => Потребители),[MENU] => Array ([about] => Array ([index] => За Нас,[mission] => Мисия,[team_members] => Екип,[careers] => Кариери,[documents] => Документи,[press_releases] => Прес-съобщения,[publications] => Медиите за нас,[contacts] => Контакти),[asset_management] => Array ([index] => Управление на активи,[funds] => Фондове,[wealth_management] => Доверително управление,[investment_consultancies] => Инвестиционни консултации),[intermediary] => Array ([index] => Документи),[news] => Array ([index] => Бюлетин,[analyses] => Бюлетин,[news] => Новини),[handbook] => Array ([index] => Инвестиционен наръчник,[educational_materials] => Образователни материали,[faq] => Често задавани въпроси,[dictionary] => Речник)),[sitemap] => Карта на сайта,[success_sent] => Информацията е изпратена успешно!,[failed_sent] => Неуспешно изпращане! Моля опитайте по-късно!,[terms] => Условия за ползване,[funds] => Array ([new_shares] => ДФ СКАЙ Нови Акции,[finance] => ДФ СКАЙ Финанси,[etfs] => ДФ СКАЙ Глобал ETFs,[investment_program] => Инвестиционна програма),[new_shares] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Нови Акции,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[finance] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Финанси,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[etfs] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Глобал ETFs,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[investment_program] => Array ([main] => ДФ Инвестиционна програма,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[contacts] => Array ([offices] => Офиси,[feedback] => Обратна връзка,[contacts_title] => Офиси на Статус,[agencies] => Представителства,[contacts_description] => Изберете град от картата, за да видите местоположението на офисите ни),[asset_management] => Array ([nav_share] => Цени на дялове Клас А,[net_asset] => Нетна стойност на активите,[nav_share_b] => Цени на дялове Клас B,[nav_share_global] => Цени на дялове),[index_nav_share] => Нетна стойност на активите на един дял,[home_nav_share] => НСА на дял,[SLOGANS] => Array ([about] => Слоган за СКАЙ инвест,[intermediary] => Слоган за посредничество,[asset_management] => Слоган за активи,[news] => Слоган за новини,[handbook] => Слоган за наръчник),[quick_links] => Бързи връзки,[status_invest_news] => Новини от СКАЙ,[rss_news] => Пазарни новини,[stock_indices] => Индекси,[related_files] => Списък със свързани файлове,[contextual_info] => Контекстна информация,[FOOTER] => Array ([title] => СКАЙ,[terms] => Условия за ползване,[rights] => Всички права запазени,[contacts] => Контакти,[cobos] => Вход в COBOS,[web] => Уеб Дизайн,[facebook] => СКАЙ във Facebook,[twitter] => СКАЙ в Twitter),[CITIES] => Array ([0] => Изберете град,[1] => Благоевград,[2] => Бургас,[3] => Варна,[4] => Велико Търново,[5] => Видин,[6] => Враца,[7] => Габрово,[8] => Добрич,[9] => Кърджали,[10] => Кюстендил,[11] => Ловеч,[12] => Монтана,[13] => Пазарджик,[14] => Перник,[15] => Плевен,[16] => Пловдив,[17] => Разград,[18] => Русе,[19] => Силистра,[20] => Сливен,[21] => Смолян,[22] => София,[23] => София Област,[24] => Стара Загора,[25] => Търговище,[26] => Хасково,[27] => Шумен,[28] => Ямбол),[rates] => Валутни курсове,[all_rates] => Всички курсове,[SUBJECTS] => Array ([analyses] => Анализи,[services] => Брокерски услуги,[agent] => Регистрационен агент,[funds] => Договорни фондове,[intermediary] => Доверително управление,[others] => Други),[sitemap_title] => Карта на сайта,[results_for] => Резултати за,[exchange_rates] => Валутни курсове,[quotes] => Борсови котировки,[net_assets] => Нетна стойност на дял,[only_news] => Новини,[from] => от,[to] => до,[above] => над,[word_three_symbols] => Моля въведете дума по-дълга от 3 символа,[back_buy] => Цена на обратно изкупуване,[issue_price] => Емисионна стойност,[class_b_accomplished] => Изпълнена инвестиционна схема тип В,[class_b_canceled] => Прекратена инвестиционна схема тип В,[BGN] => лв.,[EUR] => EUR,[please_wait] => Моля изчакайте...,[yield_calculator] => Калкулатор на доходност,[yield] => Доходност,[about_fund] => За Фонда,[text] => Текст,[subject] => Относно,[name] => Име,[send] => Изпрати,[contacts_more_offices] => Освен в тези офиси можете да закупите дялове,[here] => тук,[apply_online] => Кандидатствай онлайн,[slogan] => Отваряме граници...,[standard_deviation] => Стандартно отклонение,[status_new_shares] => СКАЙ Нови Акции,[status_finances] => СКАЙ Финанси,[status_finances_new_fund] => Статус Нов Фонд,[status_investment_program] => Статус Инвестиционна програма,[status_etfs] => СКАЙ Глобал ETFs,[prices_valid_until] => Цените са валидни за поръчки подадени на,[how_much] => Колко е,[secret_question] => Въпрос за сигурност,[secret_q_error] => Моля въведете отговора на задачата.,[email_error] => Моля въведете валиден e-mail адрес.,[SLK] => Array ([plus] => плюс,[minus] => минус,[multiplied_by] => умножено с,[devided_by] => делено на),[SLK_NUMBERS] => Array ([one] => едно,[two] => две,[three] => три,[four] => четири,[five] => пет,[six] => шест,[seven] => седем,[eight] => осем,[nine] => девет,[ten] => десет),[home_shares_table] => Array ([prices_for] => Цени за,[net_value] => Нетна стойност на дял,[issue_price] => Емисионна стойност,[red_price] => Цена на обратно
изкупуване,[year_to_date] => От началото на годината,[last_12] => За последните 12 месеца,[from_the_beginning] => От началото на предлагането,[class_a] => Дялове клас А,[class_b] => Дялове клас B),[download_as] => Запиши като,[period] => Период,[portfolio_companies] => Array ([portfolio_companies_title] => Дружества от портфейла,[shares] => Акции,[country] => Държава,[assets] => Структура на активите,[distribution_by_countries] => Разпределение на активите по държави,[distribution_by_sectors] => Разпределение на активите по отрасли),[prices] => Array ([date] => Дата),[home_disclaimer] => Разходите за емитиране са както следва- За поръчки до 20 000 лева вкл. – 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева вкл. – 1%, за поръчки над 300 000 лева – 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.Разходи за обратно изкупуване не се удържат.,[return_disclaimer] => Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.,[nav_share_name] => Стойност на 1 дял,[scheme_finished_b] => Изпълнена инвестиционна схема тип В,[scheme_stopped_b] => Прекратена инвестиционна схема тип В,[map_abv] => ,[price_bellow] => до 20 000 лв,[price_between] => над
20 000 лв до 300 000 лв,[price_above] => над
300 000 лв,[scheme_1] => изпълнена
инвест. схема,[scheme_2] => прекратена
инвест. схема,[etfs_bellow_prices] => до 250 000 евро,[etfs_above_prices] => над 250 000 евро,[index_share_name] => Цена на един дял,[return] => Доходност,[tabs] => Array ([0] => Доходност и риск,[1] => СКАЙ Нови Акции,[2] => СКАЙ Финанси,[3] => Нов Фонд,[4] => СКАЙ Глобал ETFs),[global_title] => СКАЙ)),[Share] => Share Object ([] => fund,[orig_table_name] => shares,[table_name] => shares,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => 1,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array ()),[controller_path] => application,[meta] => Array ([title] => СКАЙ Управляващо Дружество,[description] => СКАЙ Управление на активи,[keywords] => СКАЙ Управляващо Дружество, Управление на активи, договорен фонд, SKY Funds, СКАЙ Нови акции, СКАЙ Финанси, СКАЙ Глобал ETFs),[breadcrumb_helper] => BreadcrumbHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[contextual_info_helper] => ContextualInfoHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[url_helper] => UrlHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[i18n_helper] => I18nHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[form_helper] => FormHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[__action_params] => Array (),[links] => Array ([0] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Фондове),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 19,[ord] => 1,[i18n_foreign_key] => 19,[pages] => ),[1] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Инвестиционна схема тип В),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/handbook/educational_materials/5)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 17,[ord] => 2,[i18n_foreign_key] => 17,[pages] => ),[2] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Портфейл СКАЙ Нови Акции),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/new_shares?sub=portfolio)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 9,[ord] => 3,[i18n_foreign_key] => 9,[pages] => ),[3] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Портфейл СКАЙ Финанси),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/finance?sub=portfolio)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 10,[ord] => 4,[i18n_foreign_key] => 10,[pages] => ),[4] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Портфейл СКАЙ Глобал ETFs),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/etfs?sub=portfolio)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 13,[ord] => 5,[i18n_foreign_key] => 13,[pages] => ),[5] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Доверително управление),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/wealth_management)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 15,[ord] => 6,[i18n_foreign_key] => 15,[pages] => ),[6] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Политика за поверителност),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/public/files/files/3eac1ae601050fcd5c43cca8685e34ba.pdf)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 18,[ord] => 7,[i18n_foreign_key] => 18,[pages] => ),[7] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => COVID мерки),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/about/press_releases/305)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 20,[ord] => 8,[i18n_foreign_key] => 20,[pages] => ),[8] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Актуализация клиентски данни),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/intermediary/index/35)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 21,[ord] => 9,[i18n_foreign_key] => 21,[pages] => )),[press_releases] => Array ([0] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Декември поохлади ентусиазмът на пазарите),[short_description] => Array ([bg-BG] => Коментар за декември и информация за фондовете),[description] => Array ([bg-BG] =>

 

През Декември се наблюдаваше засилена волатилност на пазарите като последните функционираха под влиянието на новини за инфлацията, политиката на Федералния резерв (ФЕД), отварянето на Китайската икономика и изгледите за глобална икономическа рецесия.
Данните за Индекса на потребителските цени (CPI) в САЩ за Ноемврри показаха забавяне на ценовия ръст на потребителските стоки, което подкрепи цените на акциите и облигациите. От друга страна, председателят на ФЕД Джером Пауъл загатна за по-високи лихви за продължителен период като притесненията на говерньорите на централната банка идват от страна на стегнатият пазар на труда, където търсенето на работна сила значително изпреварва предлагането, което натиска заплатите нагоре и подклажда инфлационни процеси. Така, ентусиазмът на пазарите се поохлади като основните индекси върнаха част от натрупаните ръстове.
Прекратяването на zero-COVID политиката от страна на Китай доведе до ръст на цената на петрола до USD 80 за барел, но резкият ръст на ново регистрираните случаи на коронавирус върна на дневен ред рисковете на забавящата се Китайска икономика, която е една от основните потребители на черното злато.
В Европа, енергийната криза изглежда поотихва поради по-топлото за сезона време, свиващата се производствена активност и мерките от страна на потребителите за ограничаване потреблението на природен газ. Цената на природния газ в Европа и САЩ падна до нивата отпреди нахлуването на Русия в Украйна, тъй като по-слабото търсене поддържа складовите запаси от газ на високи нива.
През Януари ключов фактор за движението на пазарите отново ще бъде динамиката на инфлацията.

Коментар:

Красимир Йорданов,

портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs    

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 337,[date] => 2023-01-11,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 337,[pages] => 50),[1] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Пазарите продължават да са чувствителни на всички новини, свързани с инфлационните тенденции),[short_description] => Array ([bg-BG] => Коментар за ноември и информация за фондовете),[description] => Array ([bg-BG] =>

 

Посоката на пазара на акции през Ноември отново беше възходяща като отчетлив ръст се наблюдаваше след излизането на данните за инфлацията в САЩ. Индексът на потребителските цени (CPI) в страната отчете забавяне, което макар и слабо беше напълно достатъчно да доведе до панически изкупувания и ръст за основните индекси от 5-6% в рамките на деня. Пазарите са чувствителни на всички новини, свързани с инфлационните тенденции, тъй като последните ще определят посоката на монетарната политика на централните банки по света. Доходностите по лихвената крива на САЩ се свиха, което допълнително подкрепи акциите, особено в технологичния сегмент.
Доларът отново беше под натиск, обезценявайки се спрямо почти всички останали валути. Това подкрепи акциите в развиващите се пазари, давайки глътка въздух и на сегмента на държавните ценни книжа. В края на месеца новини за потенциално отваряне на Китайската икономика от хватката на zero-COVID политиката на Китайската Комунистическа Партия доведе до силни ръстове на китайските акции, както и до стабилизиране на юана.
Енергийните пазари се успокоиха от значителните ръстове през предходните месеци. След чувствителния спад през октомври, цената на природния газ в Европа и САЩ отчете лек ръст породен от спад на средните температури. Петролният пазар беше подложен на натиска на продавачите поради засилени доставки от Русия преди западните санкции върху петрола да влязат в сила от 5-ти декември. От друга страна инвеститорите във петролни фючърси очакват слабо търсене в следващите месеци поради евентуалното навлизане на световната икономика в рецесия.

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs   

 

 

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 336,[date] => 2022-12-18,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 336,[pages] => 50),[2] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от фондовете на Скай на 29 и 30 декември 2022 г.),[short_description] => Array ([bg-BG] => Също така на 29 и 30 декември 2022 г. офисите на дружеството няма да работят.),[description] => Array ([bg-BG] =>

Уважаеми клиенти,

 

На свое заседание от 05.12.2022 г. Съветът на директорите на УД „Скай управление на активи" АД взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от управляваните договорни фондове "Скай Нови Акции", "Скай Финанси" и "Скай Глобал ETFs" на 29 и 30 декември 2022 г.

Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фондовете, съответно приемането на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове се възобновява считано от 3 януари 2023 г. (вторник).

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 23 декември 2022 г., ще бъдат обявени на 03 януари 2023 г.

Също така на 29 и 30 декември 2022 г. офисите на дружеството няма да работят.

 

Екипът на „Скай управление на активи" АД ви пожелава весели празници и успешна 2023 г.!

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 335,[date] => 2022-12-05,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 335,[pages] => 50),[3] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Глътка въздух за пазарите през октомври),[short_description] => Array ([bg-BG] => Коментар за октомври и информация за фондовете),[description] => Array ([bg-BG] =>

 

 През октомври финансовите пазари поеха глътка въздух, отчитайки стабилизиране в редица сегменти като този на акциите, корпоративните облигации и държавните ценни книжа. Доларът прекъсна възходящата тенденция, отслабвайки натиска върху валутите на развиващите се пазари. Преизбирането на Си Дзинпин за още пет години начело на Китайската комунистическа партия доведе до панически разпродажби на пазара на акции в страната и спад на китайския юан спрямо долара. Британският паунд поскъпна след като правителството на Лиз Тръс подаде оставка и страната се отказа от популистките политики за намаляване на данъците в условията на разширяващи се двойни дефициити - бюджетен и на текущата сметка. Единната европейска валута също върна част от загубите след като ЕС успя да напълни хранилищата с газ, а цените на сухия и втечнен газ отчетоха сериозни спадове. При прогнози за температури много над средните до края на Ноември, фючърсите на газа с доставка през следващите 1-2 месеца ще продължат да се колебаят на текущите и по-ниски нива.
Пазарите на акции отчетоха ръстове, особено през втората половина на Октомври поради спекулации, че Федералният резерв ще отслаби паричната политика. Въпреки, че пазарите очакват на следващото заседание на 1 и 2 Ноември, ФЕД да вдигне основния лихвен процент със 75 bps, погледите ще са насочени към пресконференцията на Пауъл, където председателят на централната банка би дал индикации за темпа на по-нататшните покачвания на основната лихва. Въпреки, че вероятно ФЕД ще сигнализира за забавяне на темпа на ръст на основния лихвен процент до 50 bps през Декември (т.нар FED Pivot), паричната политика ще продължи да бъде рестриктивна поради устойчивите инфлационни тенденции и стегнат пазар на труда.
Ликвидността на пазарите остава на рекордно ниски нива, което предполага засилена волатилност, както в посока покачване, така и в посока на спад на цените на акциите и облигациите.

 

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs       

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 334,[date] => 2022-11-08,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 334,[pages] => 50),[4] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Затягане на финансовите условия),[short_description] => Array ([bg-BG] => Коментар за септември и информация за фондовете),[description] => Array ([bg-BG] =>

 

През септември низходящата тенденция на пазарите на акции и облигации се запази. Основен фактор, потискащ цените е политиката на централните банки за затягане на финансовите условия с цел сваляне на инфлацията до таргетираните от централните банкери нива от 2-2.5%. По-високите лихвени нива натискат надолу оценките на акциите, особено в сегмента на компаниите на растежа.

Нежелано последствие от рестриктивната политика на Банката на Англия се прояви при пенсионните фондове, които бяха ударени от т.нар. „margin calls" поради рязката обезценка на правителствените облигации. Допълнителен фактор за бягството на инвеститорите от държавните ценни книжа на кралството бе обявената фискална политика на новото правителство за допълнително увеличаване на бюджетния дефицит през смъкване на данъчното бреме. Рязката обезценка на държавните ценни книжа на Великобритания накара централната банка на кралството да се намеси като отмени количествените затягания и прибегне до количествени улеснения в дългия край на кривата на доходността (>10г.).

Покачващите се лихви в САЩ доведоха до по-нататъшно поскъпване на американския долар и обезценка на редица валути на развитите и развиващите се пазари. Освен британският паунд, рязка обезценка се наблюдаваше и при китайския юан, където централната банка на страната позволи на местната валута да се търгува на по-високи нива спрямо долара с цел да смекчи ударите на забавящата се икономика поради проблемите на имотния пазар и политиката на правителството за поддържане на нулеви случаи на COVID-19.

Кривата на доходността на американските държавни ценни книжа влезе в още по-ниски отрицателни стойности, което предвещава задаваща се икономическа рецесия и свиване на доходите. От друга страна, икономическа слабост е до голяма степен отчетена в цените на акциите и евентуална промяна на тона на Федералния резерв в посока разхлабване на монетарната политика би действало като подкрепа за пазара на акции в краткосрочен аспект.

 

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs      

 

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 333,[date] => 2022-10-11,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 333,[pages] => 50)),[rss_news] => Array (),[stock_indices] => Array ([0] => StockIndex Object ([] => stock,[orig_table_name] => stock_indices,[table_name] => stock_indices,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 9542,[prefix] => BIRS,[stock_id] => 1,[value] => 821.6000,[percent] => 0.720,[created_on] => 2010-07-04,[pages] => ,[proc] => 0),[1] => StockIndex Object ([] => stock,[orig_table_name] => stock_indices,[table_name] => stock_indices,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 9543,[prefix] => IMKB-100,[stock_id] => 13,[value] => 55636.0000,[percent] => 2.020,[created_on] => 2010-07-04,[pages] => ,[proc] => 2)),[home_text] =>

 

 

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвращаемост.Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта на съответния фонд, преди да инвестирате. Документите са на български език и са достъпни на www.skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици.

 

 

 

Банкова сметка на СКАЙ Нови Акции | Банкова сметка на СКАЙ Финанси | Банкова сметка на СКАЙ Глобал ETFs,[status_new_shares] => Share Object ([] => fund,[orig_table_name] => shares,[table_name] => shares,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ([belongs_to] => Array ([0] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Нови Акции),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.


Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове, не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ Нови Акции е необходимо да уточните кой клас дялове желаете да закупите. За дялове клас А няма ограничения относно размера на внесената сума. За закупуване на дялове клас B има минимална месечна вноска на стойност 50 лева. Трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД
IBAN: BG49BPBI79421077979701
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ Нови Акции”
Основание за плащане: покупка на дялове клас А или B

Желателно е да запазите копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф" 31, ет.2

    

Стъпка 2 – Подаване на поръчка


Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи


Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:
 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;
 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;
 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.
Подадените поръчки се изпълняват в срок до 3 работни дни след подаване на поръчката.

Определяне цената, по която се купуват дяловете


Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Нови Акции към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи и такси за покупка

 

Разходи при покупка на дялове

клас АКлас В
1.5% за суми до 20 000 лв. включително Няма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% за суми над 20 000 лв. до 300 000 лв. 
0.75% за суми над 300 000 лв. 

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.


Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.


Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ Нови Акции е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове, без да начислява каквито и да било такси или неустойки.
Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ Нови Акции, обратното изкупуване на дялове се изпълнява до 5 работни дни.

 

Определяне на цената, по която дяловете се изкупуват обратно

 

Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата за обратно изкупуване на дялове или плюс надбавката за изпълнена инвестиционна схема тип В.

 

Разходи и надбавки за обратно изкупуване на дялове

клас Аклас В

Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.
Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял. 

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка - 0.5 %.

 

При прекратена Инвестиционната схема тип В, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял намалена с 2%.

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.

Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] => ДФ СКАЙ Нови Акции (предишно наименование Статус Нови Акции) е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на стабилни компании с перспектива за растеж в ключови сектори за страните от региона на Югоизточна Европа. Фондът предоставя възможност на инвеститорите да станат част от икономическия ръст, който се очаква да отбележат страните от Югоизточна Европа в процеса на интеграцията им в Европейския съюз.

СКАЙ Нови Акции е предназначен както за индивидуални вложители, които търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от други страни от Югоизточна Европа при сравнително ниски разходи..

Чрез инвестиции във фонда можете да се включите индиректно в приватизацията на най-атрактивните компании в региона. Инвестициите на няколко пазара диверсифицират портфейла на фонда допълнително, което намалява рисковете за вложителите. Интеграцията на региона в Европейския съюз се очаква да повиши допълнитено конкурентноспосоността на компаниите и да ги направи по-атрактивни за придобивания и оттам за повишение на цените им.

Инвестиционна цел и стратегия


Основната цел на договорен фонд СКАЙ Нови Акции е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на направените инвестиции. Осъществяването и става чрез реализиране на максималния възможен доход от високодоходни активи при поемане на умерен до висок риск. Нашата инвестиционна стратегия предвижда реализирането основно на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на приходи от дивиденти/доходи от дялгови ценни книжа. За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на СКАЙ Нови Акции ще инвестираме набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, приети за търговия на български или чуждестранни регулирани пазари предимно на страни от Югоизточна Европа. При нормални обстоятелства предвиждаме около 90% от портфейла на Фонда да е съставен от акции, както и от търгуеми права с цел придобиване на акции от нови емисии при увеличаването на капитала на съответните публични дружества.

Делът на дълговите ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК ще е до 20% от активите. Инвестициите в дългови ценни книжа ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

При продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:13:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:37:"Инвестиционен фокус";s:5:"value";s:206:"Акции на публични компании, търгувани на фондовите борси в България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Турция, Словения";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:51:"Дата на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"22.05.2006";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:25:"Български лев";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:202:"За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране.";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:226:"За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:17:"3% годишно";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:52:"СКАЙ Управление на активи АД";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:12;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:405:"Юробанк България АД, ИП Бенчмарк, ИП Карол АД, Swiss Capital AD – Румъния, FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, Интеркапитал Маркетс, Уникредит Булбанк, Unicredit Bank Serbia JSC, ИП Елана Трейдинг АД, Oyak Invest, SekerYatirimMenkulDegerler A.S., InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 1,[keyword] => FUND_NEW_SHARES,[i18n_foreign_key] => 1,[pages] => ,[is_find_first] => ))),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 579463,[fund_id] => 1,[date] => 2023-01-26,[net_assets] => 9328503.0000,[number_of_shares] => 10193058.0000,[nav_share] => 0.9152,[sell_price_1] => 0.9289,[sell_price_2] => 0.9244,[sell_price_3] => 0.9221,[buy_price] => 0.9152,[daily_change] => 0.2000,[percent_daily_change] => 0.2190,[six_months_change] => 9.8943,[ytd] => 0.5383,[twelve_months_change] => 9.6048,[anual_year_performance] => -0.5294,[standart_deviation] => 10.7000,[classB1] => 0.9198,[classB2] => 0.8969,[pages] => ,[current_year_yield] => 33.821%,[six_months_yield] => ,[year_yield] => 9.605%,[fund] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Нови Акции),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.


Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове, не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ Нови Акции е необходимо да уточните кой клас дялове желаете да закупите. За дялове клас А няма ограничения относно размера на внесената сума. За закупуване на дялове клас B има минимална месечна вноска на стойност 50 лева. Трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД
IBAN: BG49BPBI79421077979701
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ Нови Акции”
Основание за плащане: покупка на дялове клас А или B

Желателно е да запазите копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф" 31, ет.2

    

Стъпка 2 – Подаване на поръчка


Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи


Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:
 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;
 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;
 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.
Подадените поръчки се изпълняват в срок до 3 работни дни след подаване на поръчката.

Определяне цената, по която се купуват дяловете


Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Нови Акции към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи и такси за покупка

 

Разходи при покупка на дялове

клас АКлас В
1.5% за суми до 20 000 лв. включително Няма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% за суми над 20 000 лв. до 300 000 лв. 
0.75% за суми над 300 000 лв. 

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.


Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.


Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ Нови Акции е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове, без да начислява каквито и да било такси или неустойки.
Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ Нови Акции, обратното изкупуване на дялове се изпълнява до 5 работни дни.

 

Определяне на цената, по която дяловете се изкупуват обратно

 

Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата за обратно изкупуване на дялове или плюс надбавката за изпълнена инвестиционна схема тип В.

 

Разходи и надбавки за обратно изкупуване на дялове

клас Аклас В

Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.
Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял. 

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка - 0.5 %.

 

При прекратена Инвестиционната схема тип В, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял намалена с 2%.

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.

Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] => ДФ СКАЙ Нови Акции (предишно наименование Статус Нови Акции) е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на стабилни компании с перспектива за растеж в ключови сектори за страните от региона на Югоизточна Европа. Фондът предоставя възможност на инвеститорите да станат част от икономическия ръст, който се очаква да отбележат страните от Югоизточна Европа в процеса на интеграцията им в Европейския съюз.

СКАЙ Нови Акции е предназначен както за индивидуални вложители, които търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от други страни от Югоизточна Европа при сравнително ниски разходи..

Чрез инвестиции във фонда можете да се включите индиректно в приватизацията на най-атрактивните компании в региона. Инвестициите на няколко пазара диверсифицират портфейла на фонда допълнително, което намалява рисковете за вложителите. Интеграцията на региона в Европейския съюз се очаква да повиши допълнитено конкурентноспосоността на компаниите и да ги направи по-атрактивни за придобивания и оттам за повишение на цените им.

Инвестиционна цел и стратегия


Основната цел на договорен фонд СКАЙ Нови Акции е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на направените инвестиции. Осъществяването и става чрез реализиране на максималния възможен доход от високодоходни активи при поемане на умерен до висок риск. Нашата инвестиционна стратегия предвижда реализирането основно на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на приходи от дивиденти/доходи от дялгови ценни книжа. За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на СКАЙ Нови Акции ще инвестираме набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, приети за търговия на български или чуждестранни регулирани пазари предимно на страни от Югоизточна Европа. При нормални обстоятелства предвиждаме около 90% от портфейла на Фонда да е съставен от акции, както и от търгуеми права с цел придобиване на акции от нови емисии при увеличаването на капитала на съответните публични дружества.

Делът на дълговите ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК ще е до 20% от активите. Инвестициите в дългови ценни книжа ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

При продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:13:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:37:"Инвестиционен фокус";s:5:"value";s:206:"Акции на публични компании, търгувани на фондовите борси в България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Турция, Словения";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:51:"Дата на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"22.05.2006";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:25:"Български лев";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:202:"За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране.";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:226:"За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:17:"3% годишно";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:52:"СКАЙ Управление на активи АД";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:12;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:405:"Юробанк България АД, ИП Бенчмарк, ИП Карол АД, Swiss Capital AD – Румъния, FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, Интеркапитал Маркетс, Уникредит Булбанк, Unicredit Bank Serbia JSC, ИП Елана Трейдинг АД, Oyak Invest, SekerYatirimMenkulDegerler A.S., InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 1,[keyword] => FUND_NEW_SHARES,[i18n_foreign_key] => 1,[pages] => ,[is_find_first] => )),[status_finances_shares] => Share Object ([] => fund,[orig_table_name] => shares,[table_name] => shares,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ([belongs_to] => Array ([0] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Финанси),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.


Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове, не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ Финанси е необходимо да уточните кой клас дялове желаете да закупите. За дялове клас А няма ограничения относно размера на внесената сума. За дялове клас B има минимална месечна вноска на стойност 50 лева. Трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД
IBAN: BG32BPBI79421096031901
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ Финанси”
Основание за плащане: покупка на дялове клас А или клас B

Желателно е да запазите копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф 31, ет.2

Стъпка 2 – Подаване на поръчка


Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи.

 

Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:
 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;
 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;
 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.
Подадените поръчки се изпълняват в срок до 3 работни дни след подаване на поръчката.

Определяне цената, по която се купуват дяловете


Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Финанси към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи за покупка на дялове

 

Разходи при покупка на дялове

клас Аклас В
1.5% за суми до 20 000 лв. включителноНяма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% за суми над 20 000 лв. до 300 000 лв.
0.75% за суми над 300 000 лв.

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.

Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.

Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ Финанси е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. УД СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове, без да начислява каквито и да било такси или неустойки.
Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ Финанси, обратното изкупуване на дялове се изпълнява до 5 работни дни.

 

Определяне цената, по която се дяловете се изкупуват обратно 

 

Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата за обратно изкупуване на дялове или плюс надбавката за изпълнена инвестиционна схема тип В.

 

Разходи и надбавки за обратно изкупуване на дялове

 

клас Аклас В

Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.

Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял.

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка - 0.5 %.

 

При прекратена Инвестиционната схема тип В, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял намалена с 2%. 

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.

Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] => Договорен фонд СКАЙ Финанси (предишно наименование Статус Финанси) е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на дружества от финансовия сектор.

СКАЙ Финанси е предназначен както за индивидуални вложители, търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от чужди пазари при сравнително ниски разходи.

Инвестиционна цел и стратегия


Основната цел на СКАЙ Финанси е осигуряването на стабилен растеж чрез инвестиции в дружества от финансовия сектор. Считаме, че този отрасъл на икономиката ще е сред най-бързо развиващите се в централна и източна Европа и това ще донесе над средната доходност за нашите инвеститори. Фондът ще инвестира в акции както от водещите банки в западна Европа, така и от финансови институции от източна Европа. Чрез тази структура се надяваме да осигурим от една страна сигурност за вложителите във фонда, а от друга – възможности за бърз растеж.

Инвестиционната стратегия на СКАЙ Финанси е насочена предимно към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на текущи доходи (приходи от дивиденти/доходи от държавни ценни книжа, лихви от дългови книжа). За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

Инвестиционният портфейл на Фонда ще е съставен предимно от акции. Предвиждаме основната част от тези акции да са емитирани от банки (до 90% от портфейла) и небанкови финансови институции (до 40% от портфейла), както и от холдингови дружества, притежаващи дялови участия в банки и небанкови финансови институции (до 25% от портфейла). Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения. При условие на продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:12:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:55:"Начало на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"02.05.2007";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:25:"Български лев";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:202:"За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране.";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:226:"За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:2:"3%";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:47:"СКАЙ Управление на активи";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:405:"Юробанк България АД, ИП Бенчмарк, ИП Карол АД, Swiss Capital AD – Румъния, FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, Интеркапитал Маркетс, Уникредит Булбанк, Unicredit Bank Serbia JSC, ИП Елана Трейдинг АД, Oyak Invest, SekerYatirimMenkulDegerler A.S., InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 2,[keyword] => FUND_FINANCES,[i18n_foreign_key] => 2,[pages] => ,[is_find_first] => ))),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 579464,[fund_id] => 2,[date] => 2023-01-26,[net_assets] => 1677613.3750,[number_of_shares] => 4063562.7500,[nav_share] => 0.4128,[sell_price_1] => 0.4190,[sell_price_2] => 0.4169,[sell_price_3] => 0.4159,[buy_price] => 0.4128,[daily_change] => 0.2000,[percent_daily_change] => 0.4869,[six_months_change] => 11.3869,[ytd] => 3.6145,[twelve_months_change] => -4.4887,[anual_year_performance] => -5.4635,[standart_deviation] => 18.6900,[classB1] => 0.4149,[classB2] => 0.4045,[pages] => ,[current_year_yield] => 7.444%,[six_months_yield] => ,[year_yield] => -4.489%,[fund] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Финанси),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.


Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове, не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ Финанси е необходимо да уточните кой клас дялове желаете да закупите. За дялове клас А няма ограничения относно размера на внесената сума. За дялове клас B има минимална месечна вноска на стойност 50 лева. Трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД
IBAN: BG32BPBI79421096031901
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ Финанси”
Основание за плащане: покупка на дялове клас А или клас B

Желателно е да запазите копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф 31, ет.2

Стъпка 2 – Подаване на поръчка


Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи.

 

Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:
 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;
 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;
 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.
Подадените поръчки се изпълняват в срок до 3 работни дни след подаване на поръчката.

Определяне цената, по която се купуват дяловете


Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Финанси към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи за покупка на дялове

 

Разходи при покупка на дялове

клас Аклас В
1.5% за суми до 20 000 лв. включителноНяма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% за суми над 20 000 лв. до 300 000 лв.
0.75% за суми над 300 000 лв.

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.

Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.

Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ Финанси е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. УД СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове, без да начислява каквито и да било такси или неустойки.
Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ Финанси, обратното изкупуване на дялове се изпълнява до 5 работни дни.

 

Определяне цената, по която се дяловете се изкупуват обратно 

 

Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата за обратно изкупуване на дялове или плюс надбавката за изпълнена инвестиционна схема тип В.

 

Разходи и надбавки за обратно изкупуване на дялове

 

клас Аклас В

Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.

Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял.

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка - 0.5 %.

 

При прекратена Инвестиционната схема тип В, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял намалена с 2%. 

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.

Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] => Договорен фонд СКАЙ Финанси (предишно наименование Статус Финанси) е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на дружества от финансовия сектор.

СКАЙ Финанси е предназначен както за индивидуални вложители, търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от чужди пазари при сравнително ниски разходи.

Инвестиционна цел и стратегия


Основната цел на СКАЙ Финанси е осигуряването на стабилен растеж чрез инвестиции в дружества от финансовия сектор. Считаме, че този отрасъл на икономиката ще е сред най-бързо развиващите се в централна и източна Европа и това ще донесе над средната доходност за нашите инвеститори. Фондът ще инвестира в акции както от водещите банки в западна Европа, така и от финансови институции от източна Европа. Чрез тази структура се надяваме да осигурим от една страна сигурност за вложителите във фонда, а от друга – възможности за бърз растеж.

Инвестиционната стратегия на СКАЙ Финанси е насочена предимно към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на текущи доходи (приходи от дивиденти/доходи от държавни ценни книжа, лихви от дългови книжа). За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

Инвестиционният портфейл на Фонда ще е съставен предимно от акции. Предвиждаме основната част от тези акции да са емитирани от банки (до 90% от портфейла) и небанкови финансови институции (до 40% от портфейла), както и от холдингови дружества, притежаващи дялови участия в банки и небанкови финансови институции (до 25% от портфейла). Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения. При условие на продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:12:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:55:"Начало на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"02.05.2007";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:25:"Български лев";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:202:"За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране.";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:226:"За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:2:"3%";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:47:"СКАЙ Управление на активи";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:405:"Юробанк България АД, ИП Бенчмарк, ИП Карол АД, Swiss Capital AD – Румъния, FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, Интеркапитал Маркетс, Уникредит Булбанк, Unicredit Bank Serbia JSC, ИП Елана Трейдинг АД, Oyak Invest, SekerYatirimMenkulDegerler A.S., InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 2,[keyword] => FUND_FINANCES,[i18n_foreign_key] => 2,[pages] => ,[is_find_first] => )),[status_finances_new_fund] => ,[status_etfs] => Share Object ([] => fund,[orig_table_name] => shares,[table_name] => shares,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ([belongs_to] => Array ([0] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Глобал ETFs),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.

Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България , не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ
Глобал ETFs няма ограничения относно размера на внесената сума, като трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

 

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД

BIC: BPBIBGSF

 

Сметка в евро:
IBAN:
BG03BPBI79421417061101

Сметка в лева:

IBAN: BG21BPBI79421017061101


Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ
Глобал ETFs
Основание за плащане: покупка на дялове


Желателно е да запазите
копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф 31, ет. 2


    

Стъпка 2 – Подаване на поръчка

 

Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове
лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка
чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи
посочени долу.

 

Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:

 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;

 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;

 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;

 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Подадените поръчки се изпълняват в срок до 7 дни след подаване на поръчката.

 

Определяне цената, по която се купуват дяловете

 

Цената на дял се определя два пъти седмично - във вторник и четвъртък, като тя е валидна за поръчките, подадени предходните дни. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Глобал ETFs към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи и такси за покупка

 

Разходи при покупка на дялове

 

 

за суми до 250 000 евро 

1.75%

за суми над 250 000 евро 

0.5%

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.

 

Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.

 

Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ
Глобал ETFs е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. УД СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове.

Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

 

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ
Глобал ETFs, поръчката за продажба на дялове се изпълнява до 7 дни.

 

Определяне на цената, по която дяловете се изкупуват обратно

 

Цената на дял се определя два пъти седмично - във вторник и четвъртък, като тя е валидна за поръчките, подадени предходните дни.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата
от 0.25% за обратно изкупуване на дялове.

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

Цените са валидни за поръчки подадени на 24.01.2023 г. и 25.01.2023 г. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Разходи за емитиране - за поръчки до 250 000 евро - 1.75%, за поръчки над 250 000 евро - 0.5% от нетната стойност на активите на един дял. Разходи за обратно изкупуване - 0.25% от нетната стойност на активите на един дял. Разходите са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] =>

СКАЙ Глобал ETFs (предишно наименование Статус Глобал ETFs) е първия български фонд насочен предимно към развиващите се пазари, който следва нова за страната стратегия за инвестиции основно в борсово търгувани фондове - ETFs. Развиващите се държави в Азия, Южна Америка и Африка имат солидни финансови системи и значителен потенциал за растеж, като по време на последната икономическа криза изпревариха във възстановяването си развитите държави.

 

Основната група инвеститори, към които е насочен фонда са инвеститори с добра инвестиционна култура, които имат средна и висока рискова поносимост. Това са инвеститори, които биха искали да участват на пазара на рискови активи, но не биха приели риска да правят самостоятелен подбор в кои активи да инвестират. Чрез фонда им се предлага възможност за управление на инвестиционния им риск, при запазване на възможността за реализиране на по-високи доходи.

 

Инвестиционна цел и стратегия

 

Основната цел на договорен фонд СКАЙ Глобал ETFs е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Фондът ще бъде активно управляван и усилията на мениджърите ще бъдат насочени към оценка на времето за влизане и излизане от определен пазар или сектор, вместо към оценка на конкретни акции.

Основното изискване към ETFs е пазарът, който следват да има висок потенциал за растеж и добра ликвидност. Индексите трябва да бъдат относително добре диверсифицирани.

),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:12:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:55:"Начало на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"03.05.2010";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:8:"Евро";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:99:"инвестиции до 250 000 евро 1.75%; инвестиции над 250 000 евро 0.5%";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:5:"0.25%";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:4:"2.0%";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:52:"СКАЙ Управление на активи АД";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:215:"Уникредит Булбанк; ИП Капман; Юробанк България; Интеркапитал Маркетс; ИП Елана Трейдинг АД;InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 4,[keyword] => FUND_ETFS,[i18n_foreign_key] => 4,[pages] => ))),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 579465,[fund_id] => 4,[date] => 2023-01-26,[net_assets] => 3250305.0000,[number_of_shares] => 25717.9219,[nav_share] => 126.3829,[sell_price_1] => 128.5946,[sell_price_2] => 127.0148,[sell_price_3] => 0.0000,[buy_price] => 126.0669,[daily_change] => 0.0000,[percent_daily_change] => 0.0000,[six_months_change] => 0.4525,[ytd] => 5.2699,[twelve_months_change] => -5.2744,[anual_year_performance] => 1.8549,[standart_deviation] => 11.2300,[classB1] => 0.0000,[classB2] => 0.0000,[pages] => ,[current_year_yield] => 32.638%,[six_months_yield] => ,[year_yield] => -5.274%,[fund] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Глобал ETFs),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.

Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България , не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ
Глобал ETFs няма ограничения относно размера на внесената сума, като трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

 

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД

BIC: BPBIBGSF

 

Сметка в евро:
IBAN:
BG03BPBI79421417061101

Сметка в лева:

IBAN: BG21BPBI79421017061101


Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ
Глобал ETFs
Основание за плащане: покупка на дялове


Желателно е да запазите
копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф 31, ет. 2


    

Стъпка 2 – Подаване на поръчка

 

Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове
лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка
чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи
посочени долу.

 

Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:

 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;

 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;

 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;

 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Подадените поръчки се изпълняват в срок до 7 дни след подаване на поръчката.

 

Определяне цената, по която се купуват дяловете

 

Цената на дял се определя два пъти седмично - във вторник и четвъртък, като тя е валидна за поръчките, подадени предходните дни. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Глобал ETFs към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи и такси за покупка

 

Разходи при покупка на дялове

 

 

за суми до 250 000 евро 

1.75%

за суми над 250 000 евро 

0.5%

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.

 

Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.

 

Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ
Глобал ETFs е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. УД СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове.

Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

 

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ
Глобал ETFs, поръчката за продажба на дялове се изпълнява до 7 дни.

 

Определяне на цената, по която дяловете се изкупуват обратно

 

Цената на дял се определя два пъти седмично - във вторник и четвъртък, като тя е валидна за поръчките, подадени предходните дни.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата
от 0.25% за обратно изкупуване на дялове.

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

Цените са валидни за поръчки подадени на 24.01.2023 г. и 25.01.2023 г. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Разходи за емитиране - за поръчки до 250 000 евро - 1.75%, за поръчки над 250 000 евро - 0.5% от нетната стойност на активите на един дял. Разходи за обратно изкупуване - 0.25% от нетната стойност на активите на един дял. Разходите са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] =>

СКАЙ Глобал ETFs (предишно наименование Статус Глобал ETFs) е първия български фонд насочен предимно към развиващите се пазари, който следва нова за страната стратегия за инвестиции основно в борсово търгувани фондове - ETFs. Развиващите се държави в Азия, Южна Америка и Африка имат солидни финансови системи и значителен потенциал за растеж, като по време на последната икономическа криза изпревариха във възстановяването си развитите държави.

 

Основната група инвеститори, към които е насочен фонда са инвеститори с добра инвестиционна култура, които имат средна и висока рискова поносимост. Това са инвеститори, които биха искали да участват на пазара на рискови активи, но не биха приели риска да правят самостоятелен подбор в кои активи да инвестират. Чрез фонда им се предлага възможност за управление на инвестиционния им риск, при запазване на възможността за реализиране на по-високи доходи.

 

Инвестиционна цел и стратегия

 

Основната цел на договорен фонд СКАЙ Глобал ETFs е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Фондът ще бъде активно управляван и усилията на мениджърите ще бъдат насочени към оценка на времето за влизане и излизане от определен пазар или сектор, вместо към оценка на конкретни акции.

Основното изискване към ETFs е пазарът, който следват да има висок потенциал за растеж и добра ликвидност. Индексите трябва да бъдат относително добре диверсифицирани.

),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:12:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:55:"Начало на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"03.05.2010";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:8:"Евро";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:99:"инвестиции до 250 000 евро 1.75%; инвестиции над 250 000 евро 0.5%";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:5:"0.25%";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:4:"2.0%";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:52:"СКАЙ Управление на активи АД";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:215:"Уникредит Булбанк; ИП Капман; Юробанк България; Интеркапитал Маркетс; ИП Елана Трейдинг АД;InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 4,[keyword] => FUND_ETFS,[i18n_foreign_key] => 4,[pages] => )),[chartlabel1] => [ '2022-07-29', '2022-08-01', '2022-08-02', '2022-08-03', '2022-08-04', '2022-08-05', '2022-08-08', '2022-08-09', '2022-08-10', '2022-08-11', '2022-08-12', '2022-08-15', '2022-08-16', '2022-08-17', '2022-08-18', '2022-08-19', '2022-08-22', '2022-08-23', '2022-08-24', '2022-08-25', '2022-08-26', '2022-08-29', '2022-08-30', '2022-08-31', '2022-09-01', '2022-09-02', '2022-09-05', '2022-09-07', '2022-09-08', '2022-09-09', '2022-09-12', '2022-09-13', '2022-09-14', '2022-09-15', '2022-09-16', '2022-09-19', '2022-09-20', '2022-09-21', '2022-09-23', '2022-09-26', '2022-09-27', '2022-09-28', '2022-09-29', '2022-09-30', '2022-10-03', '2022-10-04', '2022-10-05', '2022-10-06', '2022-10-07', '2022-10-10', '2022-10-11', '2022-10-12', '2022-10-13', '2022-10-14', '2022-10-17', '2022-10-18', '2022-10-19', '2022-10-20', '2022-10-21', '2022-10-24', '2022-10-25', '2022-10-26', '2022-10-27', '2022-10-28', '2022-10-31', '2022-11-01', '2022-11-02', '2022-11-03', '2022-11-04', '2022-11-07', '2022-11-08', '2022-11-09', '2022-11-10', '2022-11-11', '2022-11-14', '2022-11-15', '2022-11-16', '2022-11-17', '2022-11-18', '2022-11-21', '2022-11-22', '2022-11-23', '2022-11-24', '2022-11-25', '2022-11-28', '2022-11-29', '2022-11-30', '2022-12-01', '2022-12-02', '2022-12-05', '2022-12-06', '2022-12-07', '2022-12-08', '2022-12-09', '2022-12-12', '2022-12-13', '2022-12-14', '2022-12-15', '2022-12-16', '2022-12-19', '2022-12-20', '2022-12-21', '2022-12-22', '2022-12-23', '2023-01-03', '2023-01-04', '2023-01-05', '2023-01-06', '2023-01-09', '2023-01-10', '2023-01-11', '2023-01-12', '2023-01-13', '2023-01-16', '2023-01-17', '2023-01-18', '2023-01-19', '2023-01-20', '2023-01-23', '2023-01-24', '2023-01-25', '2023-01-26' ],[chartdata1] => [ '0.8355', '0.8389', '0.8364', '0.8379', '0.8419', '0.8430', '0.8478', '0.8482', '0.8520', '0.8554', '0.8570', '0.8599', '0.8607', '0.8618', '0.8670', '0.8666', '0.8663', '0.8661', '0.8633', '0.8659', '0.8655', '0.8605', '0.8617', '0.8591', '0.8527', '0.8557', '0.8603', '0.8574', '0.8550', '0.8560', '0.8620', '0.8534', '0.8503', '0.8478', '0.8460', '0.8322', '0.8359', '0.8324', '0.8271', '0.8181', '0.8183', '0.8119', '0.8066', '0.8083', '0.8154', '0.8233', '0.8245', '0.8302', '0.8311', '0.8323', '0.8288', '0.8255', '0.8228', '0.8315', '0.8380', '0.8406', '0.8382', '0.8399', '0.8427', '0.8425', '0.8415', '0.8446', '0.8442', '0.8416', '0.8489', '0.8500', '0.8580', '0.8575', '0.8614', '0.8672', '0.8686', '0.8648', '0.8768', '0.8738', '0.8789', '0.8820', '0.8805', '0.8717', '0.8759', '0.8823', '0.8863', '0.8916', '0.8949', '0.8983', '0.8927', '0.8964', '0.8990', '0.9002', '0.8972', '0.8963', '0.9038', '0.8969', '0.8966', '0.9011', '0.9022', '0.9048', '0.8960', '0.8990', '0.8990', '0.9061', '0.9058', '0.9081', '0.9077', '0.9103', '0.9199', '0.9181', '0.9079', '0.9136', '0.9114', '0.9109', '0.9098', '0.9137', '0.9142', '0.9090', '0.9096', '0.9127', '0.9114', '0.9110', '0.9131', '0.9136', '0.9132', '0.9152' ],[chartlabel2] => [ '2022-07-29', '2022-08-01', '2022-08-02', '2022-08-03', '2022-08-04', '2022-08-05', '2022-08-08', '2022-08-09', '2022-08-10', '2022-08-11', '2022-08-12', '2022-08-15', '2022-08-16', '2022-08-17', '2022-08-18', '2022-08-19', '2022-08-22', '2022-08-23', '2022-08-24', '2022-08-25', '2022-08-26', '2022-08-29', '2022-08-30', '2022-08-31', '2022-09-01', '2022-09-02', '2022-09-05', '2022-09-07', '2022-09-08', '2022-09-09', '2022-09-12', '2022-09-13', '2022-09-14', '2022-09-15', '2022-09-16', '2022-09-19', '2022-09-20', '2022-09-21', '2022-09-23', '2022-09-26', '2022-09-27', '2022-09-28', '2022-09-29', '2022-09-30', '2022-10-03', '2022-10-04', '2022-10-05', '2022-10-06', '2022-10-07', '2022-10-10', '2022-10-11', '2022-10-12', '2022-10-13', '2022-10-14', '2022-10-17', '2022-10-18', '2022-10-19', '2022-10-20', '2022-10-21', '2022-10-24', '2022-10-25', '2022-10-26', '2022-10-27', '2022-10-28', '2022-10-31', '2022-11-01', '2022-11-02', '2022-11-03', '2022-11-04', '2022-11-07', '2022-11-08', '2022-11-09', '2022-11-10', '2022-11-11', '2022-11-14', '2022-11-15', '2022-11-16', '2022-11-17', '2022-11-18', '2022-11-21', '2022-11-22', '2022-11-23', '2022-11-24', '2022-11-25', '2022-11-28', '2022-11-29', '2022-11-30', '2022-12-01', '2022-12-02', '2022-12-05', '2022-12-06', '2022-12-07', '2022-12-08', '2022-12-09', '2022-12-12', '2022-12-13', '2022-12-14', '2022-12-15', '2022-12-16', '2022-12-19', '2022-12-20', '2022-12-21', '2022-12-22', '2022-12-23', '2023-01-03', '2023-01-04', '2023-01-05', '2023-01-06', '2023-01-09', '2023-01-10', '2023-01-11', '2023-01-12', '2023-01-13', '2023-01-16', '2023-01-17', '2023-01-18', '2023-01-19', '2023-01-20', '2023-01-23', '2023-01-24', '2023-01-25', '2023-01-26' ],[chartdata2] => [ '0.3745', '0.3751', '0.3763', '0.3794', '0.3819', '0.3840', '0.3859', '0.3860', '0.3883', '0.3873', '0.3888', '0.3877', '0.3889', '0.3866', '0.3862', '0.3817', '0.3768', '0.3772', '0.3765', '0.3772', '0.3745', '0.3725', '0.3742', '0.3750', '0.3715', '0.3775', '0.3751', '0.3724', '0.3775', '0.3826', '0.3897', '0.3875', '0.3853', '0.3871', '0.3836', '0.3815', '0.3798', '0.3773', '0.3700', '0.3659', '0.3644', '0.3590', '0.3547', '0.3573', '0.3587', '0.3663', '0.3627', '0.3624', '0.3612', '0.3607', '0.3595', '0.3583', '0.3619', '0.3645', '0.3686', '0.3701', '0.3699', '0.3705', '0.3704', '0.3725', '0.3737', '0.3739', '0.3753', '0.3758', '0.3768', '0.3778', '0.3780', '0.3781', '0.3834', '0.3856', '0.3872', '0.3835', '0.3871', '0.3880', '0.3896', '0.3935', '0.3904', '0.3887', '0.3913', '0.3911', '0.3928', '0.3922', '0.3946', '0.3952', '0.3912', '0.3936', '0.3946', '0.3940', '0.3941', '0.3939', '0.3941', '0.3927', '0.3911', '0.3932', '0.3928', '0.3958', '0.3934', '0.3902', '0.3912', '0.3935', '0.3949', '0.3984', '0.3985', '0.3984', '0.4029', '0.4079', '0.4072', '0.4102', '0.4091', '0.4073', '0.4067', '0.4110', '0.4119', '0.4122', '0.4102', '0.4112', '0.4086', '0.4113', '0.4137', '0.4126', '0.4108', '0.4128' ],[chartlabel3] => [ '2022-07-29', '2022-08-01', '2022-08-02', '2022-08-03', '2022-08-04', '2022-08-05', '2022-08-08', '2022-08-09', '2022-08-10', '2022-08-11', '2022-08-12', '2022-08-15', '2022-08-16', '2022-08-17', '2022-08-18', '2022-08-19', '2022-08-22', '2022-08-23', '2022-08-24', '2022-08-25', '2022-08-26', '2022-08-29', '2022-08-30', '2022-08-31', '2022-09-01', '2022-09-02', '2022-09-05', '2022-09-07', '2022-09-08', '2022-09-09', '2022-09-12', '2022-09-13', '2022-09-14', '2022-09-15', '2022-09-16', '2022-09-19', '2022-09-20', '2022-09-21', '2022-09-23', '2022-09-26', '2022-09-27', '2022-09-28', '2022-09-29', '2022-09-30', '2022-10-03', '2022-10-04', '2022-10-05', '2022-10-06', '2022-10-07', '2022-10-10', '2022-10-11', '2022-10-12', '2022-10-13', '2022-10-14', '2022-10-17', '2022-10-18', '2022-10-19', '2022-10-20', '2022-10-21', '2022-10-24', '2022-10-25', '2022-10-26', '2022-10-27', '2022-10-28', '2022-10-31', '2022-11-01', '2022-11-02', '2022-11-03', '2022-11-04', '2022-11-07', '2022-11-08', '2022-11-09', '2022-11-10', '2022-11-11', '2022-11-14', '2022-11-15', '2022-11-16', '2022-11-17', '2022-11-18', '2022-11-21', '2022-11-22', '2022-11-23', '2022-11-24', '2022-11-25', '2022-11-28', '2022-11-29', '2022-11-30', '2022-12-01', '2022-12-02', '2022-12-05', '2022-12-06', '2022-12-07', '2022-12-08', '2022-12-09', '2022-12-12', '2022-12-13', '2022-12-14', '2022-12-15', '2022-12-16', '2022-12-19', '2022-12-20', '2022-12-21', '2022-12-22', '2022-12-23', '2023-01-03', '2023-01-04', '2023-01-05', '2023-01-06', '2023-01-09', '2023-01-10', '2023-01-11', '2023-01-12', '2023-01-13', '2023-01-16', '2023-01-17', '2023-01-18', '2023-01-19', '2023-01-20', '2023-01-23', '2023-01-24', '2023-01-25', '2023-01-26' ],[chartdata3] => [ '126.7963', '128.0728', '128.0728', '128.7257', '128.7257', '128.7257', '129.6221', '129.6221', '129.3986', '129.3986', '129.3986', '131.9993', '131.9993', '131.3939', '131.3939', '131.3939', '130.8678', '130.8678', '131.4178', '131.4178', '131.4178', '129.3888', '129.3888', '128.2672', '128.2672', '128.2672', '128.1166', '126.5405', '126.5405', '126.5405', '128.7040', '128.7040', '127.4875', '127.4875', '127.4875', '125.3835', '125.3835', '126.3270', '126.3270', '123.2126', '123.2126', '122.4224', '122.4224', '122.4224', '120.4676', '120.4676', '122.2196', '122.2196', '122.2196', '121.1964', '121.1964', '119.7767', '119.7767', '119.7767', '119.9130', '119.9130', '119.2753', '119.2753', '119.2753', '118.9261', '118.9261', '119.5029', '119.5029', '119.5029', '120.7798', '120.7798', '121.9823', '121.9823', '121.9823', '122.8989', '122.8989', '123.1016', '123.1016', '123.1016', '124.7782', '124.7782', '124.0795', '124.0795', '124.0795', '123.9630', '123.9630', '124.5229', '124.5229', '124.5229', '124.1979', '124.1979', '126.5823', '126.5823', '126.5823', '124.9304', '124.9304', '123.3100', '123.3100', '123.3100', '122.7032', '122.7032', '123.1766', '123.1766', '123.1766', '120.4304', '120.4304', '121.0485', '121.0485', '120.0561', '120.0561', '121.4129', '121.4129', '121.4129', '124.0944', '124.0944', '123.8760', '123.8760', '123.8760', '124.9367', '124.9367', '125.6906', '125.6906', '125.6906', '127.1651', '127.1651', '126.3829', '126.3829' ]),[breadcrumb_helper] => BreadcrumbHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ([] => Share,[] => Array ([404] => Array ([:only] => Array ([0] => error404)),[index] => Array ([:except] => Array ([0] => error404))),[] => public,[] => application,[] => index,[] => ,[] => ,[] => Array (),[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ([0] => breadcrumb,[1] => contextual_info,[2] => url,[3] => i18n,[4] => form,[5] => application),[] => Array (),[] => Array (),[] => Registry Object ( *RECURSION*,[] => MagMySqli Object ([] => localhost,[] => statusb_sky,[] => statusb_sky,[] => Q);\ywG5suGqRY5,[] => 3306,[] => mysqli Object ([affected_rows] => ,[client_info] => ,[client_version] => ,[connect_errno] => ,[connect_error] => ,[errno] => ,[error] => ,[field_count] => ,[host_info] => ,[info] => ,[insert_id] => ,[server_info] => ,[server_version] => ,[stat] => ,[sqlstate] => ,[protocol_version] => ,[thread_id] => ,[warning_count] => ),[] => Array ([0] => mysqli_result Object ([current_field] => ,[field_count] => ,[lengths] => ,[num_rows] => ,[type] => )),[] => Array (),[] => Array ([0] => 2),[] => Array ([0] => 2)),[] => SessionStandard Object ([] => Array ([last_updated] => 1674861617,[locale] => bg-BG),[] => ,[] => /),[] => Smarty Object ( *RECURSION*,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/controllers/,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/models/,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/templates/public/application,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/templates/layouts/,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/helpers/,[controller_class] => ,[controller_object] => ,[locale] => ,[controller_file] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/controllers/application_controller.php,[view_file] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/templates/public/application/index.htm,[] => ,[] => ,[render_layout] => 1,[include_javascript] => Array ([0] => prototype,[1] => tabs,[2] => index,[3] => swfobject,[4] => tooltip,[5] => rates),[include_css] => Array ([0] => tooltip,[1] => home),[localizer] => Localizer Object ([] => Array ([meta] => Array ([title] => СКАЙ Управляващо Дружество,[description] => СКАЙ Управление на активи,[keywords] => СКАЙ Управляващо Дружество, Управление на активи, договорен фонд, SKY Funds, СКАЙ Нови акции, СКАЙ Финанси, СКАЙ Глобал ETFs)),[] => Array ([opposite_lang] => en,[home] => Начало,[search] => Търсeне,[logout] => Изход,[filter] => Филтър,[actions] => Действия,[all] => All,[no_results_found] => No results found,[not_permissions_to] => Няма достъп до,[back] => Назад,[confirm_delete] => Сигурни ли сте, че искате да изтриете запис #,[download] => Изтегли,[all_news] => всички новини,[all_fields_are_required] => Всички полета са задължителни,[status_offices] => Офиси на СКАЙ Управление на активи,[apply_for_job] => Изпрати,[additional_offices] => Нашите услуги можете да ползвате и в следните офиси,[status_invest] => Статус Инвест,[status_capital] => СКАЙ Управление на активи,[wrong_file] => Невалиден CV файл. Моля изберете DOC, RTF или PDF.,[do_filter] => Филтрирай,[clear] => Изчисти,[yes] => Да,[no] => Не,[true] => -Да-,[false] => -Не-,[man_actions] => Операции,[title_emissions_index] => Списък Емисии,[title_emissions_add] => Добавяне на емисия,[title_emissions_edit] => Редактиране на емисия,[title_shares_index] => Списък Акции,[title_shares_add] => Добавяне на запис,[title_shares_edit] => Редактиране на запис,[title_quick_links_index] => Списък с Бързи връзки,[title_quick_links_add] => Добавяне на бърза връзка,[title_quick_links_edit] => Редактиране на бърза връзка,[title_files_index] => Списък с Файлове,[title_files_add] => Добавяне на файл,[title_files_edit] => Редактиране на файл,[title_file_groups_index] => Списък с Файлови групи,[title_file_groups_add] => Добавяне на файлова група,[title_file_groups_edit] => Редактиране на файлова група,[title_news_feeds_index] => Списък с Източници на новини,[title_news_feeds_add] => Добавяне на източник на новини,[title_news_feeds_edit] => Редактиране източник на новини,[title_analyses_index] => Списък с Бюлетини,[title_analyses_add] => Добавяне на бюлетин,[title_analyses_edit] => Редактиране на бюлетин,[title_contents_index] => Списък с Подстраници към брокерски услуги,[title_contents_add] => Добавяне на подстраница към брокерски услуги,[title_contents_edit] => Редактиране на подстраница към брокерски услуги,[title_company_branches_index] => Списък с Фирмени отрасли,[title_company_branches_add] => Добавяне на фирмен отрасъл,[title_company_branches_edit] => Редактиране на фирмен отрасъл,[title_countries_index] => Списък с Държави,[title_countries_add] => Добавяне на държава,[title_countries_edit] => Редактиране на държава,[title_companies_index] => Списък с Компании,[title_companies_add] => Добавяне на компания,[title_companies_edit] => Редактиране на компания,[title_team_members_index] => Списък с Членове на екипа,[title_team_members_add] => Добавяне член на екипа,[title_team_members_edit] => Редактиране член на екипа,[title_careers_index] => Списък с Обяви за работа,[title_careers_add] => Добавяне на обява за работа,[title_careers_edit] => Редактиране на обява за работа,[title_press_releases_index] => Списък с "Прес-съобщения",[title_press_releases_add] => Добавяне на запис,[title_press_releases_edit] => Редактиране на запис,[title_publications_index] => Списък с "Медиите за нас",[title_publications_add] => Добавяне на запис,[title_publications_edit] => Редактиране на запис,[title_offices_index] => Списък с Офиси,[title_offices_add] => Добавяне на офис,[title_offices_edit] => Редактиране на офис,[title_education_materials_index] => Списък с Образователни материали,[title_education_materials_add] => Добавяне на образователен материал,[title_education_materials_edit] => Редактиране на образователен материал,[title_dictionary_index] => Списък термини в речника,[title_dictionary_add] => Добавяне на термин,[title_dictionary_edit] => Редактиране на термин,[title_faq_index] => Списък с Често Задавани Въпроси,[title_faq_add] => Добавяне на често задаван въпрос,[title_faq_edit] => Редактиране на често задаван въпрос,[title_user_index] => Списък с Потребители,[title_user_add] => Добавяне на потребител,[title_user_edit] => Редактиране на потребител,[title_groups_index] => Списък с Потребителски групи,[title_groups_add] => Добавяне на потребителска група,[title_groups_edit] => Редактиране на потребителска група,[title_stock_indices_index] => Списък с Индекси,[title_stock_indices_add] => Добавяне на Индекс,[title_stock_indices_edit] => Редактиране на индекс,[title_exchange_rates_index] => Валутни курсове,[title_exchange_rates_add] => Добавяне на валутен курс,[title_exchange_rates_edit] => Редактиране на валутен курс,[title_users_index] => Списък потребители,[title_users_add] => Добавяне на потребител,[title_users_edit] => Редактиране на потребител,[currency] => Array ([eur] => Евро,[usd] => Щатски долар,[gbp] => Британска лира,[chf] => Швейцарски франк,[hrk] => Хърватска куна,[try] => Турска лира,[ron] => Румънска леа,[jpy] => Японска йена),[TOPMENU] => Array ([list_items] => Списък,[add_item] => Добавяне запис,[edit_item] => Редактиране запис,[list_sub_pages] => Списък подстраници,[add_sub_page] => Добавяне подстраница,[modules] => Модули,[quick_links] => Бързи връзки,[quick_links_add] => Добавяне Бърза връзки,[quick_links_edit] => Редактиране Бърза връзки,[exchange_rates] => Валутни курсове,[exchange_rates_add] => Добавяне на курс,[exchange_rates_edit] => Редактиране на курс,[news_and_markets] => Бюлетин,[news_feeds] => Източници на Новини,[news_feeds_add] => Добавяне източник на Новини,[news_feeds_edit] => Редактиране източник на Новини,[analyses] => Бюлетини,[analyses_add] => Добавяне Бюлетин,[analyses_edit] => Редактиране Бюлетин,[stock_indices] => Индекси,[stock_indices_add] => Добавяне на индекс,[stock_indices_edit] => Редактиране на индекс,[stock_indices_date_edit] => Редактиране на индекси за дата,[status_ivestment_brokeridge] => Документи,[brokerage] => Брокерски услуги,[investment_banking] => Инвестиционно банкиране,[registration_agent] => Регистрационен агент,[status_asset_management] => Управление на активи,[index_fund_text] => Фондове общ текст,[home_table_text] => Текст цени начална страница,[status_new_shares] => СКАЙ Нови Акции,[status_finances] => СКАЙ Финанси,[status_etfs] => СКАЙ Глобал ETFs,[investment_program] => Инвестиционна програма,[fund_pages] => Текстови страници,[why] => Защо да инвестираме,[how] => Как да инвестираме,[portfolio] => Портфейл,[prices] => Текст таблица цени,[maccounts] => Доверително управление,[inv_consult] => Инвестиционни консултации,[emissions] => Данни за портфейл,[shares] => Акции,[company_branches] => Отрасли,[company_branches_add] => Добавяне Отрасъл,[company_branches_edit] => Редактиране Отрасъл,[countries] => Държави,[countries_add] => Добавяне Държава,[countries_edit] => Редактиране Държава,[companies] => Компании,[companies_add] => Добавяне Компания,[companies_edit] => Редактиране Компания,[status_about_status] => За нас,[status_profile] => Профил,[status_mission] => Мисия,[team_members] => Екип,[team_members_add] => Добавяне член на Екипа,[team_members_edit] => Редактиране член на Екипа,[careers] => Кариери,[careers_add] => Добавяне обява за работа,[careers_edit] => Редактиране обява за работа,[press_releases] => Прес-съобщения,[press_releases_add] => Добавяне запис "Прес-съобщения",[press_releases_edit] => Редактиране запис "Прес-съобщения",[publications] => Медиите за нас,[publications_add] => Добавяне запис "Медиите за нас",[publications_edit] => Редактиране запис "Медиите за нас",[contacts] => Контакти,[contacts_add] => Добавяне офис,[contacts_edit] => Редактиране офис,[terms] => Условия за ползване,[status_investment_manual] => Инв. Наръчник,[educational_materials] => Образователни материали,[educational_materials_add] => Добавяне Образователен материал,[educational_materials_edit] => Редактиране Образователен материал,[dictionary] => Речник,[dictionary_add] => Добавяне на термин,[dictionary_edit] => Редактиране на термин,[faq] => Често задавани въпроси,[faq_add] => Добавяне запис,[faq_edit] => Редактиране запис,[files] => Файлове,[files_add] => Добавяне файл,[files_edit] => Редактиране файл,[file_groups] => Групи файлове,[file_groups_add] => Добавяне файлова група,[file_groups_edit] => Редактиране файлова група,[administration] => Администриране,[users] => Потребители,[users_add] => Добавяне Потребител,[users_edit] => Редактиране Потребител,[user_groups] => Потребителски групи,[user_groups_add] => Добавяне потребителска груша,[user_groups_edit] => Редактиране потребителска група,[index_text] => Начален текст,[documents] => Документи),[BUTTONS] => Array ([show_all] => Покажи всички,[filter] => Филтрирай,[add] => Добави,[edit] => Редактирай,[cancel] => Откажи,[read] => Прочети,[save_order] => Запази подредбата,[restore_order] => Възстанови подредбата),[MAN_ACTIONS] => Array ([index] => Списък,[add] => Добави,[edit] => Редактирай,[delete] => Изтрий,[read] => Прочети),[PAGING] => Array ([next] => Следваща »,[previous] => « Предишна),[DB_FIELDS] => Array ([admin_group_id] => Група,[username] => Потребителско име,[userpass] => Парола,[confirm_password] => Потвърди парола,[description] => Описание,[short_description] => Кратко описание,[date] => Дата,[datetime] => Дата и час,[picture] => Снимка,[title] => Заглавие,[map] => Карта,[attached_groups] => Свързани файлови групи,[quick_filter] => бърз филтър,[file_group] => Файлова група,[file] => Файл,[active] => Активен,[name] => Име,[position] => Позиция,[Map] => Карта,[is_status_invest] => Покажи в Статус Инвест,[is_status_capital] => Покажи в СКАЙ Управление на активи,[City] => Град,[reference_number] => Реф. N,[is_status] => Офис на Статус,[value] => Стойност,[summary] => Резюме,[company_branch_id] => Отрасъл,[branch] => Отрасъл,[country_id] => Държава,[country] => Държава,[why_to_invest] => Текст,[how_to_invest] => Текст,[portfolio] => Текст,[prices] => Текст,[info] => Текст,[documents] => Текст,[fund_id] => Фонд,[company_id] => Компания,[file_group_id] => Група,[Analysis] => Aнализ,[analysis_category_id] => Категория,[faq_category_id] => Категория,[percent] => Процентно изменение,[prefix] => Префикс,[created_on] => Дата,[Logo] => Лого,[source] => Източник,[info_table] => Таблица,[shares] => Акции,[net_assets] => Нетна стойност),[DB_SAVE_ERRORS] => Array ([not_empty] => Не може да е празно,[already_exists] => Вече съществува в базата данни,[userpass_not_match] => Паролите не съвпадат),[PERMISSIONS] => Array ([index] => Списък,[add] => Добавяне,[edit] => Редактиране,[delete] => Изтриване,[book] => Книги,[group] => Потребителски групи,[user] => Потребители),[MENU] => Array ([about] => Array ([index] => За Нас,[mission] => Мисия,[team_members] => Екип,[careers] => Кариери,[documents] => Документи,[press_releases] => Прес-съобщения,[publications] => Медиите за нас,[contacts] => Контакти),[asset_management] => Array ([index] => Управление на активи,[funds] => Фондове,[wealth_management] => Доверително управление,[investment_consultancies] => Инвестиционни консултации),[intermediary] => Array ([index] => Документи),[news] => Array ([index] => Бюлетин,[analyses] => Бюлетин,[news] => Новини),[handbook] => Array ([index] => Инвестиционен наръчник,[educational_materials] => Образователни материали,[faq] => Често задавани въпроси,[dictionary] => Речник)),[sitemap] => Карта на сайта,[success_sent] => Информацията е изпратена успешно!,[failed_sent] => Неуспешно изпращане! Моля опитайте по-късно!,[terms] => Условия за ползване,[funds] => Array ([new_shares] => ДФ СКАЙ Нови Акции,[finance] => ДФ СКАЙ Финанси,[etfs] => ДФ СКАЙ Глобал ETFs,[investment_program] => Инвестиционна програма),[new_shares] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Нови Акции,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[finance] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Финанси,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[etfs] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Глобал ETFs,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[investment_program] => Array ([main] => ДФ Инвестиционна програма,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[contacts] => Array ([offices] => Офиси,[feedback] => Обратна връзка,[contacts_title] => Офиси на Статус,[agencies] => Представителства,[contacts_description] => Изберете град от картата, за да видите местоположението на офисите ни),[asset_management] => Array ([nav_share] => Цени на дялове Клас А,[net_asset] => Нетна стойност на активите,[nav_share_b] => Цени на дялове Клас B,[nav_share_global] => Цени на дялове),[index_nav_share] => Нетна стойност на активите на един дял,[home_nav_share] => НСА на дял,[SLOGANS] => Array ([about] => Слоган за СКАЙ инвест,[intermediary] => Слоган за посредничество,[asset_management] => Слоган за активи,[news] => Слоган за новини,[handbook] => Слоган за наръчник),[quick_links] => Бързи връзки,[status_invest_news] => Новини от СКАЙ,[rss_news] => Пазарни новини,[stock_indices] => Индекси,[related_files] => Списък със свързани файлове,[contextual_info] => Контекстна информация,[FOOTER] => Array ([title] => СКАЙ,[terms] => Условия за ползване,[rights] => Всички права запазени,[contacts] => Контакти,[cobos] => Вход в COBOS,[web] => Уеб Дизайн,[facebook] => СКАЙ във Facebook,[twitter] => СКАЙ в Twitter),[CITIES] => Array ([0] => Изберете град,[1] => Благоевград,[2] => Бургас,[3] => Варна,[4] => Велико Търново,[5] => Видин,[6] => Враца,[7] => Габрово,[8] => Добрич,[9] => Кърджали,[10] => Кюстендил,[11] => Ловеч,[12] => Монтана,[13] => Пазарджик,[14] => Перник,[15] => Плевен,[16] => Пловдив,[17] => Разград,[18] => Русе,[19] => Силистра,[20] => Сливен,[21] => Смолян,[22] => София,[23] => София Област,[24] => Стара Загора,[25] => Търговище,[26] => Хасково,[27] => Шумен,[28] => Ямбол),[rates] => Валутни курсове,[all_rates] => Всички курсове,[SUBJECTS] => Array ([analyses] => Анализи,[services] => Брокерски услуги,[agent] => Регистрационен агент,[funds] => Договорни фондове,[intermediary] => Доверително управление,[others] => Други),[sitemap_title] => Карта на сайта,[results_for] => Резултати за,[exchange_rates] => Валутни курсове,[quotes] => Борсови котировки,[net_assets] => Нетна стойност на дял,[only_news] => Новини,[from] => от,[to] => до,[above] => над,[word_three_symbols] => Моля въведете дума по-дълга от 3 символа,[back_buy] => Цена на обратно изкупуване,[issue_price] => Емисионна стойност,[class_b_accomplished] => Изпълнена инвестиционна схема тип В,[class_b_canceled] => Прекратена инвестиционна схема тип В,[BGN] => лв.,[EUR] => EUR,[please_wait] => Моля изчакайте...,[yield_calculator] => Калкулатор на доходност,[yield] => Доходност,[about_fund] => За Фонда,[text] => Текст,[subject] => Относно,[name] => Име,[send] => Изпрати,[contacts_more_offices] => Освен в тези офиси можете да закупите дялове,[here] => тук,[apply_online] => Кандидатствай онлайн,[slogan] => Отваряме граници...,[standard_deviation] => Стандартно отклонение,[status_new_shares] => СКАЙ Нови Акции,[status_finances] => СКАЙ Финанси,[status_finances_new_fund] => Статус Нов Фонд,[status_investment_program] => Статус Инвестиционна програма,[status_etfs] => СКАЙ Глобал ETFs,[prices_valid_until] => Цените са валидни за поръчки подадени на,[how_much] => Колко е,[secret_question] => Въпрос за сигурност,[secret_q_error] => Моля въведете отговора на задачата.,[email_error] => Моля въведете валиден e-mail адрес.,[SLK] => Array ([plus] => плюс,[minus] => минус,[multiplied_by] => умножено с,[devided_by] => делено на),[SLK_NUMBERS] => Array ([one] => едно,[two] => две,[three] => три,[four] => четири,[five] => пет,[six] => шест,[seven] => седем,[eight] => осем,[nine] => девет,[ten] => десет),[home_shares_table] => Array ([prices_for] => Цени за,[net_value] => Нетна стойност на дял,[issue_price] => Емисионна стойност,[red_price] => Цена на обратно
изкупуване,[year_to_date] => От началото на годината,[last_12] => За последните 12 месеца,[from_the_beginning] => От началото на предлагането,[class_a] => Дялове клас А,[class_b] => Дялове клас B),[download_as] => Запиши като,[period] => Период,[portfolio_companies] => Array ([portfolio_companies_title] => Дружества от портфейла,[shares] => Акции,[country] => Държава,[assets] => Структура на активите,[distribution_by_countries] => Разпределение на активите по държави,[distribution_by_sectors] => Разпределение на активите по отрасли),[prices] => Array ([date] => Дата),[home_disclaimer] => Разходите за емитиране са както следва- За поръчки до 20 000 лева вкл. – 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева вкл. – 1%, за поръчки над 300 000 лева – 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.Разходи за обратно изкупуване не се удържат.,[return_disclaimer] => Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.,[nav_share_name] => Стойност на 1 дял,[scheme_finished_b] => Изпълнена инвестиционна схема тип В,[scheme_stopped_b] => Прекратена инвестиционна схема тип В,[map_abv] => ,[price_bellow] => до 20 000 лв,[price_between] => над
20 000 лв до 300 000 лв,[price_above] => над
300 000 лв,[scheme_1] => изпълнена
инвест. схема,[scheme_2] => прекратена
инвест. схема,[etfs_bellow_prices] => до 250 000 евро,[etfs_above_prices] => над 250 000 евро,[index_share_name] => Цена на един дял,[return] => Доходност,[tabs] => Array ([0] => Доходност и риск,[1] => СКАЙ Нови Акции,[2] => СКАЙ Финанси,[3] => Нов Фонд,[4] => СКАЙ Глобал ETFs),[global_title] => СКАЙ)),[Share] => Share Object ([] => fund,[orig_table_name] => shares,[table_name] => shares,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => 1,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array ()),[controller_path] => application,[meta] => Array ([title] => СКАЙ Управляващо Дружество,[description] => СКАЙ Управление на активи,[keywords] => СКАЙ Управляващо Дружество, Управление на активи, договорен фонд, SKY Funds, СКАЙ Нови акции, СКАЙ Финанси, СКАЙ Глобал ETFs),[breadcrumb_helper] => BreadcrumbHelper Object ( *RECURSION*,[contextual_info_helper] => ContextualInfoHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[url_helper] => UrlHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[i18n_helper] => I18nHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[form_helper] => FormHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[__action_params] => Array (),[links] => Array ([0] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Фондове),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 19,[ord] => 1,[i18n_foreign_key] => 19,[pages] => ),[1] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Инвестиционна схема тип В),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/handbook/educational_materials/5)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 17,[ord] => 2,[i18n_foreign_key] => 17,[pages] => ),[2] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Портфейл СКАЙ Нови Акции),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/new_shares?sub=portfolio)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 9,[ord] => 3,[i18n_foreign_key] => 9,[pages] => ),[3] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Портфейл СКАЙ Финанси),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/finance?sub=portfolio)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 10,[ord] => 4,[i18n_foreign_key] => 10,[pages] => ),[4] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Портфейл СКАЙ Глобал ETFs),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/etfs?sub=portfolio)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 13,[ord] => 5,[i18n_foreign_key] => 13,[pages] => ),[5] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Доверително управление),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/wealth_management)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 15,[ord] => 6,[i18n_foreign_key] => 15,[pages] => ),[6] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Политика за поверителност),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/public/files/files/3eac1ae601050fcd5c43cca8685e34ba.pdf)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 18,[ord] => 7,[i18n_foreign_key] => 18,[pages] => ),[7] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => COVID мерки),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/about/press_releases/305)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 20,[ord] => 8,[i18n_foreign_key] => 20,[pages] => ),[8] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Актуализация клиентски данни),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/intermediary/index/35)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 21,[ord] => 9,[i18n_foreign_key] => 21,[pages] => )),[press_releases] => Array ([0] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Декември поохлади ентусиазмът на пазарите),[short_description] => Array ([bg-BG] => Коментар за декември и информация за фондовете),[description] => Array ([bg-BG] =>

 

През Декември се наблюдаваше засилена волатилност на пазарите като последните функционираха под влиянието на новини за инфлацията, политиката на Федералния резерв (ФЕД), отварянето на Китайската икономика и изгледите за глобална икономическа рецесия.
Данните за Индекса на потребителските цени (CPI) в САЩ за Ноемврри показаха забавяне на ценовия ръст на потребителските стоки, което подкрепи цените на акциите и облигациите. От друга страна, председателят на ФЕД Джером Пауъл загатна за по-високи лихви за продължителен период като притесненията на говерньорите на централната банка идват от страна на стегнатият пазар на труда, където търсенето на работна сила значително изпреварва предлагането, което натиска заплатите нагоре и подклажда инфлационни процеси. Така, ентусиазмът на пазарите се поохлади като основните индекси върнаха част от натрупаните ръстове.
Прекратяването на zero-COVID политиката от страна на Китай доведе до ръст на цената на петрола до USD 80 за барел, но резкият ръст на ново регистрираните случаи на коронавирус върна на дневен ред рисковете на забавящата се Китайска икономика, която е една от основните потребители на черното злато.
В Европа, енергийната криза изглежда поотихва поради по-топлото за сезона време, свиващата се производствена активност и мерките от страна на потребителите за ограничаване потреблението на природен газ. Цената на природния газ в Европа и САЩ падна до нивата отпреди нахлуването на Русия в Украйна, тъй като по-слабото търсене поддържа складовите запаси от газ на високи нива.
През Януари ключов фактор за движението на пазарите отново ще бъде динамиката на инфлацията.

Коментар:

Красимир Йорданов,

портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs    

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 337,[date] => 2023-01-11,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 337,[pages] => 50),[1] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Пазарите продължават да са чувствителни на всички новини, свързани с инфлационните тенденции),[short_description] => Array ([bg-BG] => Коментар за ноември и информация за фондовете),[description] => Array ([bg-BG] =>

 

Посоката на пазара на акции през Ноември отново беше възходяща като отчетлив ръст се наблюдаваше след излизането на данните за инфлацията в САЩ. Индексът на потребителските цени (CPI) в страната отчете забавяне, което макар и слабо беше напълно достатъчно да доведе до панически изкупувания и ръст за основните индекси от 5-6% в рамките на деня. Пазарите са чувствителни на всички новини, свързани с инфлационните тенденции, тъй като последните ще определят посоката на монетарната политика на централните банки по света. Доходностите по лихвената крива на САЩ се свиха, което допълнително подкрепи акциите, особено в технологичния сегмент.
Доларът отново беше под натиск, обезценявайки се спрямо почти всички останали валути. Това подкрепи акциите в развиващите се пазари, давайки глътка въздух и на сегмента на държавните ценни книжа. В края на месеца новини за потенциално отваряне на Китайската икономика от хватката на zero-COVID политиката на Китайската Комунистическа Партия доведе до силни ръстове на китайските акции, както и до стабилизиране на юана.
Енергийните пазари се успокоиха от значителните ръстове през предходните месеци. След чувствителния спад през октомври, цената на природния газ в Европа и САЩ отчете лек ръст породен от спад на средните температури. Петролният пазар беше подложен на натиска на продавачите поради засилени доставки от Русия преди западните санкции върху петрола да влязат в сила от 5-ти декември. От друга страна инвеститорите във петролни фючърси очакват слабо търсене в следващите месеци поради евентуалното навлизане на световната икономика в рецесия.

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs   

 

 

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 336,[date] => 2022-12-18,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 336,[pages] => 50),[2] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от фондовете на Скай на 29 и 30 декември 2022 г.),[short_description] => Array ([bg-BG] => Също така на 29 и 30 декември 2022 г. офисите на дружеството няма да работят.),[description] => Array ([bg-BG] =>

Уважаеми клиенти,

 

На свое заседание от 05.12.2022 г. Съветът на директорите на УД „Скай управление на активи" АД взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от управляваните договорни фондове "Скай Нови Акции", "Скай Финанси" и "Скай Глобал ETFs" на 29 и 30 декември 2022 г.

Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фондовете, съответно приемането на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове се възобновява считано от 3 януари 2023 г. (вторник).

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 23 декември 2022 г., ще бъдат обявени на 03 януари 2023 г.

Също така на 29 и 30 декември 2022 г. офисите на дружеството няма да работят.

 

Екипът на „Скай управление на активи" АД ви пожелава весели празници и успешна 2023 г.!

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 335,[date] => 2022-12-05,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 335,[pages] => 50),[3] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Глътка въздух за пазарите през октомври),[short_description] => Array ([bg-BG] => Коментар за октомври и информация за фондовете),[description] => Array ([bg-BG] =>

 

 През октомври финансовите пазари поеха глътка въздух, отчитайки стабилизиране в редица сегменти като този на акциите, корпоративните облигации и държавните ценни книжа. Доларът прекъсна възходящата тенденция, отслабвайки натиска върху валутите на развиващите се пазари. Преизбирането на Си Дзинпин за още пет години начело на Китайската комунистическа партия доведе до панически разпродажби на пазара на акции в страната и спад на китайския юан спрямо долара. Британският паунд поскъпна след като правителството на Лиз Тръс подаде оставка и страната се отказа от популистките политики за намаляване на данъците в условията на разширяващи се двойни дефициити - бюджетен и на текущата сметка. Единната европейска валута също върна част от загубите след като ЕС успя да напълни хранилищата с газ, а цените на сухия и втечнен газ отчетоха сериозни спадове. При прогнози за температури много над средните до края на Ноември, фючърсите на газа с доставка през следващите 1-2 месеца ще продължат да се колебаят на текущите и по-ниски нива.
Пазарите на акции отчетоха ръстове, особено през втората половина на Октомври поради спекулации, че Федералният резерв ще отслаби паричната политика. Въпреки, че пазарите очакват на следващото заседание на 1 и 2 Ноември, ФЕД да вдигне основния лихвен процент със 75 bps, погледите ще са насочени към пресконференцията на Пауъл, където председателят на централната банка би дал индикации за темпа на по-нататшните покачвания на основната лихва. Въпреки, че вероятно ФЕД ще сигнализира за забавяне на темпа на ръст на основния лихвен процент до 50 bps през Декември (т.нар FED Pivot), паричната политика ще продължи да бъде рестриктивна поради устойчивите инфлационни тенденции и стегнат пазар на труда.
Ликвидността на пазарите остава на рекордно ниски нива, което предполага засилена волатилност, както в посока покачване, така и в посока на спад на цените на акциите и облигациите.

 

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs       

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 334,[date] => 2022-11-08,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 334,[pages] => 50),[4] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Затягане на финансовите условия),[short_description] => Array ([bg-BG] => Коментар за септември и информация за фондовете),[description] => Array ([bg-BG] =>

 

През септември низходящата тенденция на пазарите на акции и облигации се запази. Основен фактор, потискащ цените е политиката на централните банки за затягане на финансовите условия с цел сваляне на инфлацията до таргетираните от централните банкери нива от 2-2.5%. По-високите лихвени нива натискат надолу оценките на акциите, особено в сегмента на компаниите на растежа.

Нежелано последствие от рестриктивната политика на Банката на Англия се прояви при пенсионните фондове, които бяха ударени от т.нар. „margin calls" поради рязката обезценка на правителствените облигации. Допълнителен фактор за бягството на инвеститорите от държавните ценни книжа на кралството бе обявената фискална политика на новото правителство за допълнително увеличаване на бюджетния дефицит през смъкване на данъчното бреме. Рязката обезценка на държавните ценни книжа на Великобритания накара централната банка на кралството да се намеси като отмени количествените затягания и прибегне до количествени улеснения в дългия край на кривата на доходността (>10г.).

Покачващите се лихви в САЩ доведоха до по-нататъшно поскъпване на американския долар и обезценка на редица валути на развитите и развиващите се пазари. Освен британският паунд, рязка обезценка се наблюдаваше и при китайския юан, където централната банка на страната позволи на местната валута да се търгува на по-високи нива спрямо долара с цел да смекчи ударите на забавящата се икономика поради проблемите на имотния пазар и политиката на правителството за поддържане на нулеви случаи на COVID-19.

Кривата на доходността на американските държавни ценни книжа влезе в още по-ниски отрицателни стойности, което предвещава задаваща се икономическа рецесия и свиване на доходите. От друга страна, икономическа слабост е до голяма степен отчетена в цените на акциите и евентуална промяна на тона на Федералния резерв в посока разхлабване на монетарната политика би действало като подкрепа за пазара на акции в краткосрочен аспект.

 

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs      

 

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 333,[date] => 2022-10-11,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 333,[pages] => 50)),[rss_news] => Array (),[stock_indices] => Array ([0] => StockIndex Object ([] => stock,[orig_table_name] => stock_indices,[table_name] => stock_indices,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 9542,[prefix] => BIRS,[stock_id] => 1,[value] => 821.6000,[percent] => 0.720,[created_on] => 2010-07-04,[pages] => ,[proc] => 0),[1] => StockIndex Object ([] => stock,[orig_table_name] => stock_indices,[table_name] => stock_indices,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 9543,[prefix] => IMKB-100,[stock_id] => 13,[value] => 55636.0000,[percent] => 2.020,[created_on] => 2010-07-04,[pages] => ,[proc] => 2)),[home_text] =>

 

 

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвращаемост.Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта на съответния фонд, преди да инвестирате. Документите са на български език и са достъпни на www.skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици.

 

 

 

Банкова сметка на СКАЙ Нови Акции | Банкова сметка на СКАЙ Финанси | Банкова сметка на СКАЙ Глобал ETFs,[status_new_shares] => Share Object ([] => fund,[orig_table_name] => shares,[table_name] => shares,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ([belongs_to] => Array ([0] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Нови Акции),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.


Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове, не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ Нови Акции е необходимо да уточните кой клас дялове желаете да закупите. За дялове клас А няма ограничения относно размера на внесената сума. За закупуване на дялове клас B има минимална месечна вноска на стойност 50 лева. Трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД
IBAN: BG49BPBI79421077979701
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ Нови Акции”
Основание за плащане: покупка на дялове клас А или B

Желателно е да запазите копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф" 31, ет.2

    

Стъпка 2 – Подаване на поръчка


Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи


Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:
 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;
 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;
 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.
Подадените поръчки се изпълняват в срок до 3 работни дни след подаване на поръчката.

Определяне цената, по която се купуват дяловете


Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Нови Акции към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи и такси за покупка

 

Разходи при покупка на дялове

клас АКлас В
1.5% за суми до 20 000 лв. включително Няма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% за суми над 20 000 лв. до 300 000 лв. 
0.75% за суми над 300 000 лв. 

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.


Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.


Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ Нови Акции е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове, без да начислява каквито и да било такси или неустойки.
Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ Нови Акции, обратното изкупуване на дялове се изпълнява до 5 работни дни.

 

Определяне на цената, по която дяловете се изкупуват обратно

 

Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата за обратно изкупуване на дялове или плюс надбавката за изпълнена инвестиционна схема тип В.

 

Разходи и надбавки за обратно изкупуване на дялове

клас Аклас В

Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.
Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял. 

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка - 0.5 %.

 

При прекратена Инвестиционната схема тип В, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял намалена с 2%.

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.

Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] => ДФ СКАЙ Нови Акции (предишно наименование Статус Нови Акции) е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на стабилни компании с перспектива за растеж в ключови сектори за страните от региона на Югоизточна Европа. Фондът предоставя възможност на инвеститорите да станат част от икономическия ръст, който се очаква да отбележат страните от Югоизточна Европа в процеса на интеграцията им в Европейския съюз.

СКАЙ Нови Акции е предназначен както за индивидуални вложители, които търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от други страни от Югоизточна Европа при сравнително ниски разходи..

Чрез инвестиции във фонда можете да се включите индиректно в приватизацията на най-атрактивните компании в региона. Инвестициите на няколко пазара диверсифицират портфейла на фонда допълнително, което намалява рисковете за вложителите. Интеграцията на региона в Европейския съюз се очаква да повиши допълнитено конкурентноспосоността на компаниите и да ги направи по-атрактивни за придобивания и оттам за повишение на цените им.

Инвестиционна цел и стратегия


Основната цел на договорен фонд СКАЙ Нови Акции е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на направените инвестиции. Осъществяването и става чрез реализиране на максималния възможен доход от високодоходни активи при поемане на умерен до висок риск. Нашата инвестиционна стратегия предвижда реализирането основно на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на приходи от дивиденти/доходи от дялгови ценни книжа. За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на СКАЙ Нови Акции ще инвестираме набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, приети за търговия на български или чуждестранни регулирани пазари предимно на страни от Югоизточна Европа. При нормални обстоятелства предвиждаме около 90% от портфейла на Фонда да е съставен от акции, както и от търгуеми права с цел придобиване на акции от нови емисии при увеличаването на капитала на съответните публични дружества.

Делът на дълговите ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК ще е до 20% от активите. Инвестициите в дългови ценни книжа ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

При продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:13:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:37:"Инвестиционен фокус";s:5:"value";s:206:"Акции на публични компании, търгувани на фондовите борси в България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Турция, Словения";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:51:"Дата на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"22.05.2006";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:25:"Български лев";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:202:"За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране.";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:226:"За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:17:"3% годишно";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:52:"СКАЙ Управление на активи АД";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:12;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:405:"Юробанк България АД, ИП Бенчмарк, ИП Карол АД, Swiss Capital AD – Румъния, FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, Интеркапитал Маркетс, Уникредит Булбанк, Unicredit Bank Serbia JSC, ИП Елана Трейдинг АД, Oyak Invest, SekerYatirimMenkulDegerler A.S., InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 1,[keyword] => FUND_NEW_SHARES,[i18n_foreign_key] => 1,[pages] => ,[is_find_first] => ))),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 579463,[fund_id] => 1,[date] => 2023-01-26,[net_assets] => 9328503.0000,[number_of_shares] => 10193058.0000,[nav_share] => 0.9152,[sell_price_1] => 0.9289,[sell_price_2] => 0.9244,[sell_price_3] => 0.9221,[buy_price] => 0.9152,[daily_change] => 0.2000,[percent_daily_change] => 0.2190,[six_months_change] => 9.8943,[ytd] => 0.5383,[twelve_months_change] => 9.6048,[anual_year_performance] => -0.5294,[standart_deviation] => 10.7000,[classB1] => 0.9198,[classB2] => 0.8969,[pages] => ,[current_year_yield] => 33.821%,[six_months_yield] => ,[year_yield] => 9.605%,[fund] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Нови Акции),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.


Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове, не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ Нови Акции е необходимо да уточните кой клас дялове желаете да закупите. За дялове клас А няма ограничения относно размера на внесената сума. За закупуване на дялове клас B има минимална месечна вноска на стойност 50 лева. Трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД
IBAN: BG49BPBI79421077979701
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ Нови Акции”
Основание за плащане: покупка на дялове клас А или B

Желателно е да запазите копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф" 31, ет.2

    

Стъпка 2 – Подаване на поръчка


Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи


Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:
 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;
 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;
 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.
Подадените поръчки се изпълняват в срок до 3 работни дни след подаване на поръчката.

Определяне цената, по която се купуват дяловете


Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Нови Акции към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи и такси за покупка

 

Разходи при покупка на дялове

клас АКлас В
1.5% за суми до 20 000 лв. включително Няма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% за суми над 20 000 лв. до 300 000 лв. 
0.75% за суми над 300 000 лв. 

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.


Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.


Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ Нови Акции е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове, без да начислява каквито и да било такси или неустойки.
Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ Нови Акции, обратното изкупуване на дялове се изпълнява до 5 работни дни.

 

Определяне на цената, по която дяловете се изкупуват обратно

 

Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата за обратно изкупуване на дялове или плюс надбавката за изпълнена инвестиционна схема тип В.

 

Разходи и надбавки за обратно изкупуване на дялове

клас Аклас В

Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.
Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял. 

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка - 0.5 %.

 

При прекратена Инвестиционната схема тип В, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял намалена с 2%.

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.

Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] => ДФ СКАЙ Нови Акции (предишно наименование Статус Нови Акции) е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на стабилни компании с перспектива за растеж в ключови сектори за страните от региона на Югоизточна Европа. Фондът предоставя възможност на инвеститорите да станат част от икономическия ръст, който се очаква да отбележат страните от Югоизточна Европа в процеса на интеграцията им в Европейския съюз.

СКАЙ Нови Акции е предназначен както за индивидуални вложители, които търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от други страни от Югоизточна Европа при сравнително ниски разходи..

Чрез инвестиции във фонда можете да се включите индиректно в приватизацията на най-атрактивните компании в региона. Инвестициите на няколко пазара диверсифицират портфейла на фонда допълнително, което намалява рисковете за вложителите. Интеграцията на региона в Европейския съюз се очаква да повиши допълнитено конкурентноспосоността на компаниите и да ги направи по-атрактивни за придобивания и оттам за повишение на цените им.

Инвестиционна цел и стратегия


Основната цел на договорен фонд СКАЙ Нови Акции е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на направените инвестиции. Осъществяването и става чрез реализиране на максималния възможен доход от високодоходни активи при поемане на умерен до висок риск. Нашата инвестиционна стратегия предвижда реализирането основно на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на приходи от дивиденти/доходи от дялгови ценни книжа. За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на СКАЙ Нови Акции ще инвестираме набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, приети за търговия на български или чуждестранни регулирани пазари предимно на страни от Югоизточна Европа. При нормални обстоятелства предвиждаме около 90% от портфейла на Фонда да е съставен от акции, както и от търгуеми права с цел придобиване на акции от нови емисии при увеличаването на капитала на съответните публични дружества.

Делът на дълговите ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК ще е до 20% от активите. Инвестициите в дългови ценни книжа ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

При продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:13:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:37:"Инвестиционен фокус";s:5:"value";s:206:"Акции на публични компании, търгувани на фондовите борси в България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Турция, Словения";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:51:"Дата на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"22.05.2006";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:25:"Български лев";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:202:"За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране.";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:226:"За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:17:"3% годишно";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:52:"СКАЙ Управление на активи АД";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:12;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:405:"Юробанк България АД, ИП Бенчмарк, ИП Карол АД, Swiss Capital AD – Румъния, FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, Интеркапитал Маркетс, Уникредит Булбанк, Unicredit Bank Serbia JSC, ИП Елана Трейдинг АД, Oyak Invest, SekerYatirimMenkulDegerler A.S., InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 1,[keyword] => FUND_NEW_SHARES,[i18n_foreign_key] => 1,[pages] => ,[is_find_first] => )),[status_finances_shares] => Share Object ([] => fund,[orig_table_name] => shares,[table_name] => shares,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ([belongs_to] => Array ([0] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Финанси),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.


Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове, не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ Финанси е необходимо да уточните кой клас дялове желаете да закупите. За дялове клас А няма ограничения относно размера на внесената сума. За дялове клас B има минимална месечна вноска на стойност 50 лева. Трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД
IBAN: BG32BPBI79421096031901
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ Финанси”
Основание за плащане: покупка на дялове клас А или клас B

Желателно е да запазите копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф 31, ет.2

Стъпка 2 – Подаване на поръчка


Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи.

 

Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:
 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;
 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;
 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.
Подадените поръчки се изпълняват в срок до 3 работни дни след подаване на поръчката.

Определяне цената, по която се купуват дяловете


Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Финанси към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи за покупка на дялове

 

Разходи при покупка на дялове

клас Аклас В
1.5% за суми до 20 000 лв. включителноНяма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% за суми над 20 000 лв. до 300 000 лв.
0.75% за суми над 300 000 лв.

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.

Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.

Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ Финанси е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. УД СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове, без да начислява каквито и да било такси или неустойки.
Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ Финанси, обратното изкупуване на дялове се изпълнява до 5 работни дни.

 

Определяне цената, по която се дяловете се изкупуват обратно 

 

Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата за обратно изкупуване на дялове или плюс надбавката за изпълнена инвестиционна схема тип В.

 

Разходи и надбавки за обратно изкупуване на дялове

 

клас Аклас В

Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.

Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял.

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка - 0.5 %.

 

При прекратена Инвестиционната схема тип В, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял намалена с 2%. 

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.

Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] => Договорен фонд СКАЙ Финанси (предишно наименование Статус Финанси) е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на дружества от финансовия сектор.

СКАЙ Финанси е предназначен както за индивидуални вложители, търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от чужди пазари при сравнително ниски разходи.

Инвестиционна цел и стратегия


Основната цел на СКАЙ Финанси е осигуряването на стабилен растеж чрез инвестиции в дружества от финансовия сектор. Считаме, че този отрасъл на икономиката ще е сред най-бързо развиващите се в централна и източна Европа и това ще донесе над средната доходност за нашите инвеститори. Фондът ще инвестира в акции както от водещите банки в западна Европа, така и от финансови институции от източна Европа. Чрез тази структура се надяваме да осигурим от една страна сигурност за вложителите във фонда, а от друга – възможности за бърз растеж.

Инвестиционната стратегия на СКАЙ Финанси е насочена предимно към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на текущи доходи (приходи от дивиденти/доходи от държавни ценни книжа, лихви от дългови книжа). За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

Инвестиционният портфейл на Фонда ще е съставен предимно от акции. Предвиждаме основната част от тези акции да са емитирани от банки (до 90% от портфейла) и небанкови финансови институции (до 40% от портфейла), както и от холдингови дружества, притежаващи дялови участия в банки и небанкови финансови институции (до 25% от портфейла). Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения. При условие на продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:12:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:55:"Начало на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"02.05.2007";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:25:"Български лев";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:202:"За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране.";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:226:"За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:2:"3%";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:47:"СКАЙ Управление на активи";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:405:"Юробанк България АД, ИП Бенчмарк, ИП Карол АД, Swiss Capital AD – Румъния, FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, Интеркапитал Маркетс, Уникредит Булбанк, Unicredit Bank Serbia JSC, ИП Елана Трейдинг АД, Oyak Invest, SekerYatirimMenkulDegerler A.S., InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 2,[keyword] => FUND_FINANCES,[i18n_foreign_key] => 2,[pages] => ,[is_find_first] => ))),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 579464,[fund_id] => 2,[date] => 2023-01-26,[net_assets] => 1677613.3750,[number_of_shares] => 4063562.7500,[nav_share] => 0.4128,[sell_price_1] => 0.4190,[sell_price_2] => 0.4169,[sell_price_3] => 0.4159,[buy_price] => 0.4128,[daily_change] => 0.2000,[percent_daily_change] => 0.4869,[six_months_change] => 11.3869,[ytd] => 3.6145,[twelve_months_change] => -4.4887,[anual_year_performance] => -5.4635,[standart_deviation] => 18.6900,[classB1] => 0.4149,[classB2] => 0.4045,[pages] => ,[current_year_yield] => 7.444%,[six_months_yield] => ,[year_yield] => -4.489%,[fund] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Финанси),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.


Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове, не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ Финанси е необходимо да уточните кой клас дялове желаете да закупите. За дялове клас А няма ограничения относно размера на внесената сума. За дялове клас B има минимална месечна вноска на стойност 50 лева. Трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД
IBAN: BG32BPBI79421096031901
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ Финанси”
Основание за плащане: покупка на дялове клас А или клас B

Желателно е да запазите копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф 31, ет.2

Стъпка 2 – Подаване на поръчка


Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи.

 

Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:
 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;
 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;
 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.
Подадените поръчки се изпълняват в срок до 3 работни дни след подаване на поръчката.

Определяне цената, по която се купуват дяловете


Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Финанси към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи за покупка на дялове

 

Разходи при покупка на дялове

клас Аклас В
1.5% за суми до 20 000 лв. включителноНяма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% за суми над 20 000 лв. до 300 000 лв.
0.75% за суми над 300 000 лв.

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.

Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.

Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ Финанси е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. УД СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове, без да начислява каквито и да било такси или неустойки.
Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ Финанси, обратното изкупуване на дялове се изпълнява до 5 работни дни.

 

Определяне цената, по която се дяловете се изкупуват обратно 

 

Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата за обратно изкупуване на дялове или плюс надбавката за изпълнена инвестиционна схема тип В.

 

Разходи и надбавки за обратно изкупуване на дялове

 

клас Аклас В

Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.

Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял.

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка - 0.5 %.

 

При прекратена Инвестиционната схема тип В, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял намалена с 2%. 

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.

Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] => Договорен фонд СКАЙ Финанси (предишно наименование Статус Финанси) е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на дружества от финансовия сектор.

СКАЙ Финанси е предназначен както за индивидуални вложители, търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от чужди пазари при сравнително ниски разходи.

Инвестиционна цел и стратегия


Основната цел на СКАЙ Финанси е осигуряването на стабилен растеж чрез инвестиции в дружества от финансовия сектор. Считаме, че този отрасъл на икономиката ще е сред най-бързо развиващите се в централна и източна Европа и това ще донесе над средната доходност за нашите инвеститори. Фондът ще инвестира в акции както от водещите банки в западна Европа, така и от финансови институции от източна Европа. Чрез тази структура се надяваме да осигурим от една страна сигурност за вложителите във фонда, а от друга – възможности за бърз растеж.

Инвестиционната стратегия на СКАЙ Финанси е насочена предимно към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на текущи доходи (приходи от дивиденти/доходи от държавни ценни книжа, лихви от дългови книжа). За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

Инвестиционният портфейл на Фонда ще е съставен предимно от акции. Предвиждаме основната част от тези акции да са емитирани от банки (до 90% от портфейла) и небанкови финансови институции (до 40% от портфейла), както и от холдингови дружества, притежаващи дялови участия в банки и небанкови финансови институции (до 25% от портфейла). Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения. При условие на продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:12:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:55:"Начало на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"02.05.2007";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:25:"Български лев";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:202:"За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране.";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:226:"За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:2:"3%";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:47:"СКАЙ Управление на активи";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:405:"Юробанк България АД, ИП Бенчмарк, ИП Карол АД, Swiss Capital AD – Румъния, FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, Интеркапитал Маркетс, Уникредит Булбанк, Unicredit Bank Serbia JSC, ИП Елана Трейдинг АД, Oyak Invest, SekerYatirimMenkulDegerler A.S., InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 2,[keyword] => FUND_FINANCES,[i18n_foreign_key] => 2,[pages] => ,[is_find_first] => )),[status_finances_new_fund] => ,[status_etfs] => Share Object ([] => fund,[orig_table_name] => shares,[table_name] => shares,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ([belongs_to] => Array ([0] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Глобал ETFs),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.

Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България , не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ
Глобал ETFs няма ограничения относно размера на внесената сума, като трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

 

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД

BIC: BPBIBGSF

 

Сметка в евро:
IBAN:
BG03BPBI79421417061101

Сметка в лева:

IBAN: BG21BPBI79421017061101


Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ
Глобал ETFs
Основание за плащане: покупка на дялове


Желателно е да запазите
копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф 31, ет. 2


    

Стъпка 2 – Подаване на поръчка

 

Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове
лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка
чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи
посочени долу.

 

Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:

 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;

 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;

 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;

 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Подадените поръчки се изпълняват в срок до 7 дни след подаване на поръчката.

 

Определяне цената, по която се купуват дяловете

 

Цената на дял се определя два пъти седмично - във вторник и четвъртък, като тя е валидна за поръчките, подадени предходните дни. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Глобал ETFs към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи и такси за покупка

 

Разходи при покупка на дялове

 

 

за суми до 250 000 евро 

1.75%

за суми над 250 000 евро 

0.5%

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.

 

Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.

 

Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ
Глобал ETFs е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. УД СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове.

Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

 

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ
Глобал ETFs, поръчката за продажба на дялове се изпълнява до 7 дни.

 

Определяне на цената, по която дяловете се изкупуват обратно

 

Цената на дял се определя два пъти седмично - във вторник и четвъртък, като тя е валидна за поръчките, подадени предходните дни.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата
от 0.25% за обратно изкупуване на дялове.

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

Цените са валидни за поръчки подадени на 24.01.2023 г. и 25.01.2023 г. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Разходи за емитиране - за поръчки до 250 000 евро - 1.75%, за поръчки над 250 000 евро - 0.5% от нетната стойност на активите на един дял. Разходи за обратно изкупуване - 0.25% от нетната стойност на активите на един дял. Разходите са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] =>

СКАЙ Глобал ETFs (предишно наименование Статус Глобал ETFs) е първия български фонд насочен предимно към развиващите се пазари, който следва нова за страната стратегия за инвестиции основно в борсово търгувани фондове - ETFs. Развиващите се държави в Азия, Южна Америка и Африка имат солидни финансови системи и значителен потенциал за растеж, като по време на последната икономическа криза изпревариха във възстановяването си развитите държави.

 

Основната група инвеститори, към които е насочен фонда са инвеститори с добра инвестиционна култура, които имат средна и висока рискова поносимост. Това са инвеститори, които биха искали да участват на пазара на рискови активи, но не биха приели риска да правят самостоятелен подбор в кои активи да инвестират. Чрез фонда им се предлага възможност за управление на инвестиционния им риск, при запазване на възможността за реализиране на по-високи доходи.

 

Инвестиционна цел и стратегия

 

Основната цел на договорен фонд СКАЙ Глобал ETFs е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Фондът ще бъде активно управляван и усилията на мениджърите ще бъдат насочени към оценка на времето за влизане и излизане от определен пазар или сектор, вместо към оценка на конкретни акции.

Основното изискване към ETFs е пазарът, който следват да има висок потенциал за растеж и добра ликвидност. Индексите трябва да бъдат относително добре диверсифицирани.

),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:12:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:55:"Начало на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"03.05.2010";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:8:"Евро";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:99:"инвестиции до 250 000 евро 1.75%; инвестиции над 250 000 евро 0.5%";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:5:"0.25%";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:4:"2.0%";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:52:"СКАЙ Управление на активи АД";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:215:"Уникредит Булбанк; ИП Капман; Юробанк България; Интеркапитал Маркетс; ИП Елана Трейдинг АД;InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 4,[keyword] => FUND_ETFS,[i18n_foreign_key] => 4,[pages] => ))),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 579465,[fund_id] => 4,[date] => 2023-01-26,[net_assets] => 3250305.0000,[number_of_shares] => 25717.9219,[nav_share] => 126.3829,[sell_price_1] => 128.5946,[sell_price_2] => 127.0148,[sell_price_3] => 0.0000,[buy_price] => 126.0669,[daily_change] => 0.0000,[percent_daily_change] => 0.0000,[six_months_change] => 0.4525,[ytd] => 5.2699,[twelve_months_change] => -5.2744,[anual_year_performance] => 1.8549,[standart_deviation] => 11.2300,[classB1] => 0.0000,[classB2] => 0.0000,[pages] => ,[current_year_yield] => 32.638%,[six_months_yield] => ,[year_yield] => -5.274%,[fund] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Глобал ETFs),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.

Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България , не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ
Глобал ETFs няма ограничения относно размера на внесената сума, като трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

 

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД

BIC: BPBIBGSF

 

Сметка в евро:
IBAN:
BG03BPBI79421417061101

Сметка в лева:

IBAN: BG21BPBI79421017061101


Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ
Глобал ETFs
Основание за плащане: покупка на дялове


Желателно е да запазите
копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф 31, ет. 2


    

Стъпка 2 – Подаване на поръчка

 

Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове
лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка
чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи
посочени долу.

 

Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:

 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;

 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;

 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;

 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Подадените поръчки се изпълняват в срок до 7 дни след подаване на поръчката.

 

Определяне цената, по която се купуват дяловете

 

Цената на дял се определя два пъти седмично - във вторник и четвъртък, като тя е валидна за поръчките, подадени предходните дни. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Глобал ETFs към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи и такси за покупка

 

Разходи при покупка на дялове

 

 

за суми до 250 000 евро 

1.75%

за суми над 250 000 евро 

0.5%

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.

 

Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.

 

Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ
Глобал ETFs е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. УД СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове.

Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

 

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ
Глобал ETFs, поръчката за продажба на дялове се изпълнява до 7 дни.

 

Определяне на цената, по която дяловете се изкупуват обратно

 

Цената на дял се определя два пъти седмично - във вторник и четвъртък, като тя е валидна за поръчките, подадени предходните дни.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата
от 0.25% за обратно изкупуване на дялове.

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

Цените са валидни за поръчки подадени на 24.01.2023 г. и 25.01.2023 г. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Разходи за емитиране - за поръчки до 250 000 евро - 1.75%, за поръчки над 250 000 евро - 0.5% от нетната стойност на активите на един дял. Разходи за обратно изкупуване - 0.25% от нетната стойност на активите на един дял. Разходите са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] =>

СКАЙ Глобал ETFs (предишно наименование Статус Глобал ETFs) е първия български фонд насочен предимно към развиващите се пазари, който следва нова за страната стратегия за инвестиции основно в борсово търгувани фондове - ETFs. Развиващите се държави в Азия, Южна Америка и Африка имат солидни финансови системи и значителен потенциал за растеж, като по време на последната икономическа криза изпревариха във възстановяването си развитите държави.

 

Основната група инвеститори, към които е насочен фонда са инвеститори с добра инвестиционна култура, които имат средна и висока рискова поносимост. Това са инвеститори, които биха искали да участват на пазара на рискови активи, но не биха приели риска да правят самостоятелен подбор в кои активи да инвестират. Чрез фонда им се предлага възможност за управление на инвестиционния им риск, при запазване на възможността за реализиране на по-високи доходи.

 

Инвестиционна цел и стратегия

 

Основната цел на договорен фонд СКАЙ Глобал ETFs е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Фондът ще бъде активно управляван и усилията на мениджърите ще бъдат насочени към оценка на времето за влизане и излизане от определен пазар или сектор, вместо към оценка на конкретни акции.

Основното изискване към ETFs е пазарът, който следват да има висок потенциал за растеж и добра ликвидност. Индексите трябва да бъдат относително добре диверсифицирани.

),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:12:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:55:"Начало на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"03.05.2010";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:8:"Евро";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:99:"инвестиции до 250 000 евро 1.75%; инвестиции над 250 000 евро 0.5%";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:5:"0.25%";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:4:"2.0%";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:52:"СКАЙ Управление на активи АД";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:215:"Уникредит Булбанк; ИП Капман; Юробанк България; Интеркапитал Маркетс; ИП Елана Трейдинг АД;InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 4,[keyword] => FUND_ETFS,[i18n_foreign_key] => 4,[pages] => )),[chartlabel1] => [ '2022-07-29', '2022-08-01', '2022-08-02', '2022-08-03', '2022-08-04', '2022-08-05', '2022-08-08', '2022-08-09', '2022-08-10', '2022-08-11', '2022-08-12', '2022-08-15', '2022-08-16', '2022-08-17', '2022-08-18', '2022-08-19', '2022-08-22', '2022-08-23', '2022-08-24', '2022-08-25', '2022-08-26', '2022-08-29', '2022-08-30', '2022-08-31', '2022-09-01', '2022-09-02', '2022-09-05', '2022-09-07', '2022-09-08', '2022-09-09', '2022-09-12', '2022-09-13', '2022-09-14', '2022-09-15', '2022-09-16', '2022-09-19', '2022-09-20', '2022-09-21', '2022-09-23', '2022-09-26', '2022-09-27', '2022-09-28', '2022-09-29', '2022-09-30', '2022-10-03', '2022-10-04', '2022-10-05', '2022-10-06', '2022-10-07', '2022-10-10', '2022-10-11', '2022-10-12', '2022-10-13', '2022-10-14', '2022-10-17', '2022-10-18', '2022-10-19', '2022-10-20', '2022-10-21', '2022-10-24', '2022-10-25', '2022-10-26', '2022-10-27', '2022-10-28', '2022-10-31', '2022-11-01', '2022-11-02', '2022-11-03', '2022-11-04', '2022-11-07', '2022-11-08', '2022-11-09', '2022-11-10', '2022-11-11', '2022-11-14', '2022-11-15', '2022-11-16', '2022-11-17', '2022-11-18', '2022-11-21', '2022-11-22', '2022-11-23', '2022-11-24', '2022-11-25', '2022-11-28', '2022-11-29', '2022-11-30', '2022-12-01', '2022-12-02', '2022-12-05', '2022-12-06', '2022-12-07', '2022-12-08', '2022-12-09', '2022-12-12', '2022-12-13', '2022-12-14', '2022-12-15', '2022-12-16', '2022-12-19', '2022-12-20', '2022-12-21', '2022-12-22', '2022-12-23', '2023-01-03', '2023-01-04', '2023-01-05', '2023-01-06', '2023-01-09', '2023-01-10', '2023-01-11', '2023-01-12', '2023-01-13', '2023-01-16', '2023-01-17', '2023-01-18', '2023-01-19', '2023-01-20', '2023-01-23', '2023-01-24', '2023-01-25', '2023-01-26' ],[chartdata1] => [ '0.8355', '0.8389', '0.8364', '0.8379', '0.8419', '0.8430', '0.8478', '0.8482', '0.8520', '0.8554', '0.8570', '0.8599', '0.8607', '0.8618', '0.8670', '0.8666', '0.8663', '0.8661', '0.8633', '0.8659', '0.8655', '0.8605', '0.8617', '0.8591', '0.8527', '0.8557', '0.8603', '0.8574', '0.8550', '0.8560', '0.8620', '0.8534', '0.8503', '0.8478', '0.8460', '0.8322', '0.8359', '0.8324', '0.8271', '0.8181', '0.8183', '0.8119', '0.8066', '0.8083', '0.8154', '0.8233', '0.8245', '0.8302', '0.8311', '0.8323', '0.8288', '0.8255', '0.8228', '0.8315', '0.8380', '0.8406', '0.8382', '0.8399', '0.8427', '0.8425', '0.8415', '0.8446', '0.8442', '0.8416', '0.8489', '0.8500', '0.8580', '0.8575', '0.8614', '0.8672', '0.8686', '0.8648', '0.8768', '0.8738', '0.8789', '0.8820', '0.8805', '0.8717', '0.8759', '0.8823', '0.8863', '0.8916', '0.8949', '0.8983', '0.8927', '0.8964', '0.8990', '0.9002', '0.8972', '0.8963', '0.9038', '0.8969', '0.8966', '0.9011', '0.9022', '0.9048', '0.8960', '0.8990', '0.8990', '0.9061', '0.9058', '0.9081', '0.9077', '0.9103', '0.9199', '0.9181', '0.9079', '0.9136', '0.9114', '0.9109', '0.9098', '0.9137', '0.9142', '0.9090', '0.9096', '0.9127', '0.9114', '0.9110', '0.9131', '0.9136', '0.9132', '0.9152' ],[chartlabel2] => [ '2022-07-29', '2022-08-01', '2022-08-02', '2022-08-03', '2022-08-04', '2022-08-05', '2022-08-08', '2022-08-09', '2022-08-10', '2022-08-11', '2022-08-12', '2022-08-15', '2022-08-16', '2022-08-17', '2022-08-18', '2022-08-19', '2022-08-22', '2022-08-23', '2022-08-24', '2022-08-25', '2022-08-26', '2022-08-29', '2022-08-30', '2022-08-31', '2022-09-01', '2022-09-02', '2022-09-05', '2022-09-07', '2022-09-08', '2022-09-09', '2022-09-12', '2022-09-13', '2022-09-14', '2022-09-15', '2022-09-16', '2022-09-19', '2022-09-20', '2022-09-21', '2022-09-23', '2022-09-26', '2022-09-27', '2022-09-28', '2022-09-29', '2022-09-30', '2022-10-03', '2022-10-04', '2022-10-05', '2022-10-06', '2022-10-07', '2022-10-10', '2022-10-11', '2022-10-12', '2022-10-13', '2022-10-14', '2022-10-17', '2022-10-18', '2022-10-19', '2022-10-20', '2022-10-21', '2022-10-24', '2022-10-25', '2022-10-26', '2022-10-27', '2022-10-28', '2022-10-31', '2022-11-01', '2022-11-02', '2022-11-03', '2022-11-04', '2022-11-07', '2022-11-08', '2022-11-09', '2022-11-10', '2022-11-11', '2022-11-14', '2022-11-15', '2022-11-16', '2022-11-17', '2022-11-18', '2022-11-21', '2022-11-22', '2022-11-23', '2022-11-24', '2022-11-25', '2022-11-28', '2022-11-29', '2022-11-30', '2022-12-01', '2022-12-02', '2022-12-05', '2022-12-06', '2022-12-07', '2022-12-08', '2022-12-09', '2022-12-12', '2022-12-13', '2022-12-14', '2022-12-15', '2022-12-16', '2022-12-19', '2022-12-20', '2022-12-21', '2022-12-22', '2022-12-23', '2023-01-03', '2023-01-04', '2023-01-05', '2023-01-06', '2023-01-09', '2023-01-10', '2023-01-11', '2023-01-12', '2023-01-13', '2023-01-16', '2023-01-17', '2023-01-18', '2023-01-19', '2023-01-20', '2023-01-23', '2023-01-24', '2023-01-25', '2023-01-26' ],[chartdata2] => [ '0.3745', '0.3751', '0.3763', '0.3794', '0.3819', '0.3840', '0.3859', '0.3860', '0.3883', '0.3873', '0.3888', '0.3877', '0.3889', '0.3866', '0.3862', '0.3817', '0.3768', '0.3772', '0.3765', '0.3772', '0.3745', '0.3725', '0.3742', '0.3750', '0.3715', '0.3775', '0.3751', '0.3724', '0.3775', '0.3826', '0.3897', '0.3875', '0.3853', '0.3871', '0.3836', '0.3815', '0.3798', '0.3773', '0.3700', '0.3659', '0.3644', '0.3590', '0.3547', '0.3573', '0.3587', '0.3663', '0.3627', '0.3624', '0.3612', '0.3607', '0.3595', '0.3583', '0.3619', '0.3645', '0.3686', '0.3701', '0.3699', '0.3705', '0.3704', '0.3725', '0.3737', '0.3739', '0.3753', '0.3758', '0.3768', '0.3778', '0.3780', '0.3781', '0.3834', '0.3856', '0.3872', '0.3835', '0.3871', '0.3880', '0.3896', '0.3935', '0.3904', '0.3887', '0.3913', '0.3911', '0.3928', '0.3922', '0.3946', '0.3952', '0.3912', '0.3936', '0.3946', '0.3940', '0.3941', '0.3939', '0.3941', '0.3927', '0.3911', '0.3932', '0.3928', '0.3958', '0.3934', '0.3902', '0.3912', '0.3935', '0.3949', '0.3984', '0.3985', '0.3984', '0.4029', '0.4079', '0.4072', '0.4102', '0.4091', '0.4073', '0.4067', '0.4110', '0.4119', '0.4122', '0.4102', '0.4112', '0.4086', '0.4113', '0.4137', '0.4126', '0.4108', '0.4128' ],[chartlabel3] => [ '2022-07-29', '2022-08-01', '2022-08-02', '2022-08-03', '2022-08-04', '2022-08-05', '2022-08-08', '2022-08-09', '2022-08-10', '2022-08-11', '2022-08-12', '2022-08-15', '2022-08-16', '2022-08-17', '2022-08-18', '2022-08-19', '2022-08-22', '2022-08-23', '2022-08-24', '2022-08-25', '2022-08-26', '2022-08-29', '2022-08-30', '2022-08-31', '2022-09-01', '2022-09-02', '2022-09-05', '2022-09-07', '2022-09-08', '2022-09-09', '2022-09-12', '2022-09-13', '2022-09-14', '2022-09-15', '2022-09-16', '2022-09-19', '2022-09-20', '2022-09-21', '2022-09-23', '2022-09-26', '2022-09-27', '2022-09-28', '2022-09-29', '2022-09-30', '2022-10-03', '2022-10-04', '2022-10-05', '2022-10-06', '2022-10-07', '2022-10-10', '2022-10-11', '2022-10-12', '2022-10-13', '2022-10-14', '2022-10-17', '2022-10-18', '2022-10-19', '2022-10-20', '2022-10-21', '2022-10-24', '2022-10-25', '2022-10-26', '2022-10-27', '2022-10-28', '2022-10-31', '2022-11-01', '2022-11-02', '2022-11-03', '2022-11-04', '2022-11-07', '2022-11-08', '2022-11-09', '2022-11-10', '2022-11-11', '2022-11-14', '2022-11-15', '2022-11-16', '2022-11-17', '2022-11-18', '2022-11-21', '2022-11-22', '2022-11-23', '2022-11-24', '2022-11-25', '2022-11-28', '2022-11-29', '2022-11-30', '2022-12-01', '2022-12-02', '2022-12-05', '2022-12-06', '2022-12-07', '2022-12-08', '2022-12-09', '2022-12-12', '2022-12-13', '2022-12-14', '2022-12-15', '2022-12-16', '2022-12-19', '2022-12-20', '2022-12-21', '2022-12-22', '2022-12-23', '2023-01-03', '2023-01-04', '2023-01-05', '2023-01-06', '2023-01-09', '2023-01-10', '2023-01-11', '2023-01-12', '2023-01-13', '2023-01-16', '2023-01-17', '2023-01-18', '2023-01-19', '2023-01-20', '2023-01-23', '2023-01-24', '2023-01-25', '2023-01-26' ],[chartdata3] => [ '126.7963', '128.0728', '128.0728', '128.7257', '128.7257', '128.7257', '129.6221', '129.6221', '129.3986', '129.3986', '129.3986', '131.9993', '131.9993', '131.3939', '131.3939', '131.3939', '130.8678', '130.8678', '131.4178', '131.4178', '131.4178', '129.3888', '129.3888', '128.2672', '128.2672', '128.2672', '128.1166', '126.5405', '126.5405', '126.5405', '128.7040', '128.7040', '127.4875', '127.4875', '127.4875', '125.3835', '125.3835', '126.3270', '126.3270', '123.2126', '123.2126', '122.4224', '122.4224', '122.4224', '120.4676', '120.4676', '122.2196', '122.2196', '122.2196', '121.1964', '121.1964', '119.7767', '119.7767', '119.7767', '119.9130', '119.9130', '119.2753', '119.2753', '119.2753', '118.9261', '118.9261', '119.5029', '119.5029', '119.5029', '120.7798', '120.7798', '121.9823', '121.9823', '121.9823', '122.8989', '122.8989', '123.1016', '123.1016', '123.1016', '124.7782', '124.7782', '124.0795', '124.0795', '124.0795', '123.9630', '123.9630', '124.5229', '124.5229', '124.5229', '124.1979', '124.1979', '126.5823', '126.5823', '126.5823', '124.9304', '124.9304', '123.3100', '123.3100', '123.3100', '122.7032', '122.7032', '123.1766', '123.1766', '123.1766', '120.4304', '120.4304', '121.0485', '121.0485', '120.0561', '120.0561', '121.4129', '121.4129', '121.4129', '124.0944', '124.0944', '123.8760', '123.8760', '123.8760', '124.9367', '124.9367', '125.6906', '125.6906', '125.6906', '127.1651', '127.1651', '126.3829', '126.3829' ]),[] => Application,[] => Application,[] => ),[contextual_info_helper] => ContextualInfoHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ([] => Share,[] => Array ([404] => Array ([:only] => Array ([0] => error404)),[index] => Array ([:except] => Array ([0] => error404))),[] => public,[] => application,[] => index,[] => ,[] => ,[] => Array (),[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ([0] => breadcrumb,[1] => contextual_info,[2] => url,[3] => i18n,[4] => form,[5] => application),[] => Array (),[] => Array (),[] => Registry Object ( *RECURSION*,[] => MagMySqli Object ([] => localhost,[] => statusb_sky,[] => statusb_sky,[] => Q);\ywG5suGqRY5,[] => 3306,[] => mysqli Object ([affected_rows] => ,[client_info] => ,[client_version] => ,[connect_errno] => ,[connect_error] => ,[errno] => ,[error] => ,[field_count] => ,[host_info] => ,[info] => ,[insert_id] => ,[server_info] => ,[server_version] => ,[stat] => ,[sqlstate] => ,[protocol_version] => ,[thread_id] => ,[warning_count] => ),[] => Array ([0] => mysqli_result Object ([current_field] => ,[field_count] => ,[lengths] => ,[num_rows] => ,[type] => )),[] => Array (),[] => Array ([0] => 2),[] => Array ([0] => 2)),[] => SessionStandard Object ([] => Array ([last_updated] => 1674861617,[locale] => bg-BG),[] => ,[] => /),[] => Smarty Object ( *RECURSION*,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/controllers/,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/models/,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/templates/public/application,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/templates/layouts/,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/helpers/,[controller_class] => ,[controller_object] => ,[locale] => ,[controller_file] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/controllers/application_controller.php,[view_file] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/templates/public/application/index.htm,[] => ,[] => ,[render_layout] => 1,[include_javascript] => Array ([0] => prototype,[1] => tabs,[2] => index,[3] => swfobject,[4] => tooltip,[5] => rates),[include_css] => Array ([0] => tooltip,[1] => home),[localizer] => Localizer Object ([] => Array ([meta] => Array ([title] => СКАЙ Управляващо Дружество,[description] => СКАЙ Управление на активи,[keywords] => СКАЙ Управляващо Дружество, Управление на активи, договорен фонд, SKY Funds, СКАЙ Нови акции, СКАЙ Финанси, СКАЙ Глобал ETFs)),[] => Array ([opposite_lang] => en,[home] => Начало,[search] => Търсeне,[logout] => Изход,[filter] => Филтър,[actions] => Действия,[all] => All,[no_results_found] => No results found,[not_permissions_to] => Няма достъп до,[back] => Назад,[confirm_delete] => Сигурни ли сте, че искате да изтриете запис #,[download] => Изтегли,[all_news] => всички новини,[all_fields_are_required] => Всички полета са задължителни,[status_offices] => Офиси на СКАЙ Управление на активи,[apply_for_job] => Изпрати,[additional_offices] => Нашите услуги можете да ползвате и в следните офиси,[status_invest] => Статус Инвест,[status_capital] => СКАЙ Управление на активи,[wrong_file] => Невалиден CV файл. Моля изберете DOC, RTF или PDF.,[do_filter] => Филтрирай,[clear] => Изчисти,[yes] => Да,[no] => Не,[true] => -Да-,[false] => -Не-,[man_actions] => Операции,[title_emissions_index] => Списък Емисии,[title_emissions_add] => Добавяне на емисия,[title_emissions_edit] => Редактиране на емисия,[title_shares_index] => Списък Акции,[title_shares_add] => Добавяне на запис,[title_shares_edit] => Редактиране на запис,[title_quick_links_index] => Списък с Бързи връзки,[title_quick_links_add] => Добавяне на бърза връзка,[title_quick_links_edit] => Редактиране на бърза връзка,[title_files_index] => Списък с Файлове,[title_files_add] => Добавяне на файл,[title_files_edit] => Редактиране на файл,[title_file_groups_index] => Списък с Файлови групи,[title_file_groups_add] => Добавяне на файлова група,[title_file_groups_edit] => Редактиране на файлова група,[title_news_feeds_index] => Списък с Източници на новини,[title_news_feeds_add] => Добавяне на източник на новини,[title_news_feeds_edit] => Редактиране източник на новини,[title_analyses_index] => Списък с Бюлетини,[title_analyses_add] => Добавяне на бюлетин,[title_analyses_edit] => Редактиране на бюлетин,[title_contents_index] => Списък с Подстраници към брокерски услуги,[title_contents_add] => Добавяне на подстраница към брокерски услуги,[title_contents_edit] => Редактиране на подстраница към брокерски услуги,[title_company_branches_index] => Списък с Фирмени отрасли,[title_company_branches_add] => Добавяне на фирмен отрасъл,[title_company_branches_edit] => Редактиране на фирмен отрасъл,[title_countries_index] => Списък с Държави,[title_countries_add] => Добавяне на държава,[title_countries_edit] => Редактиране на държава,[title_companies_index] => Списък с Компании,[title_companies_add] => Добавяне на компания,[title_companies_edit] => Редактиране на компания,[title_team_members_index] => Списък с Членове на екипа,[title_team_members_add] => Добавяне член на екипа,[title_team_members_edit] => Редактиране член на екипа,[title_careers_index] => Списък с Обяви за работа,[title_careers_add] => Добавяне на обява за работа,[title_careers_edit] => Редактиране на обява за работа,[title_press_releases_index] => Списък с "Прес-съобщения",[title_press_releases_add] => Добавяне на запис,[title_press_releases_edit] => Редактиране на запис,[title_publications_index] => Списък с "Медиите за нас",[title_publications_add] => Добавяне на запис,[title_publications_edit] => Редактиране на запис,[title_offices_index] => Списък с Офиси,[title_offices_add] => Добавяне на офис,[title_offices_edit] => Редактиране на офис,[title_education_materials_index] => Списък с Образователни материали,[title_education_materials_add] => Добавяне на образователен материал,[title_education_materials_edit] => Редактиране на образователен материал,[title_dictionary_index] => Списък термини в речника,[title_dictionary_add] => Добавяне на термин,[title_dictionary_edit] => Редактиране на термин,[title_faq_index] => Списък с Често Задавани Въпроси,[title_faq_add] => Добавяне на често задаван въпрос,[title_faq_edit] => Редактиране на често задаван въпрос,[title_user_index] => Списък с Потребители,[title_user_add] => Добавяне на потребител,[title_user_edit] => Редактиране на потребител,[title_groups_index] => Списък с Потребителски групи,[title_groups_add] => Добавяне на потребителска група,[title_groups_edit] => Редактиране на потребителска група,[title_stock_indices_index] => Списък с Индекси,[title_stock_indices_add] => Добавяне на Индекс,[title_stock_indices_edit] => Редактиране на индекс,[title_exchange_rates_index] => Валутни курсове,[title_exchange_rates_add] => Добавяне на валутен курс,[title_exchange_rates_edit] => Редактиране на валутен курс,[title_users_index] => Списък потребители,[title_users_add] => Добавяне на потребител,[title_users_edit] => Редактиране на потребител,[currency] => Array ([eur] => Евро,[usd] => Щатски долар,[gbp] => Британска лира,[chf] => Швейцарски франк,[hrk] => Хърватска куна,[try] => Турска лира,[ron] => Румънска леа,[jpy] => Японска йена),[TOPMENU] => Array ([list_items] => Списък,[add_item] => Добавяне запис,[edit_item] => Редактиране запис,[list_sub_pages] => Списък подстраници,[add_sub_page] => Добавяне подстраница,[modules] => Модули,[quick_links] => Бързи връзки,[quick_links_add] => Добавяне Бърза връзки,[quick_links_edit] => Редактиране Бърза връзки,[exchange_rates] => Валутни курсове,[exchange_rates_add] => Добавяне на курс,[exchange_rates_edit] => Редактиране на курс,[news_and_markets] => Бюлетин,[news_feeds] => Източници на Новини,[news_feeds_add] => Добавяне източник на Новини,[news_feeds_edit] => Редактиране източник на Новини,[analyses] => Бюлетини,[analyses_add] => Добавяне Бюлетин,[analyses_edit] => Редактиране Бюлетин,[stock_indices] => Индекси,[stock_indices_add] => Добавяне на индекс,[stock_indices_edit] => Редактиране на индекс,[stock_indices_date_edit] => Редактиране на индекси за дата,[status_ivestment_brokeridge] => Документи,[brokerage] => Брокерски услуги,[investment_banking] => Инвестиционно банкиране,[registration_agent] => Регистрационен агент,[status_asset_management] => Управление на активи,[index_fund_text] => Фондове общ текст,[home_table_text] => Текст цени начална страница,[status_new_shares] => СКАЙ Нови Акции,[status_finances] => СКАЙ Финанси,[status_etfs] => СКАЙ Глобал ETFs,[investment_program] => Инвестиционна програма,[fund_pages] => Текстови страници,[why] => Защо да инвестираме,[how] => Как да инвестираме,[portfolio] => Портфейл,[prices] => Текст таблица цени,[maccounts] => Доверително управление,[inv_consult] => Инвестиционни консултации,[emissions] => Данни за портфейл,[shares] => Акции,[company_branches] => Отрасли,[company_branches_add] => Добавяне Отрасъл,[company_branches_edit] => Редактиране Отрасъл,[countries] => Държави,[countries_add] => Добавяне Държава,[countries_edit] => Редактиране Държава,[companies] => Компании,[companies_add] => Добавяне Компания,[companies_edit] => Редактиране Компания,[status_about_status] => За нас,[status_profile] => Профил,[status_mission] => Мисия,[team_members] => Екип,[team_members_add] => Добавяне член на Екипа,[team_members_edit] => Редактиране член на Екипа,[careers] => Кариери,[careers_add] => Добавяне обява за работа,[careers_edit] => Редактиране обява за работа,[press_releases] => Прес-съобщения,[press_releases_add] => Добавяне запис "Прес-съобщения",[press_releases_edit] => Редактиране запис "Прес-съобщения",[publications] => Медиите за нас,[publications_add] => Добавяне запис "Медиите за нас",[publications_edit] => Редактиране запис "Медиите за нас",[contacts] => Контакти,[contacts_add] => Добавяне офис,[contacts_edit] => Редактиране офис,[terms] => Условия за ползване,[status_investment_manual] => Инв. Наръчник,[educational_materials] => Образователни материали,[educational_materials_add] => Добавяне Образователен материал,[educational_materials_edit] => Редактиране Образователен материал,[dictionary] => Речник,[dictionary_add] => Добавяне на термин,[dictionary_edit] => Редактиране на термин,[faq] => Често задавани въпроси,[faq_add] => Добавяне запис,[faq_edit] => Редактиране запис,[files] => Файлове,[files_add] => Добавяне файл,[files_edit] => Редактиране файл,[file_groups] => Групи файлове,[file_groups_add] => Добавяне файлова група,[file_groups_edit] => Редактиране файлова група,[administration] => Администриране,[users] => Потребители,[users_add] => Добавяне Потребител,[users_edit] => Редактиране Потребител,[user_groups] => Потребителски групи,[user_groups_add] => Добавяне потребителска груша,[user_groups_edit] => Редактиране потребителска група,[index_text] => Начален текст,[documents] => Документи),[BUTTONS] => Array ([show_all] => Покажи всички,[filter] => Филтрирай,[add] => Добави,[edit] => Редактирай,[cancel] => Откажи,[read] => Прочети,[save_order] => Запази подредбата,[restore_order] => Възстанови подредбата),[MAN_ACTIONS] => Array ([index] => Списък,[add] => Добави,[edit] => Редактирай,[delete] => Изтрий,[read] => Прочети),[PAGING] => Array ([next] => Следваща »,[previous] => « Предишна),[DB_FIELDS] => Array ([admin_group_id] => Група,[username] => Потребителско име,[userpass] => Парола,[confirm_password] => Потвърди парола,[description] => Описание,[short_description] => Кратко описание,[date] => Дата,[datetime] => Дата и час,[picture] => Снимка,[title] => Заглавие,[map] => Карта,[attached_groups] => Свързани файлови групи,[quick_filter] => бърз филтър,[file_group] => Файлова група,[file] => Файл,[active] => Активен,[name] => Име,[position] => Позиция,[Map] => Карта,[is_status_invest] => Покажи в Статус Инвест,[is_status_capital] => Покажи в СКАЙ Управление на активи,[City] => Град,[reference_number] => Реф. N,[is_status] => Офис на Статус,[value] => Стойност,[summary] => Резюме,[company_branch_id] => Отрасъл,[branch] => Отрасъл,[country_id] => Държава,[country] => Държава,[why_to_invest] => Текст,[how_to_invest] => Текст,[portfolio] => Текст,[prices] => Текст,[info] => Текст,[documents] => Текст,[fund_id] => Фонд,[company_id] => Компания,[file_group_id] => Група,[Analysis] => Aнализ,[analysis_category_id] => Категория,[faq_category_id] => Категория,[percent] => Процентно изменение,[prefix] => Префикс,[created_on] => Дата,[Logo] => Лого,[source] => Източник,[info_table] => Таблица,[shares] => Акции,[net_assets] => Нетна стойност),[DB_SAVE_ERRORS] => Array ([not_empty] => Не може да е празно,[already_exists] => Вече съществува в базата данни,[userpass_not_match] => Паролите не съвпадат),[PERMISSIONS] => Array ([index] => Списък,[add] => Добавяне,[edit] => Редактиране,[delete] => Изтриване,[book] => Книги,[group] => Потребителски групи,[user] => Потребители),[MENU] => Array ([about] => Array ([index] => За Нас,[mission] => Мисия,[team_members] => Екип,[careers] => Кариери,[documents] => Документи,[press_releases] => Прес-съобщения,[publications] => Медиите за нас,[contacts] => Контакти),[asset_management] => Array ([index] => Управление на активи,[funds] => Фондове,[wealth_management] => Доверително управление,[investment_consultancies] => Инвестиционни консултации),[intermediary] => Array ([index] => Документи),[news] => Array ([index] => Бюлетин,[analyses] => Бюлетин,[news] => Новини),[handbook] => Array ([index] => Инвестиционен наръчник,[educational_materials] => Образователни материали,[faq] => Често задавани въпроси,[dictionary] => Речник)),[sitemap] => Карта на сайта,[success_sent] => Информацията е изпратена успешно!,[failed_sent] => Неуспешно изпращане! Моля опитайте по-късно!,[terms] => Условия за ползване,[funds] => Array ([new_shares] => ДФ СКАЙ Нови Акции,[finance] => ДФ СКАЙ Финанси,[etfs] => ДФ СКАЙ Глобал ETFs,[investment_program] => Инвестиционна програма),[new_shares] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Нови Акции,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[finance] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Финанси,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[etfs] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Глобал ETFs,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[investment_program] => Array ([main] => ДФ Инвестиционна програма,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[contacts] => Array ([offices] => Офиси,[feedback] => Обратна връзка,[contacts_title] => Офиси на Статус,[agencies] => Представителства,[contacts_description] => Изберете град от картата, за да видите местоположението на офисите ни),[asset_management] => Array ([nav_share] => Цени на дялове Клас А,[net_asset] => Нетна стойност на активите,[nav_share_b] => Цени на дялове Клас B,[nav_share_global] => Цени на дялове),[index_nav_share] => Нетна стойност на активите на един дял,[home_nav_share] => НСА на дял,[SLOGANS] => Array ([about] => Слоган за СКАЙ инвест,[intermediary] => Слоган за посредничество,[asset_management] => Слоган за активи,[news] => Слоган за новини,[handbook] => Слоган за наръчник),[quick_links] => Бързи връзки,[status_invest_news] => Новини от СКАЙ,[rss_news] => Пазарни новини,[stock_indices] => Индекси,[related_files] => Списък със свързани файлове,[contextual_info] => Контекстна информация,[FOOTER] => Array ([title] => СКАЙ,[terms] => Условия за ползване,[rights] => Всички права запазени,[contacts] => Контакти,[cobos] => Вход в COBOS,[web] => Уеб Дизайн,[facebook] => СКАЙ във Facebook,[twitter] => СКАЙ в Twitter),[CITIES] => Array ([0] => Изберете град,[1] => Благоевград,[2] => Бургас,[3] => Варна,[4] => Велико Търново,[5] => Видин,[6] => Враца,[7] => Габрово,[8] => Добрич,[9] => Кърджали,[10] => Кюстендил,[11] => Ловеч,[12] => Монтана,[13] => Пазарджик,[14] => Перник,[15] => Плевен,[16] => Пловдив,[17] => Разград,[18] => Русе,[19] => Силистра,[20] => Сливен,[21] => Смолян,[22] => София,[23] => София Област,[24] => Стара Загора,[25] => Търговище,[26] => Хасково,[27] => Шумен,[28] => Ямбол),[rates] => Валутни курсове,[all_rates] => Всички курсове,[SUBJECTS] => Array ([analyses] => Анализи,[services] => Брокерски услуги,[agent] => Регистрационен агент,[funds] => Договорни фондове,[intermediary] => Доверително управление,[others] => Други),[sitemap_title] => Карта на сайта,[results_for] => Резултати за,[exchange_rates] => Валутни курсове,[quotes] => Борсови котировки,[net_assets] => Нетна стойност на дял,[only_news] => Новини,[from] => от,[to] => до,[above] => над,[word_three_symbols] => Моля въведете дума по-дълга от 3 символа,[back_buy] => Цена на обратно изкупуване,[issue_price] => Емисионна стойност,[class_b_accomplished] => Изпълнена инвестиционна схема тип В,[class_b_canceled] => Прекратена инвестиционна схема тип В,[BGN] => лв.,[EUR] => EUR,[please_wait] => Моля изчакайте...,[yield_calculator] => Калкулатор на доходност,[yield] => Доходност,[about_fund] => За Фонда,[text] => Текст,[subject] => Относно,[name] => Име,[send] => Изпрати,[contacts_more_offices] => Освен в тези офиси можете да закупите дялове,[here] => тук,[apply_online] => Кандидатствай онлайн,[slogan] => Отваряме граници...,[standard_deviation] => Стандартно отклонение,[status_new_shares] => СКАЙ Нови Акции,[status_finances] => СКАЙ Финанси,[status_finances_new_fund] => Статус Нов Фонд,[status_investment_program] => Статус Инвестиционна програма,[status_etfs] => СКАЙ Глобал ETFs,[prices_valid_until] => Цените са валидни за поръчки подадени на,[how_much] => Колко е,[secret_question] => Въпрос за сигурност,[secret_q_error] => Моля въведете отговора на задачата.,[email_error] => Моля въведете валиден e-mail адрес.,[SLK] => Array ([plus] => плюс,[minus] => минус,[multiplied_by] => умножено с,[devided_by] => делено на),[SLK_NUMBERS] => Array ([one] => едно,[two] => две,[three] => три,[four] => четири,[five] => пет,[six] => шест,[seven] => седем,[eight] => осем,[nine] => девет,[ten] => десет),[home_shares_table] => Array ([prices_for] => Цени за,[net_value] => Нетна стойност на дял,[issue_price] => Емисионна стойност,[red_price] => Цена на обратно
изкупуване,[year_to_date] => От началото на годината,[last_12] => За последните 12 месеца,[from_the_beginning] => От началото на предлагането,[class_a] => Дялове клас А,[class_b] => Дялове клас B),[download_as] => Запиши като,[period] => Период,[portfolio_companies] => Array ([portfolio_companies_title] => Дружества от портфейла,[shares] => Акции,[country] => Държава,[assets] => Структура на активите,[distribution_by_countries] => Разпределение на активите по държави,[distribution_by_sectors] => Разпределение на активите по отрасли),[prices] => Array ([date] => Дата),[home_disclaimer] => Разходите за емитиране са както следва- За поръчки до 20 000 лева вкл. – 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева вкл. – 1%, за поръчки над 300 000 лева – 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.Разходи за обратно изкупуване не се удържат.,[return_disclaimer] => Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.,[nav_share_name] => Стойност на 1 дял,[scheme_finished_b] => Изпълнена инвестиционна схема тип В,[scheme_stopped_b] => Прекратена инвестиционна схема тип В,[map_abv] => ,[price_bellow] => до 20 000 лв,[price_between] => над
20 000 лв до 300 000 лв,[price_above] => над
300 000 лв,[scheme_1] => изпълнена
инвест. схема,[scheme_2] => прекратена
инвест. схема,[etfs_bellow_prices] => до 250 000 евро,[etfs_above_prices] => над 250 000 евро,[index_share_name] => Цена на един дял,[return] => Доходност,[tabs] => Array ([0] => Доходност и риск,[1] => СКАЙ Нови Акции,[2] => СКАЙ Финанси,[3] => Нов Фонд,[4] => СКАЙ Глобал ETFs),[global_title] => СКАЙ)),[Share] => Share Object ([] => fund,[orig_table_name] => shares,[table_name] => shares,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => 1,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array ()),[controller_path] => application,[meta] => Array ([title] => СКАЙ Управляващо Дружество,[description] => СКАЙ Управление на активи,[keywords] => СКАЙ Управляващо Дружество, Управление на активи, договорен фонд, SKY Funds, СКАЙ Нови акции, СКАЙ Финанси, СКАЙ Глобал ETFs),[breadcrumb_helper] => BreadcrumbHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[contextual_info_helper] => ContextualInfoHelper Object ( *RECURSION*,[url_helper] => UrlHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[i18n_helper] => I18nHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[form_helper] => FormHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[__action_params] => Array (),[links] => Array ([0] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Фондове),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 19,[ord] => 1,[i18n_foreign_key] => 19,[pages] => ),[1] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Инвестиционна схема тип В),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/handbook/educational_materials/5)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 17,[ord] => 2,[i18n_foreign_key] => 17,[pages] => ),[2] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Портфейл СКАЙ Нови Акции),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/new_shares?sub=portfolio)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 9,[ord] => 3,[i18n_foreign_key] => 9,[pages] => ),[3] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Портфейл СКАЙ Финанси),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/finance?sub=portfolio)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 10,[ord] => 4,[i18n_foreign_key] => 10,[pages] => ),[4] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Портфейл СКАЙ Глобал ETFs),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/etfs?sub=portfolio)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 13,[ord] => 5,[i18n_foreign_key] => 13,[pages] => ),[5] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Доверително управление),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/wealth_management)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 15,[ord] => 6,[i18n_foreign_key] => 15,[pages] => ),[6] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Политика за поверителност),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/public/files/files/3eac1ae601050fcd5c43cca8685e34ba.pdf)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 18,[ord] => 7,[i18n_foreign_key] => 18,[pages] => ),[7] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => COVID мерки),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/about/press_releases/305)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 20,[ord] => 8,[i18n_foreign_key] => 20,[pages] => ),[8] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Актуализация клиентски данни),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/intermediary/index/35)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 21,[ord] => 9,[i18n_foreign_key] => 21,[pages] => )),[press_releases] => Array ([0] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Декември поохлади ентусиазмът на пазарите),[short_description] => Array ([bg-BG] => Коментар за декември и информация за фондовете),[description] => Array ([bg-BG] =>

 

През Декември се наблюдаваше засилена волатилност на пазарите като последните функционираха под влиянието на новини за инфлацията, политиката на Федералния резерв (ФЕД), отварянето на Китайската икономика и изгледите за глобална икономическа рецесия.
Данните за Индекса на потребителските цени (CPI) в САЩ за Ноемврри показаха забавяне на ценовия ръст на потребителските стоки, което подкрепи цените на акциите и облигациите. От друга страна, председателят на ФЕД Джером Пауъл загатна за по-високи лихви за продължителен период като притесненията на говерньорите на централната банка идват от страна на стегнатият пазар на труда, където търсенето на работна сила значително изпреварва предлагането, което натиска заплатите нагоре и подклажда инфлационни процеси. Така, ентусиазмът на пазарите се поохлади като основните индекси върнаха част от натрупаните ръстове.
Прекратяването на zero-COVID политиката от страна на Китай доведе до ръст на цената на петрола до USD 80 за барел, но резкият ръст на ново регистрираните случаи на коронавирус върна на дневен ред рисковете на забавящата се Китайска икономика, която е една от основните потребители на черното злато.
В Европа, енергийната криза изглежда поотихва поради по-топлото за сезона време, свиващата се производствена активност и мерките от страна на потребителите за ограничаване потреблението на природен газ. Цената на природния газ в Европа и САЩ падна до нивата отпреди нахлуването на Русия в Украйна, тъй като по-слабото търсене поддържа складовите запаси от газ на високи нива.
През Януари ключов фактор за движението на пазарите отново ще бъде динамиката на инфлацията.

Коментар:

Красимир Йорданов,

портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs    

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 337,[date] => 2023-01-11,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 337,[pages] => 50),[1] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Пазарите продължават да са чувствителни на всички новини, свързани с инфлационните тенденции),[short_description] => Array ([bg-BG] => Коментар за ноември и информация за фондовете),[description] => Array ([bg-BG] =>

 

Посоката на пазара на акции през Ноември отново беше възходяща като отчетлив ръст се наблюдаваше след излизането на данните за инфлацията в САЩ. Индексът на потребителските цени (CPI) в страната отчете забавяне, което макар и слабо беше напълно достатъчно да доведе до панически изкупувания и ръст за основните индекси от 5-6% в рамките на деня. Пазарите са чувствителни на всички новини, свързани с инфлационните тенденции, тъй като последните ще определят посоката на монетарната политика на централните банки по света. Доходностите по лихвената крива на САЩ се свиха, което допълнително подкрепи акциите, особено в технологичния сегмент.
Доларът отново беше под натиск, обезценявайки се спрямо почти всички останали валути. Това подкрепи акциите в развиващите се пазари, давайки глътка въздух и на сегмента на държавните ценни книжа. В края на месеца новини за потенциално отваряне на Китайската икономика от хватката на zero-COVID политиката на Китайската Комунистическа Партия доведе до силни ръстове на китайските акции, както и до стабилизиране на юана.
Енергийните пазари се успокоиха от значителните ръстове през предходните месеци. След чувствителния спад през октомври, цената на природния газ в Европа и САЩ отчете лек ръст породен от спад на средните температури. Петролният пазар беше подложен на натиска на продавачите поради засилени доставки от Русия преди западните санкции върху петрола да влязат в сила от 5-ти декември. От друга страна инвеститорите във петролни фючърси очакват слабо търсене в следващите месеци поради евентуалното навлизане на световната икономика в рецесия.

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs   

 

 

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 336,[date] => 2022-12-18,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 336,[pages] => 50),[2] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от фондовете на Скай на 29 и 30 декември 2022 г.),[short_description] => Array ([bg-BG] => Също така на 29 и 30 декември 2022 г. офисите на дружеството няма да работят.),[description] => Array ([bg-BG] =>

Уважаеми клиенти,

 

На свое заседание от 05.12.2022 г. Съветът на директорите на УД „Скай управление на активи" АД взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от управляваните договорни фондове "Скай Нови Акции", "Скай Финанси" и "Скай Глобал ETFs" на 29 и 30 декември 2022 г.

Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фондовете, съответно приемането на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове се възобновява считано от 3 януари 2023 г. (вторник).

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 23 декември 2022 г., ще бъдат обявени на 03 януари 2023 г.

Също така на 29 и 30 декември 2022 г. офисите на дружеството няма да работят.

 

Екипът на „Скай управление на активи" АД ви пожелава весели празници и успешна 2023 г.!

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 335,[date] => 2022-12-05,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 335,[pages] => 50),[3] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Глътка въздух за пазарите през октомври),[short_description] => Array ([bg-BG] => Коментар за октомври и информация за фондовете),[description] => Array ([bg-BG] =>

 

 През октомври финансовите пазари поеха глътка въздух, отчитайки стабилизиране в редица сегменти като този на акциите, корпоративните облигации и държавните ценни книжа. Доларът прекъсна възходящата тенденция, отслабвайки натиска върху валутите на развиващите се пазари. Преизбирането на Си Дзинпин за още пет години начело на Китайската комунистическа партия доведе до панически разпродажби на пазара на акции в страната и спад на китайския юан спрямо долара. Британският паунд поскъпна след като правителството на Лиз Тръс подаде оставка и страната се отказа от популистките политики за намаляване на данъците в условията на разширяващи се двойни дефициити - бюджетен и на текущата сметка. Единната европейска валута също върна част от загубите след като ЕС успя да напълни хранилищата с газ, а цените на сухия и втечнен газ отчетоха сериозни спадове. При прогнози за температури много над средните до края на Ноември, фючърсите на газа с доставка през следващите 1-2 месеца ще продължат да се колебаят на текущите и по-ниски нива.
Пазарите на акции отчетоха ръстове, особено през втората половина на Октомври поради спекулации, че Федералният резерв ще отслаби паричната политика. Въпреки, че пазарите очакват на следващото заседание на 1 и 2 Ноември, ФЕД да вдигне основния лихвен процент със 75 bps, погледите ще са насочени към пресконференцията на Пауъл, където председателят на централната банка би дал индикации за темпа на по-нататшните покачвания на основната лихва. Въпреки, че вероятно ФЕД ще сигнализира за забавяне на темпа на ръст на основния лихвен процент до 50 bps през Декември (т.нар FED Pivot), паричната политика ще продължи да бъде рестриктивна поради устойчивите инфлационни тенденции и стегнат пазар на труда.
Ликвидността на пазарите остава на рекордно ниски нива, което предполага засилена волатилност, както в посока покачване, така и в посока на спад на цените на акциите и облигациите.

 

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs       

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 334,[date] => 2022-11-08,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 334,[pages] => 50),[4] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Затягане на финансовите условия),[short_description] => Array ([bg-BG] => Коментар за септември и информация за фондовете),[description] => Array ([bg-BG] =>

 

През септември низходящата тенденция на пазарите на акции и облигации се запази. Основен фактор, потискащ цените е политиката на централните банки за затягане на финансовите условия с цел сваляне на инфлацията до таргетираните от централните банкери нива от 2-2.5%. По-високите лихвени нива натискат надолу оценките на акциите, особено в сегмента на компаниите на растежа.

Нежелано последствие от рестриктивната политика на Банката на Англия се прояви при пенсионните фондове, които бяха ударени от т.нар. „margin calls" поради рязката обезценка на правителствените облигации. Допълнителен фактор за бягството на инвеститорите от държавните ценни книжа на кралството бе обявената фискална политика на новото правителство за допълнително увеличаване на бюджетния дефицит през смъкване на данъчното бреме. Рязката обезценка на държавните ценни книжа на Великобритания накара централната банка на кралството да се намеси като отмени количествените затягания и прибегне до количествени улеснения в дългия край на кривата на доходността (>10г.).

Покачващите се лихви в САЩ доведоха до по-нататъшно поскъпване на американския долар и обезценка на редица валути на развитите и развиващите се пазари. Освен британският паунд, рязка обезценка се наблюдаваше и при китайския юан, където централната банка на страната позволи на местната валута да се търгува на по-високи нива спрямо долара с цел да смекчи ударите на забавящата се икономика поради проблемите на имотния пазар и политиката на правителството за поддържане на нулеви случаи на COVID-19.

Кривата на доходността на американските държавни ценни книжа влезе в още по-ниски отрицателни стойности, което предвещава задаваща се икономическа рецесия и свиване на доходите. От друга страна, икономическа слабост е до голяма степен отчетена в цените на акциите и евентуална промяна на тона на Федералния резерв в посока разхлабване на монетарната политика би действало като подкрепа за пазара на акции в краткосрочен аспект.

 

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs      

 

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 333,[date] => 2022-10-11,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 333,[pages] => 50)),[rss_news] => Array (),[stock_indices] => Array ([0] => StockIndex Object ([] => stock,[orig_table_name] => stock_indices,[table_name] => stock_indices,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 9542,[prefix] => BIRS,[stock_id] => 1,[value] => 821.6000,[percent] => 0.720,[created_on] => 2010-07-04,[pages] => ,[proc] => 0),[1] => StockIndex Object ([] => stock,[orig_table_name] => stock_indices,[table_name] => stock_indices,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 9543,[prefix] => IMKB-100,[stock_id] => 13,[value] => 55636.0000,[percent] => 2.020,[created_on] => 2010-07-04,[pages] => ,[proc] => 2)),[home_text] =>

 

 

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвращаемост.Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта на съответния фонд, преди да инвестирате. Документите са на български език и са достъпни на www.skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици.

 

 

 

Банкова сметка на СКАЙ Нови Акции | Банкова сметка на СКАЙ Финанси | Банкова сметка на СКАЙ Глобал ETFs,[status_new_shares] => Share Object ([] => fund,[orig_table_name] => shares,[table_name] => shares,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ([belongs_to] => Array ([0] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Нови Акции),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.


Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове, не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ Нови Акции е необходимо да уточните кой клас дялове желаете да закупите. За дялове клас А няма ограничения относно размера на внесената сума. За закупуване на дялове клас B има минимална месечна вноска на стойност 50 лева. Трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД
IBAN: BG49BPBI79421077979701
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ Нови Акции”
Основание за плащане: покупка на дялове клас А или B

Желателно е да запазите копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф" 31, ет.2

    

Стъпка 2 – Подаване на поръчка


Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи


Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:
 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;
 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;
 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.
Подадените поръчки се изпълняват в срок до 3 работни дни след подаване на поръчката.

Определяне цената, по която се купуват дяловете


Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Нови Акции към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи и такси за покупка

 

Разходи при покупка на дялове

клас АКлас В
1.5% за суми до 20 000 лв. включително Няма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% за суми над 20 000 лв. до 300 000 лв. 
0.75% за суми над 300 000 лв. 

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.


Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.


Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ Нови Акции е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове, без да начислява каквито и да било такси или неустойки.
Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ Нови Акции, обратното изкупуване на дялове се изпълнява до 5 работни дни.

 

Определяне на цената, по която дяловете се изкупуват обратно

 

Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата за обратно изкупуване на дялове или плюс надбавката за изпълнена инвестиционна схема тип В.

 

Разходи и надбавки за обратно изкупуване на дялове

клас Аклас В

Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.
Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял. 

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка - 0.5 %.

 

При прекратена Инвестиционната схема тип В, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял намалена с 2%.

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.

Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] => ДФ СКАЙ Нови Акции (предишно наименование Статус Нови Акции) е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на стабилни компании с перспектива за растеж в ключови сектори за страните от региона на Югоизточна Европа. Фондът предоставя възможност на инвеститорите да станат част от икономическия ръст, който се очаква да отбележат страните от Югоизточна Европа в процеса на интеграцията им в Европейския съюз.

СКАЙ Нови Акции е предназначен както за индивидуални вложители, които търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от други страни от Югоизточна Европа при сравнително ниски разходи..

Чрез инвестиции във фонда можете да се включите индиректно в приватизацията на най-атрактивните компании в региона. Инвестициите на няколко пазара диверсифицират портфейла на фонда допълнително, което намалява рисковете за вложителите. Интеграцията на региона в Европейския съюз се очаква да повиши допълнитено конкурентноспосоността на компаниите и да ги направи по-атрактивни за придобивания и оттам за повишение на цените им.

Инвестиционна цел и стратегия


Основната цел на договорен фонд СКАЙ Нови Акции е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на направените инвестиции. Осъществяването и става чрез реализиране на максималния възможен доход от високодоходни активи при поемане на умерен до висок риск. Нашата инвестиционна стратегия предвижда реализирането основно на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на приходи от дивиденти/доходи от дялгови ценни книжа. За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на СКАЙ Нови Акции ще инвестираме набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, приети за търговия на български или чуждестранни регулирани пазари предимно на страни от Югоизточна Европа. При нормални обстоятелства предвиждаме около 90% от портфейла на Фонда да е съставен от акции, както и от търгуеми права с цел придобиване на акции от нови емисии при увеличаването на капитала на съответните публични дружества.

Делът на дълговите ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК ще е до 20% от активите. Инвестициите в дългови ценни книжа ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

При продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:13:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:37:"Инвестиционен фокус";s:5:"value";s:206:"Акции на публични компании, търгувани на фондовите борси в България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Турция, Словения";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:51:"Дата на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"22.05.2006";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:25:"Български лев";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:202:"За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране.";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:226:"За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:17:"3% годишно";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:52:"СКАЙ Управление на активи АД";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:12;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:405:"Юробанк България АД, ИП Бенчмарк, ИП Карол АД, Swiss Capital AD – Румъния, FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, Интеркапитал Маркетс, Уникредит Булбанк, Unicredit Bank Serbia JSC, ИП Елана Трейдинг АД, Oyak Invest, SekerYatirimMenkulDegerler A.S., InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 1,[keyword] => FUND_NEW_SHARES,[i18n_foreign_key] => 1,[pages] => ,[is_find_first] => ))),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 579463,[fund_id] => 1,[date] => 2023-01-26,[net_assets] => 9328503.0000,[number_of_shares] => 10193058.0000,[nav_share] => 0.9152,[sell_price_1] => 0.9289,[sell_price_2] => 0.9244,[sell_price_3] => 0.9221,[buy_price] => 0.9152,[daily_change] => 0.2000,[percent_daily_change] => 0.2190,[six_months_change] => 9.8943,[ytd] => 0.5383,[twelve_months_change] => 9.6048,[anual_year_performance] => -0.5294,[standart_deviation] => 10.7000,[classB1] => 0.9198,[classB2] => 0.8969,[pages] => ,[current_year_yield] => 33.821%,[six_months_yield] => ,[year_yield] => 9.605%,[fund] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Нови Акции),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.


Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове, не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ Нови Акции е необходимо да уточните кой клас дялове желаете да закупите. За дялове клас А няма ограничения относно размера на внесената сума. За закупуване на дялове клас B има минимална месечна вноска на стойност 50 лева. Трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД
IBAN: BG49BPBI79421077979701
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ Нови Акции”
Основание за плащане: покупка на дялове клас А или B

Желателно е да запазите копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф" 31, ет.2

    

Стъпка 2 – Подаване на поръчка


Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи


Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:
 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;
 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;
 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.
Подадените поръчки се изпълняват в срок до 3 работни дни след подаване на поръчката.

Определяне цената, по която се купуват дяловете


Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Нови Акции към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи и такси за покупка

 

Разходи при покупка на дялове

клас АКлас В
1.5% за суми до 20 000 лв. включително Няма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% за суми над 20 000 лв. до 300 000 лв. 
0.75% за суми над 300 000 лв. 

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.


Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.


Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ Нови Акции е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове, без да начислява каквито и да било такси или неустойки.
Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ Нови Акции, обратното изкупуване на дялове се изпълнява до 5 работни дни.

 

Определяне на цената, по която дяловете се изкупуват обратно

 

Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата за обратно изкупуване на дялове или плюс надбавката за изпълнена инвестиционна схема тип В.

 

Разходи и надбавки за обратно изкупуване на дялове

клас Аклас В

Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.
Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял. 

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка - 0.5 %.

 

При прекратена Инвестиционната схема тип В, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял намалена с 2%.

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.

Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] => ДФ СКАЙ Нови Акции (предишно наименование Статус Нови Акции) е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на стабилни компании с перспектива за растеж в ключови сектори за страните от региона на Югоизточна Европа. Фондът предоставя възможност на инвеститорите да станат част от икономическия ръст, който се очаква да отбележат страните от Югоизточна Европа в процеса на интеграцията им в Европейския съюз.

СКАЙ Нови Акции е предназначен както за индивидуални вложители, които търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от други страни от Югоизточна Европа при сравнително ниски разходи..

Чрез инвестиции във фонда можете да се включите индиректно в приватизацията на най-атрактивните компании в региона. Инвестициите на няколко пазара диверсифицират портфейла на фонда допълнително, което намалява рисковете за вложителите. Интеграцията на региона в Европейския съюз се очаква да повиши допълнитено конкурентноспосоността на компаниите и да ги направи по-атрактивни за придобивания и оттам за повишение на цените им.

Инвестиционна цел и стратегия


Основната цел на договорен фонд СКАЙ Нови Акции е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на направените инвестиции. Осъществяването и става чрез реализиране на максималния възможен доход от високодоходни активи при поемане на умерен до висок риск. Нашата инвестиционна стратегия предвижда реализирането основно на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на приходи от дивиденти/доходи от дялгови ценни книжа. За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на СКАЙ Нови Акции ще инвестираме набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, приети за търговия на български или чуждестранни регулирани пазари предимно на страни от Югоизточна Европа. При нормални обстоятелства предвиждаме около 90% от портфейла на Фонда да е съставен от акции, както и от търгуеми права с цел придобиване на акции от нови емисии при увеличаването на капитала на съответните публични дружества.

Делът на дълговите ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК ще е до 20% от активите. Инвестициите в дългови ценни книжа ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

При продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:13:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:37:"Инвестиционен фокус";s:5:"value";s:206:"Акции на публични компании, търгувани на фондовите борси в България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Турция, Словения";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:51:"Дата на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"22.05.2006";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:25:"Български лев";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:202:"За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране.";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:226:"За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:17:"3% годишно";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:52:"СКАЙ Управление на активи АД";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:12;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:405:"Юробанк България АД, ИП Бенчмарк, ИП Карол АД, Swiss Capital AD – Румъния, FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, Интеркапитал Маркетс, Уникредит Булбанк, Unicredit Bank Serbia JSC, ИП Елана Трейдинг АД, Oyak Invest, SekerYatirimMenkulDegerler A.S., InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 1,[keyword] => FUND_NEW_SHARES,[i18n_foreign_key] => 1,[pages] => ,[is_find_first] => )),[status_finances_shares] => Share Object ([] => fund,[orig_table_name] => shares,[table_name] => shares,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ([belongs_to] => Array ([0] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Финанси),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.


Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове, не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ Финанси е необходимо да уточните кой клас дялове желаете да закупите. За дялове клас А няма ограничения относно размера на внесената сума. За дялове клас B има минимална месечна вноска на стойност 50 лева. Трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД
IBAN: BG32BPBI79421096031901
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ Финанси”
Основание за плащане: покупка на дялове клас А или клас B

Желателно е да запазите копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф 31, ет.2

Стъпка 2 – Подаване на поръчка


Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи.

 

Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:
 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;
 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;
 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.
Подадените поръчки се изпълняват в срок до 3 работни дни след подаване на поръчката.

Определяне цената, по която се купуват дяловете


Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Финанси към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи за покупка на дялове

 

Разходи при покупка на дялове

клас Аклас В
1.5% за суми до 20 000 лв. включителноНяма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% за суми над 20 000 лв. до 300 000 лв.
0.75% за суми над 300 000 лв.

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.

Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.

Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ Финанси е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. УД СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове, без да начислява каквито и да било такси или неустойки.
Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ Финанси, обратното изкупуване на дялове се изпълнява до 5 работни дни.

 

Определяне цената, по която се дяловете се изкупуват обратно 

 

Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата за обратно изкупуване на дялове или плюс надбавката за изпълнена инвестиционна схема тип В.

 

Разходи и надбавки за обратно изкупуване на дялове

 

клас Аклас В

Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.

Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял.

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка - 0.5 %.

 

При прекратена Инвестиционната схема тип В, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял намалена с 2%. 

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.

Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] => Договорен фонд СКАЙ Финанси (предишно наименование Статус Финанси) е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на дружества от финансовия сектор.

СКАЙ Финанси е предназначен както за индивидуални вложители, търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от чужди пазари при сравнително ниски разходи.

Инвестиционна цел и стратегия


Основната цел на СКАЙ Финанси е осигуряването на стабилен растеж чрез инвестиции в дружества от финансовия сектор. Считаме, че този отрасъл на икономиката ще е сред най-бързо развиващите се в централна и източна Европа и това ще донесе над средната доходност за нашите инвеститори. Фондът ще инвестира в акции както от водещите банки в западна Европа, така и от финансови институции от източна Европа. Чрез тази структура се надяваме да осигурим от една страна сигурност за вложителите във фонда, а от друга – възможности за бърз растеж.

Инвестиционната стратегия на СКАЙ Финанси е насочена предимно към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на текущи доходи (приходи от дивиденти/доходи от държавни ценни книжа, лихви от дългови книжа). За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

Инвестиционният портфейл на Фонда ще е съставен предимно от акции. Предвиждаме основната част от тези акции да са емитирани от банки (до 90% от портфейла) и небанкови финансови институции (до 40% от портфейла), както и от холдингови дружества, притежаващи дялови участия в банки и небанкови финансови институции (до 25% от портфейла). Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения. При условие на продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:12:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:55:"Начало на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"02.05.2007";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:25:"Български лев";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:202:"За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране.";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:226:"За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:2:"3%";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:47:"СКАЙ Управление на активи";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:405:"Юробанк България АД, ИП Бенчмарк, ИП Карол АД, Swiss Capital AD – Румъния, FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, Интеркапитал Маркетс, Уникредит Булбанк, Unicredit Bank Serbia JSC, ИП Елана Трейдинг АД, Oyak Invest, SekerYatirimMenkulDegerler A.S., InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 2,[keyword] => FUND_FINANCES,[i18n_foreign_key] => 2,[pages] => ,[is_find_first] => ))),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 579464,[fund_id] => 2,[date] => 2023-01-26,[net_assets] => 1677613.3750,[number_of_shares] => 4063562.7500,[nav_share] => 0.4128,[sell_price_1] => 0.4190,[sell_price_2] => 0.4169,[sell_price_3] => 0.4159,[buy_price] => 0.4128,[daily_change] => 0.2000,[percent_daily_change] => 0.4869,[six_months_change] => 11.3869,[ytd] => 3.6145,[twelve_months_change] => -4.4887,[anual_year_performance] => -5.4635,[standart_deviation] => 18.6900,[classB1] => 0.4149,[classB2] => 0.4045,[pages] => ,[current_year_yield] => 7.444%,[six_months_yield] => ,[year_yield] => -4.489%,[fund] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Финанси),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.


Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове, не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ Финанси е необходимо да уточните кой клас дялове желаете да закупите. За дялове клас А няма ограничения относно размера на внесената сума. За дялове клас B има минимална месечна вноска на стойност 50 лева. Трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД
IBAN: BG32BPBI79421096031901
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ Финанси”
Основание за плащане: покупка на дялове клас А или клас B

Желателно е да запазите копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф 31, ет.2

Стъпка 2 – Подаване на поръчка


Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи.

 

Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:
 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;
 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;
 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.
Подадените поръчки се изпълняват в срок до 3 работни дни след подаване на поръчката.

Определяне цената, по която се купуват дяловете


Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Финанси към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи за покупка на дялове

 

Разходи при покупка на дялове

клас Аклас В
1.5% за суми до 20 000 лв. включителноНяма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% за суми над 20 000 лв. до 300 000 лв.
0.75% за суми над 300 000 лв.

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.

Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.

Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ Финанси е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. УД СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове, без да начислява каквито и да било такси или неустойки.
Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ Финанси, обратното изкупуване на дялове се изпълнява до 5 работни дни.

 

Определяне цената, по която се дяловете се изкупуват обратно 

 

Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата за обратно изкупуване на дялове или плюс надбавката за изпълнена инвестиционна схема тип В.

 

Разходи и надбавки за обратно изкупуване на дялове

 

клас Аклас В

Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.

Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял.

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка - 0.5 %.

 

При прекратена Инвестиционната схема тип В, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял намалена с 2%. 

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.

Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] => Договорен фонд СКАЙ Финанси (предишно наименование Статус Финанси) е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на дружества от финансовия сектор.

СКАЙ Финанси е предназначен както за индивидуални вложители, търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от чужди пазари при сравнително ниски разходи.

Инвестиционна цел и стратегия


Основната цел на СКАЙ Финанси е осигуряването на стабилен растеж чрез инвестиции в дружества от финансовия сектор. Считаме, че този отрасъл на икономиката ще е сред най-бързо развиващите се в централна и източна Европа и това ще донесе над средната доходност за нашите инвеститори. Фондът ще инвестира в акции както от водещите банки в западна Европа, така и от финансови институции от източна Европа. Чрез тази структура се надяваме да осигурим от една страна сигурност за вложителите във фонда, а от друга – възможности за бърз растеж.

Инвестиционната стратегия на СКАЙ Финанси е насочена предимно към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на текущи доходи (приходи от дивиденти/доходи от държавни ценни книжа, лихви от дългови книжа). За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

Инвестиционният портфейл на Фонда ще е съставен предимно от акции. Предвиждаме основната част от тези акции да са емитирани от банки (до 90% от портфейла) и небанкови финансови институции (до 40% от портфейла), както и от холдингови дружества, притежаващи дялови участия в банки и небанкови финансови институции (до 25% от портфейла). Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения. При условие на продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:12:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:55:"Начало на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"02.05.2007";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:25:"Български лев";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:202:"За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране.";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:226:"За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:2:"3%";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:47:"СКАЙ Управление на активи";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:405:"Юробанк България АД, ИП Бенчмарк, ИП Карол АД, Swiss Capital AD – Румъния, FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, Интеркапитал Маркетс, Уникредит Булбанк, Unicredit Bank Serbia JSC, ИП Елана Трейдинг АД, Oyak Invest, SekerYatirimMenkulDegerler A.S., InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 2,[keyword] => FUND_FINANCES,[i18n_foreign_key] => 2,[pages] => ,[is_find_first] => )),[status_finances_new_fund] => ,[status_etfs] => Share Object ([] => fund,[orig_table_name] => shares,[table_name] => shares,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ([belongs_to] => Array ([0] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Глобал ETFs),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.

Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България , не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ
Глобал ETFs няма ограничения относно размера на внесената сума, като трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

 

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД

BIC: BPBIBGSF

 

Сметка в евро:
IBAN:
BG03BPBI79421417061101

Сметка в лева:

IBAN: BG21BPBI79421017061101


Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ
Глобал ETFs
Основание за плащане: покупка на дялове


Желателно е да запазите
копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф 31, ет. 2


    

Стъпка 2 – Подаване на поръчка

 

Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове
лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка
чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи
посочени долу.

 

Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:

 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;

 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;

 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;

 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Подадените поръчки се изпълняват в срок до 7 дни след подаване на поръчката.

 

Определяне цената, по която се купуват дяловете

 

Цената на дял се определя два пъти седмично - във вторник и четвъртък, като тя е валидна за поръчките, подадени предходните дни. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Глобал ETFs към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи и такси за покупка

 

Разходи при покупка на дялове

 

 

за суми до 250 000 евро 

1.75%

за суми над 250 000 евро 

0.5%

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.

 

Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.

 

Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ
Глобал ETFs е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. УД СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове.

Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

 

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ
Глобал ETFs, поръчката за продажба на дялове се изпълнява до 7 дни.

 

Определяне на цената, по която дяловете се изкупуват обратно

 

Цената на дял се определя два пъти седмично - във вторник и четвъртък, като тя е валидна за поръчките, подадени предходните дни.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата
от 0.25% за обратно изкупуване на дялове.

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

Цените са валидни за поръчки подадени на 24.01.2023 г. и 25.01.2023 г. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Разходи за емитиране - за поръчки до 250 000 евро - 1.75%, за поръчки над 250 000 евро - 0.5% от нетната стойност на активите на един дял. Разходи за обратно изкупуване - 0.25% от нетната стойност на активите на един дял. Разходите са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] =>

СКАЙ Глобал ETFs (предишно наименование Статус Глобал ETFs) е първия български фонд насочен предимно към развиващите се пазари, който следва нова за страната стратегия за инвестиции основно в борсово търгувани фондове - ETFs. Развиващите се държави в Азия, Южна Америка и Африка имат солидни финансови системи и значителен потенциал за растеж, като по време на последната икономическа криза изпревариха във възстановяването си развитите държави.

 

Основната група инвеститори, към които е насочен фонда са инвеститори с добра инвестиционна култура, които имат средна и висока рискова поносимост. Това са инвеститори, които биха искали да участват на пазара на рискови активи, но не биха приели риска да правят самостоятелен подбор в кои активи да инвестират. Чрез фонда им се предлага възможност за управление на инвестиционния им риск, при запазване на възможността за реализиране на по-високи доходи.

 

Инвестиционна цел и стратегия

 

Основната цел на договорен фонд СКАЙ Глобал ETFs е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Фондът ще бъде активно управляван и усилията на мениджърите ще бъдат насочени към оценка на времето за влизане и излизане от определен пазар или сектор, вместо към оценка на конкретни акции.

Основното изискване към ETFs е пазарът, който следват да има висок потенциал за растеж и добра ликвидност. Индексите трябва да бъдат относително добре диверсифицирани.

),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:12:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:55:"Начало на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"03.05.2010";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:8:"Евро";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:99:"инвестиции до 250 000 евро 1.75%; инвестиции над 250 000 евро 0.5%";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:5:"0.25%";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:4:"2.0%";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:52:"СКАЙ Управление на активи АД";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:215:"Уникредит Булбанк; ИП Капман; Юробанк България; Интеркапитал Маркетс; ИП Елана Трейдинг АД;InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 4,[keyword] => FUND_ETFS,[i18n_foreign_key] => 4,[pages] => ))),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 579465,[fund_id] => 4,[date] => 2023-01-26,[net_assets] => 3250305.0000,[number_of_shares] => 25717.9219,[nav_share] => 126.3829,[sell_price_1] => 128.5946,[sell_price_2] => 127.0148,[sell_price_3] => 0.0000,[buy_price] => 126.0669,[daily_change] => 0.0000,[percent_daily_change] => 0.0000,[six_months_change] => 0.4525,[ytd] => 5.2699,[twelve_months_change] => -5.2744,[anual_year_performance] => 1.8549,[standart_deviation] => 11.2300,[classB1] => 0.0000,[classB2] => 0.0000,[pages] => ,[current_year_yield] => 32.638%,[six_months_yield] => ,[year_yield] => -5.274%,[fund] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Глобал ETFs),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.

Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България , не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ
Глобал ETFs няма ограничения относно размера на внесената сума, като трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

 

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД

BIC: BPBIBGSF

 

Сметка в евро:
IBAN:
BG03BPBI79421417061101

Сметка в лева:

IBAN: BG21BPBI79421017061101


Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ
Глобал ETFs
Основание за плащане: покупка на дялове


Желателно е да запазите
копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф 31, ет. 2


    

Стъпка 2 – Подаване на поръчка

 

Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове
лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка
чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи
посочени долу.

 

Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:

 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;

 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;

 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;

 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Подадените поръчки се изпълняват в срок до 7 дни след подаване на поръчката.

 

Определяне цената, по която се купуват дяловете

 

Цената на дял се определя два пъти седмично - във вторник и четвъртък, като тя е валидна за поръчките, подадени предходните дни. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Глобал ETFs към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи и такси за покупка

 

Разходи при покупка на дялове

 

 

за суми до 250 000 евро 

1.75%

за суми над 250 000 евро 

0.5%

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.

 

Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.

 

Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ
Глобал ETFs е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. УД СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове.

Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

 

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ
Глобал ETFs, поръчката за продажба на дялове се изпълнява до 7 дни.

 

Определяне на цената, по която дяловете се изкупуват обратно

 

Цената на дял се определя два пъти седмично - във вторник и четвъртък, като тя е валидна за поръчките, подадени предходните дни.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата
от 0.25% за обратно изкупуване на дялове.

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

Цените са валидни за поръчки подадени на 24.01.2023 г. и 25.01.2023 г. 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Разходи за емитиране - за поръчки до 250 000 евро - 1.75%, за поръчки над 250 000 евро - 0.5% от нетната стойност на активите на един дял. Разходи за обратно изкупуване - 0.25% от нетната стойност на активите на един дял. Разходите са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] =>

СКАЙ Глобал ETFs (предишно наименование Статус Глобал ETFs) е първия български фонд насочен предимно към развиващите се пазари, който следва нова за страната стратегия за инвестиции основно в борсово търгувани фондове - ETFs. Развиващите се държави в Азия, Южна Америка и Африка имат солидни финансови системи и значителен потенциал за растеж, като по време на последната икономическа криза изпревариха във възстановяването си развитите държави.

 

Основната група инвеститори, към които е насочен фонда са инвеститори с добра инвестиционна култура, които имат средна и висока рискова поносимост. Това са инвеститори, които биха искали да участват на пазара на рискови активи, но не биха приели риска да правят самостоятелен подбор в кои активи да инвестират. Чрез фонда им се предлага възможност за управление на инвестиционния им риск, при запазване на възможността за реализиране на по-високи доходи.

 

Инвестиционна цел и стратегия

 

Основната цел на договорен фонд СКАЙ Глобал ETFs е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен до висок риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Фондът ще бъде активно управляван и усилията на мениджърите ще бъдат насочени към оценка на времето за влизане и излизане от определен пазар или сектор, вместо към оценка на конкретни акции.

Основното изискване към ETFs е пазарът, който следват да има висок потенциал за растеж и добра ликвидност. Индексите трябва да бъдат относително добре диверсифицирани.

),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:12:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:55:"Начало на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"03.05.2010";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:8:"Евро";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:99:"инвестиции до 250 000 евро 1.75%; инвестиции над 250 000 евро 0.5%";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:5:"0.25%";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:4:"2.0%";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:52:"СКАЙ Управление на активи АД";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:215:"Уникредит Булбанк; ИП Капман; Юробанк България; Интеркапитал Маркетс; ИП Елана Трейдинг АД;InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 4,[keyword] => FUND_ETFS,[i18n_foreign_key] => 4,[pages] => )),[chartlabel1] => [ '2022-07-29', '2022-08-01', '2022-08-02', '2022-08-03', '2022-08-04', '2022-08-05', '2022-08-08', '2022-08-09', '2022-08-10', '2022-08-11', '2022-08-12', '2022-08-15', '2022-08-16', '2022-08-17', '2022-08-18', '2022-08-19', '2022-08-22', '2022-08-23', '2022-08-24', '2022-08-25', '2022-08-26', '2022-08-29', '2022-08-30', '2022-08-31', '2022-09-01', '2022-09-02', '2022-09-05', '2022-09-07', '2022-09-08', '2022-09-09', '2022-09-12', '2022-09-13', '2022-09-14', '2022-09-15', '2022-09-16', '2022-09-19', '2022-09-20', '2022-09-21', '2022-09-23', '2022-09-26', '2022-09-27', '2022-09-28', '2022-09-29', '2022-09-30', '2022-10-03', '2022-10-04', '2022-10-05', '2022-10-06', '2022-10-07', '2022-10-10', '2022-10-11', '2022-10-12', '2022-10-13', '2022-10-14', '2022-10-17', '2022-10-18', '2022-10-19', '2022-10-20', '2022-10-21', '2022-10-24', '2022-10-25', '2022-10-26', '2022-10-27', '2022-10-28', '2022-10-31', '2022-11-01', '2022-11-02', '2022-11-03', '2022-11-04', '2022-11-07', '2022-11-08', '2022-11-09', '2022-11-10', '2022-11-11', '2022-11-14', '2022-11-15', '2022-11-16', '2022-11-17', '2022-11-18', '2022-11-21', '2022-11-22', '2022-11-23', '2022-11-24', '2022-11-25', '2022-11-28', '2022-11-29', '2022-11-30', '2022-12-01', '2022-12-02', '2022-12-05', '2022-12-06', '2022-12-07', '2022-12-08', '2022-12-09', '2022-12-12', '2022-12-13', '2022-12-14', '2022-12-15', '2022-12-16', '2022-12-19', '2022-12-20', '2022-12-21', '2022-12-22', '2022-12-23', '2023-01-03', '2023-01-04', '2023-01-05', '2023-01-06', '2023-01-09', '2023-01-10', '2023-01-11', '2023-01-12', '2023-01-13', '2023-01-16', '2023-01-17', '2023-01-18', '2023-01-19', '2023-01-20', '2023-01-23', '2023-01-24', '2023-01-25', '2023-01-26' ],[chartdata1] => [ '0.8355', '0.8389', '0.8364', '0.8379', '0.8419', '0.8430', '0.8478', '0.8482', '0.8520', '0.8554', '0.8570', '0.8599', '0.8607', '0.8618', '0.8670', '0.8666', '0.8663', '0.8661', '0.8633', '0.8659', '0.8655', '0.8605', '0.8617', '0.8591', '0.8527', '0.8557', '0.8603', '0.8574', '0.8550', '0.8560', '0.8620', '0.8534', '0.8503', '0.8478', '0.8460', '0.8322', '0.8359', '0.8324', '0.8271', '0.8181', '0.8183', '0.8119', '0.8066', '0.8083', '0.8154', '0.8233', '0.8245', '0.8302', '0.8311', '0.8323', '0.8288', '0.8255', '0.8228', '0.8315', '0.8380', '0.8406', '0.8382', '0.8399', '0.8427', '0.8425', '0.8415', '0.8446', '0.8442', '0.8416', '0.8489', '0.8500', '0.8580', '0.8575', '0.8614', '0.8672', '0.8686', '0.8648', '0.8768', '0.8738', '0.8789', '0.8820', '0.8805', '0.8717', '0.8759', '0.8823', '0.8863', '0.8916', '0.8949', '0.8983', '0.8927', '0.8964', '0.8990', '0.9002', '0.8972', '0.8963', '0.9038', '0.8969', '0.8966', '0.9011', '0.9022', '0.9048', '0.8960', '0.8990', '0.8990', '0.9061', '0.9058', '0.9081', '0.9077', '0.9103', '0.9199', '0.9181', '0.9079', '0.9136', '0.9114', '0.9109', '0.9098', '0.9137', '0.9142', '0.9090', '0.9096', '0.9127', '0.9114', '0.9110', '0.9131', '0.9136', '0.9132', '0.9152' ],[chartlabel2] => [ '2022-07-29', '2022-08-01', '2022-08-02', '2022-08-03', '2022-08-04', '2022-08-05', '2022-08-08', '2022-08-09', '2022-08-10', '2022-08-11', '2022-08-12', '2022-08-15', '2022-08-16', '2022-08-17', '2022-08-18', '2022-08-19', '2022-08-22', '2022-08-23', '2022-08-24', '2022-08-25', '2022-08-26', '2022-08-29', '2022-08-30', '2022-08-31', '2022-09-01', '2022-09-02', '2022-09-05', '2022-09-07', '2022-09-08', '2022-09-09', '2022-09-12', '2022-09-13', '2022-09-14', '2022-09-15', '2022-09-16', '2022-09-19', '2022-09-20', '2022-09-21', '2022-09-23', '2022-09-26', '2022-09-27', '2022-09-28', '2022-09-29', '2022-09-30', '2022-10-03', '2022-10-04', '2022-10-05', '2022-10-06', '2022-10-07', '2022-10-10', '2022-10-11', '2022-10-12', '2022-10-13', '2022-10-14', '2022-10-17', '2022-10-18', '2022-10-19', '2022-10-20', '2022-10-21', '2022-10-24', '2022-10-25', '2022-10-26', '2022-10-27', '2022-10-28', '2022-10-31', '2022-11-01', '2022-11-02', '2022-11-03', '2022-11-04', '2022-11-07', '2022-11-08', '2022-11-09', '2022-11-10', '2022-11-11', '2022-11-14', '2022-11-15', '2022-11-16', '2022-11-17', '2022-11-18', '2022-11-21', '2022-11-22', '2022-11-23', '2022-11-24', '2022-11-25', '2022-11-28', '2022-11-29', '2022-11-30', '2022-12-01', '2022-12-02', '2022-12-05', '2022-12-06', '2022-12-07', '2022-12-08', '2022-12-09', '2022-12-12', '2022-12-13', '2022-12-14', '2022-12-15', '2022-12-16', '2022-12-19', '2022-12-20', '2022-12-21', '2022-12-22', '2022-12-23', '2023-01-03', '2023-01-04', '2023-01-05', '2023-01-06', '2023-01-09', '2023-01-10', '2023-01-11', '2023-01-12', '2023-01-13', '2023-01-16', '2023-01-17', '2023-01-18', '2023-01-19', '2023-01-20', '2023-01-23', '2023-01-24', '2023-01-25', '2023-01-26' ],[chartdata2] => [ '0.3745', '0.3751', '0.3763', '0.3794', '0.3819', '0.3840', '0.3859', '0.3860', '0.3883', '0.3873', '0.3888', '0.3877', '0.3889', '0.3866', '0.3862', '0.3817', '0.3768', '0.3772', '0.3765', '0.3772', '0.3745', '0.3725', '0.3742', '0.3750', '0.3715', '0.3775', '0.3751', '0.3724', '0.3775', '0.3826', '0.3897', '0.3875', '0.3853', '0.3871', '0.3836', '0.3815', '0.3798', '0.3773', '0.3700', '0.3659', '0.3644', '0.3590', '0.3547', '0.3573', '0.3587', '0.3663', '0.3627', '0.3624', '0.3612', '0.3607', '0.3595', '0.3583', '0.3619', '0.3645', '0.3686', '0.3701', '0.3699', '0.3705', '0.3704', '0.3725', '0.3737', '0.3739', '0.3753', '0.3758', '0.3768', '0.3778', '0.3780', '0.3781', '0.3834', '0.3856', '0.3872', '0.3835', '0.3871', '0.3880', '0.3896', '0.3935', '0.3904', '0.3887', '0.3913', '0.3911', '0.3928', '0.3922', '0.3946', '0.3952', '0.3912', '0.3936', '0.3946', '0.3940', '0.3941', '0.3939', '0.3941', '0.3927', '0.3911', '0.3932', '0.3928', '0.3958', '0.3934', '0.3902', '0.3912', '0.3935', '0.3949', '0.3984', '0.3985', '0.3984', '0.4029', '0.4079', '0.4072', '0.4102', '0.4091', '0.4073', '0.4067', '0.4110', '0.4119', '0.4122', '0.4102', '0.4112', '0.4086', '0.4113', '0.4137', '0.4126', '0.4108', '0.4128' ],[chartlabel3] => [ '2022-07-29', '2022-08-01', '2022-08-02', '2022-08-03', '2022-08-04', '2022-08-05', '2022-08-08', '2022-08-09', '2022-08-10', '2022-08-11', '2022-08-12', '2022-08-15', '2022-08-16', '2022-08-17', '2022-08-18', '2022-08-19', '2022-08-22', '2022-08-23', '2022-08-24', '2022-08-25', '2022-08-26', '2022-08-29', '2022-08-30', '2022-08-31', '2022-09-01', '2022-09-02', '2022-09-05', '2022-09-07', '2022-09-08', '2022-09-09', '2022-09-12', '2022-09-13', '2022-09-14', '2022-09-15', '2022-09-16', '2022-09-19', '2022-09-20', '2022-09-21', '2022-09-23', '2022-09-26', '2022-09-27', '2022-09-28', '2022-09-29', '2022-09-30', '2022-10-03', '2022-10-04', '2022-10-05', '2022-10-06', '2022-10-07', '2022-10-10', '2022-10-11', '2022-10-12', '2022-10-13', '2022-10-14', '2022-10-17', '2022-10-18', '2022-10-19', '2022-10-20', '2022-10-21', '2022-10-24', '2022-10-25', '2022-10-26', '2022-10-27', '2022-10-28', '2022-10-31', '2022-11-01', '2022-11-02', '2022-11-03', '2022-11-04', '2022-11-07', '2022-11-08', '2022-11-09', '2022-11-10', '2022-11-11', '2022-11-14', '2022-11-15', '2022-11-16', '2022-11-17', '2022-11-18', '2022-11-21', '2022-11-22', '2022-11-23', '2022-11-24', '2022-11-25', '2022-11-28', '2022-11-29', '2022-11-30', '2022-12-01', '2022-12-02', '2022-12-05', '2022-12-06', '2022-12-07', '2022-12-08', '2022-12-09', '2022-12-12', '2022-12-13', '2022-12-14', '2022-12-15', '2022-12-16', '2022-12-19', '2022-12-20', '2022-12-21', '2022-12-22', '2022-12-23', '2023-01-03', '2023-01-04', '2023-01-05', '2023-01-06', '2023-01-09', '2023-01-10', '2023-01-11', '2023-01-12', '2023-01-13', '2023-01-16', '2023-01-17', '2023-01-18', '2023-01-19', '2023-01-20', '2023-01-23', '2023-01-24', '2023-01-25', '2023-01-26' ],[chartdata3] => [ '126.7963', '128.0728', '128.0728', '128.7257', '128.7257', '128.7257', '129.6221', '129.6221', '129.3986', '129.3986', '129.3986', '131.9993', '131.9993', '131.3939', '131.3939', '131.3939', '130.8678', '130.8678', '131.4178', '131.4178', '131.4178', '129.3888', '129.3888', '128.2672', '128.2672', '128.2672', '128.1166', '126.5405', '126.5405', '126.5405', '128.7040', '128.7040', '127.4875', '127.4875', '127.4875', '125.3835', '125.3835', '126.3270', '126.3270', '123.2126', '123.2126', '122.4224', '122.4224', '122.4224', '120.4676', '120.4676', '122.2196', '122.2196', '122.2196', '121.1964', '121.1964', '119.7767', '119.7767', '119.7767', '119.9130', '119.9130', '119.2753', '119.2753', '119.2753', '118.9261', '118.9261', '119.5029', '119.5029', '119.5029', '120.7798', '120.7798', '121.9823', '121.9823', '121.9823', '122.8989', '122.8989', '123.1016', '123.1016', '123.1016', '124.7782', '124.7782', '124.0795', '124.0795', '124.0795', '123.9630', '123.9630', '124.5229', '124.5229', '124.5229', '124.1979', '124.1979', '126.5823', '126.5823', '126.5823', '124.9304', '124.9304', '123.3100', '123.3100', '123.3100', '122.7032', '122.7032', '123.1766', '123.1766', '123.1766', '120.4304', '120.4304', '121.0485', '121.0485', '120.0561', '120.0561', '121.4129', '121.4129', '121.4129', '124.0944', '124.0944', '123.8760', '123.8760', '123.8760', '124.9367', '124.9367', '125.6906', '125.6906', '125.6906', '127.1651', '127.1651', '126.3829', '126.3829' ]),[] => Application,[] => Application,[] => ),[url_helper] => UrlHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ([] => Share,[] => Array ([404] => Array ([:only] => Array ([0] => error404)),[index] => Array ([:except] => Array ([0] => error404))),[] => public,[] => application,[] => index,[] => ,[] => ,[] => Array (),[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ([0] => breadcrumb,[1] => contextual_info,[2] => url,[3] => i18n,[4] => form,[5] => application),[] => Array (),[] => Array (),[] => Registry Object ( *RECURSION*,[] => MagMySqli Object ([] => localhost,[] => statusb_sky,[] => statusb_sky,[] => Q);\ywG5suGqRY5,[] => 3306,[] => mysqli Object ([affected_rows] => ,[client_info] => ,[client_version] => ,[connect_errno] => ,[connect_error] => ,[errno] => ,[error] => ,[field_count] => ,[host_info] => ,[info] => ,[insert_id] => ,[server_info] => ,[server_version] => ,[stat] => ,[sqlstate] => ,[protocol_version] => ,[thread_id] => ,[warning_count] => ),[] => Array ([0] => mysqli_result Object ([current_field] => ,[field_count] => ,[lengths] => ,[num_rows] => ,[type] => )),[] => Array (),[] => Array ([0] => 2),[] => Array ([0] => 2)),[] => SessionStandard Object ([] => Array ([last_updated] => 1674861617,[locale] => bg-BG),[] => ,[] => /),[] => Smarty Object ( *RECURSION*,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/controllers/,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/models/,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/templates/public/application,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/templates/layouts/,[] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/helpers/,[controller_class] => ,[controller_object] => ,[locale] => ,[controller_file] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/controllers/application_controller.php,[view_file] => /home/statusb/public_html/skyfunds.bg/templates/public/application/index.htm,[] => ,[] => ,[render_layout] => 1,[include_javascript] => Array ([0] => prototype,[1] => tabs,[2] => index,[3] => swfobject,[4] => tooltip,[5] => rates),[include_css] => Array ([0] => tooltip,[1] => home),[localizer] => Localizer Object ([] => Array ([meta] => Array ([title] => СКАЙ Управляващо Дружество,[description] => СКАЙ Управление на активи,[keywords] => СКАЙ Управляващо Дружество, Управление на активи, договорен фонд, SKY Funds, СКАЙ Нови акции, СКАЙ Финанси, СКАЙ Глобал ETFs)),[] => Array ([opposite_lang] => en,[home] => Начало,[search] => Търсeне,[logout] => Изход,[filter] => Филтър,[actions] => Действия,[all] => All,[no_results_found] => No results found,[not_permissions_to] => Няма достъп до,[back] => Назад,[confirm_delete] => Сигурни ли сте, че искате да изтриете запис #,[download] => Изтегли,[all_news] => всички новини,[all_fields_are_required] => Всички полета са задължителни,[status_offices] => Офиси на СКАЙ Управление на активи,[apply_for_job] => Изпрати,[additional_offices] => Нашите услуги можете да ползвате и в следните офиси,[status_invest] => Статус Инвест,[status_capital] => СКАЙ Управление на активи,[wrong_file] => Невалиден CV файл. Моля изберете DOC, RTF или PDF.,[do_filter] => Филтрирай,[clear] => Изчисти,[yes] => Да,[no] => Не,[true] => -Да-,[false] => -Не-,[man_actions] => Операции,[title_emissions_index] => Списък Емисии,[title_emissions_add] => Добавяне на емисия,[title_emissions_edit] => Редактиране на емисия,[title_shares_index] => Списък Акции,[title_shares_add] => Добавяне на запис,[title_shares_edit] => Редактиране на запис,[title_quick_links_index] => Списък с Бързи връзки,[title_quick_links_add] => Добавяне на бърза връзка,[title_quick_links_edit] => Редактиране на бърза връзка,[title_files_index] => Списък с Файлове,[title_files_add] => Добавяне на файл,[title_files_edit] => Редактиране на файл,[title_file_groups_index] => Списък с Файлови групи,[title_file_groups_add] => Добавяне на файлова група,[title_file_groups_edit] => Редактиране на файлова група,[title_news_feeds_index] => Списък с Източници на новини,[title_news_feeds_add] => Добавяне на източник на новини,[title_news_feeds_edit] => Редактиране източник на новини,[title_analyses_index] => Списък с Бюлетини,[title_analyses_add] => Добавяне на бюлетин,[title_analyses_edit] => Редактиране на бюлетин,[title_contents_index] => Списък с Подстраници към брокерски услуги,[title_contents_add] => Добавяне на подстраница към брокерски услуги,[title_contents_edit] => Редактиране на подстраница към брокерски услуги,[title_company_branches_index] => Списък с Фирмени отрасли,[title_company_branches_add] => Добавяне на фирмен отрасъл,[title_company_branches_edit] => Редактиране на фирмен отрасъл,[title_countries_index] => Списък с Държави,[title_countries_add] => Добавяне на държава,[title_countries_edit] => Редактиране на държава,[title_companies_index] => Списък с Компании,[title_companies_add] => Добавяне на компания,[title_companies_edit] => Редактиране на компания,[title_team_members_index] => Списък с Членове на екипа,[title_team_members_add] => Добавяне член на екипа,[title_team_members_edit] => Редактиране член на екипа,[title_careers_index] => Списък с Обяви за работа,[title_careers_add] => Добавяне на обява за работа,[title_careers_edit] => Редактиране на обява за работа,[title_press_releases_index] => Списък с "Прес-съобщения",[title_press_releases_add] => Добавяне на запис,[title_press_releases_edit] => Редактиране на запис,[title_publications_index] => Списък с "Медиите за нас",[title_publications_add] => Добавяне на запис,[title_publications_edit] => Редактиране на запис,[title_offices_index] => Списък с Офиси,[title_offices_add] => Добавяне на офис,[title_offices_edit] => Редактиране на офис,[title_education_materials_index] => Списък с Образователни материали,[title_education_materials_add] => Добавяне на образователен материал,[title_education_materials_edit] => Редактиране на образователен материал,[title_dictionary_index] => Списък термини в речника,[title_dictionary_add] => Добавяне на термин,[title_dictionary_edit] => Редактиране на термин,[title_faq_index] => Списък с Често Задавани Въпроси,[title_faq_add] => Добавяне на често задаван въпрос,[title_faq_edit] => Редактиране на често задаван въпрос,[title_user_index] => Списък с Потребители,[title_user_add] => Добавяне на потребител,[title_user_edit] => Редактиране на потребител,[title_groups_index] => Списък с Потребителски групи,[title_groups_add] => Добавяне на потребителска група,[title_groups_edit] => Редактиране на потребителска група,[title_stock_indices_index] => Списък с Индекси,[title_stock_indices_add] => Добавяне на Индекс,[title_stock_indices_edit] => Редактиране на индекс,[title_exchange_rates_index] => Валутни курсове,[title_exchange_rates_add] => Добавяне на валутен курс,[title_exchange_rates_edit] => Редактиране на валутен курс,[title_users_index] => Списък потребители,[title_users_add] => Добавяне на потребител,[title_users_edit] => Редактиране на потребител,[currency] => Array ([eur] => Евро,[usd] => Щатски долар,[gbp] => Британска лира,[chf] => Швейцарски франк,[hrk] => Хърватска куна,[try] => Турска лира,[ron] => Румънска леа,[jpy] => Японска йена),[TOPMENU] => Array ([list_items] => Списък,[add_item] => Добавяне запис,[edit_item] => Редактиране запис,[list_sub_pages] => Списък подстраници,[add_sub_page] => Добавяне подстраница,[modules] => Модули,[quick_links] => Бързи връзки,[quick_links_add] => Добавяне Бърза връзки,[quick_links_edit] => Редактиране Бърза връзки,[exchange_rates] => Валутни курсове,[exchange_rates_add] => Добавяне на курс,[exchange_rates_edit] => Редактиране на курс,[news_and_markets] => Бюлетин,[news_feeds] => Източници на Новини,[news_feeds_add] => Добавяне източник на Новини,[news_feeds_edit] => Редактиране източник на Новини,[analyses] => Бюлетини,[analyses_add] => Добавяне Бюлетин,[analyses_edit] => Редактиране Бюлетин,[stock_indices] => Индекси,[stock_indices_add] => Добавяне на индекс,[stock_indices_edit] => Редактиране на индекс,[stock_indices_date_edit] => Редактиране на индекси за дата,[status_ivestment_brokeridge] => Документи,[brokerage] => Брокерски услуги,[investment_banking] => Инвестиционно банкиране,[registration_agent] => Регистрационен агент,[status_asset_management] => Управление на активи,[index_fund_text] => Фондове общ текст,[home_table_text] => Текст цени начална страница,[status_new_shares] => СКАЙ Нови Акции,[status_finances] => СКАЙ Финанси,[status_etfs] => СКАЙ Глобал ETFs,[investment_program] => Инвестиционна програма,[fund_pages] => Текстови страници,[why] => Защо да инвестираме,[how] => Как да инвестираме,[portfolio] => Портфейл,[prices] => Текст таблица цени,[maccounts] => Доверително управление,[inv_consult] => Инвестиционни консултации,[emissions] => Данни за портфейл,[shares] => Акции,[company_branches] => Отрасли,[company_branches_add] => Добавяне Отрасъл,[company_branches_edit] => Редактиране Отрасъл,[countries] => Държави,[countries_add] => Добавяне Държава,[countries_edit] => Редактиране Държава,[companies] => Компании,[companies_add] => Добавяне Компания,[companies_edit] => Редактиране Компания,[status_about_status] => За нас,[status_profile] => Профил,[status_mission] => Мисия,[team_members] => Екип,[team_members_add] => Добавяне член на Екипа,[team_members_edit] => Редактиране член на Екипа,[careers] => Кариери,[careers_add] => Добавяне обява за работа,[careers_edit] => Редактиране обява за работа,[press_releases] => Прес-съобщения,[press_releases_add] => Добавяне запис "Прес-съобщения",[press_releases_edit] => Редактиране запис "Прес-съобщения",[publications] => Медиите за нас,[publications_add] => Добавяне запис "Медиите за нас",[publications_edit] => Редактиране запис "Медиите за нас",[contacts] => Контакти,[contacts_add] => Добавяне офис,[contacts_edit] => Редактиране офис,[terms] => Условия за ползване,[status_investment_manual] => Инв. Наръчник,[educational_materials] => Образователни материали,[educational_materials_add] => Добавяне Образователен материал,[educational_materials_edit] => Редактиране Образователен материал,[dictionary] => Речник,[dictionary_add] => Добавяне на термин,[dictionary_edit] => Редактиране на термин,[faq] => Често задавани въпроси,[faq_add] => Добавяне запис,[faq_edit] => Редактиране запис,[files] => Файлове,[files_add] => Добавяне файл,[files_edit] => Редактиране файл,[file_groups] => Групи файлове,[file_groups_add] => Добавяне файлова група,[file_groups_edit] => Редактиране файлова група,[administration] => Администриране,[users] => Потребители,[users_add] => Добавяне Потребител,[users_edit] => Редактиране Потребител,[user_groups] => Потребителски групи,[user_groups_add] => Добавяне потребителска груша,[user_groups_edit] => Редактиране потребителска група,[index_text] => Начален текст,[documents] => Документи),[BUTTONS] => Array ([show_all] => Покажи всички,[filter] => Филтрирай,[add] => Добави,[edit] => Редактирай,[cancel] => Откажи,[read] => Прочети,[save_order] => Запази подредбата,[restore_order] => Възстанови подредбата),[MAN_ACTIONS] => Array ([index] => Списък,[add] => Добави,[edit] => Редактирай,[delete] => Изтрий,[read] => Прочети),[PAGING] => Array ([next] => Следваща »,[previous] => « Предишна),[DB_FIELDS] => Array ([admin_group_id] => Група,[username] => Потребителско име,[userpass] => Парола,[confirm_password] => Потвърди парола,[description] => Описание,[short_description] => Кратко описание,[date] => Дата,[datetime] => Дата и час,[picture] => Снимка,[title] => Заглавие,[map] => Карта,[attached_groups] => Свързани файлови групи,[quick_filter] => бърз филтър,[file_group] => Файлова група,[file] => Файл,[active] => Активен,[name] => Име,[position] => Позиция,[Map] => Карта,[is_status_invest] => Покажи в Статус Инвест,[is_status_capital] => Покажи в СКАЙ Управление на активи,[City] => Град,[reference_number] => Реф. N,[is_status] => Офис на Статус,[value] => Стойност,[summary] => Резюме,[company_branch_id] => Отрасъл,[branch] => Отрасъл,[country_id] => Държава,[country] => Държава,[why_to_invest] => Текст,[how_to_invest] => Текст,[portfolio] => Текст,[prices] => Текст,[info] => Текст,[documents] => Текст,[fund_id] => Фонд,[company_id] => Компания,[file_group_id] => Група,[Analysis] => Aнализ,[analysis_category_id] => Категория,[faq_category_id] => Категория,[percent] => Процентно изменение,[prefix] => Префикс,[created_on] => Дата,[Logo] => Лого,[source] => Източник,[info_table] => Таблица,[shares] => Акции,[net_assets] => Нетна стойност),[DB_SAVE_ERRORS] => Array ([not_empty] => Не може да е празно,[already_exists] => Вече съществува в базата данни,[userpass_not_match] => Паролите не съвпадат),[PERMISSIONS] => Array ([index] => Списък,[add] => Добавяне,[edit] => Редактиране,[delete] => Изтриване,[book] => Книги,[group] => Потребителски групи,[user] => Потребители),[MENU] => Array ([about] => Array ([index] => За Нас,[mission] => Мисия,[team_members] => Екип,[careers] => Кариери,[documents] => Документи,[press_releases] => Прес-съобщения,[publications] => Медиите за нас,[contacts] => Контакти),[asset_management] => Array ([index] => Управление на активи,[funds] => Фондове,[wealth_management] => Доверително управление,[investment_consultancies] => Инвестиционни консултации),[intermediary] => Array ([index] => Документи),[news] => Array ([index] => Бюлетин,[analyses] => Бюлетин,[news] => Новини),[handbook] => Array ([index] => Инвестиционен наръчник,[educational_materials] => Образователни материали,[faq] => Често задавани въпроси,[dictionary] => Речник)),[sitemap] => Карта на сайта,[success_sent] => Информацията е изпратена успешно!,[failed_sent] => Неуспешно изпращане! Моля опитайте по-късно!,[terms] => Условия за ползване,[funds] => Array ([new_shares] => ДФ СКАЙ Нови Акции,[finance] => ДФ СКАЙ Финанси,[etfs] => ДФ СКАЙ Глобал ETFs,[investment_program] => Инвестиционна програма),[new_shares] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Нови Акции,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[finance] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Финанси,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[etfs] => Array ([main] => ДФ СКАЙ Глобал ETFs,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[investment_program] => Array ([main] => ДФ Инвестиционна програма,[why_to_invest] => Защо да инвестираме?,[how_to_invest] => Как да инвестираме?,[portfolio] => Портфейл,[quotes] => Цени,[documents] => Документи),[contacts] => Array ([offices] => Офиси,[feedback] => Обратна връзка,[contacts_title] => Офиси на Статус,[agencies] => Представителства,[contacts_description] => Изберете град от картата, за да видите местоположението на офисите ни),[asset_management] => Array ([nav_share] => Цени на дялове Клас А,[net_asset] => Нетна стойност на активите,[nav_share_b] => Цени на дялове Клас B,[nav_share_global] => Цени на дялове),[index_nav_share] => Нетна стойност на активите на един дял,[home_nav_share] => НСА на дял,[SLOGANS] => Array ([about] => Слоган за СКАЙ инвест,[intermediary] => Слоган за посредничество,[asset_management] => Слоган за активи,[news] => Слоган за новини,[handbook] => Слоган за наръчник),[quick_links] => Бързи връзки,[status_invest_news] => Новини от СКАЙ,[rss_news] => Пазарни новини,[stock_indices] => Индекси,[related_files] => Списък със свързани файлове,[contextual_info] => Контекстна информация,[FOOTER] => Array ([title] => СКАЙ,[terms] => Условия за ползване,[rights] => Всички права запазени,[contacts] => Контакти,[cobos] => Вход в COBOS,[web] => Уеб Дизайн,[facebook] => СКАЙ във Facebook,[twitter] => СКАЙ в Twitter),[CITIES] => Array ([0] => Изберете град,[1] => Благоевград,[2] => Бургас,[3] => Варна,[4] => Велико Търново,[5] => Видин,[6] => Враца,[7] => Габрово,[8] => Добрич,[9] => Кърджали,[10] => Кюстендил,[11] => Ловеч,[12] => Монтана,[13] => Пазарджик,[14] => Перник,[15] => Плевен,[16] => Пловдив,[17] => Разград,[18] => Русе,[19] => Силистра,[20] => Сливен,[21] => Смолян,[22] => София,[23] => София Област,[24] => Стара Загора,[25] => Търговище,[26] => Хасково,[27] => Шумен,[28] => Ямбол),[rates] => Валутни курсове,[all_rates] => Всички курсове,[SUBJECTS] => Array ([analyses] => Анализи,[services] => Брокерски услуги,[agent] => Регистрационен агент,[funds] => Договорни фондове,[intermediary] => Доверително управление,[others] => Други),[sitemap_title] => Карта на сайта,[results_for] => Резултати за,[exchange_rates] => Валутни курсове,[quotes] => Борсови котировки,[net_assets] => Нетна стойност на дял,[only_news] => Новини,[from] => от,[to] => до,[above] => над,[word_three_symbols] => Моля въведете дума по-дълга от 3 символа,[back_buy] => Цена на обратно изкупуване,[issue_price] => Емисионна стойност,[class_b_accomplished] => Изпълнена инвестиционна схема тип В,[class_b_canceled] => Прекратена инвестиционна схема тип В,[BGN] => лв.,[EUR] => EUR,[please_wait] => Моля изчакайте...,[yield_calculator] => Калкулатор на доходност,[yield] => Доходност,[about_fund] => За Фонда,[text] => Текст,[subject] => Относно,[name] => Име,[send] => Изпрати,[contacts_more_offices] => Освен в тези офиси можете да закупите дялове,[here] => тук,[apply_online] => Кандидатствай онлайн,[slogan] => Отваряме граници...,[standard_deviation] => Стандартно отклонение,[status_new_shares] => СКАЙ Нови Акции,[status_finances] => СКАЙ Финанси,[status_finances_new_fund] => Статус Нов Фонд,[status_investment_program] => Статус Инвестиционна програма,[status_etfs] => СКАЙ Глобал ETFs,[prices_valid_until] => Цените са валидни за поръчки подадени на,[how_much] => Колко е,[secret_question] => Въпрос за сигурност,[secret_q_error] => Моля въведете отговора на задачата.,[email_error] => Моля въведете валиден e-mail адрес.,[SLK] => Array ([plus] => плюс,[minus] => минус,[multiplied_by] => умножено с,[devided_by] => делено на),[SLK_NUMBERS] => Array ([one] => едно,[two] => две,[three] => три,[four] => четири,[five] => пет,[six] => шест,[seven] => седем,[eight] => осем,[nine] => девет,[ten] => десет),[home_shares_table] => Array ([prices_for] => Цени за,[net_value] => Нетна стойност на дял,[issue_price] => Емисионна стойност,[red_price] => Цена на обратно
изкупуване,[year_to_date] => От началото на годината,[last_12] => За последните 12 месеца,[from_the_beginning] => От началото на предлагането,[class_a] => Дялове клас А,[class_b] => Дялове клас B),[download_as] => Запиши като,[period] => Период,[portfolio_companies] => Array ([portfolio_companies_title] => Дружества от портфейла,[shares] => Акции,[country] => Държава,[assets] => Структура на активите,[distribution_by_countries] => Разпределение на активите по държави,[distribution_by_sectors] => Разпределение на активите по отрасли),[prices] => Array ([date] => Дата),[home_disclaimer] => Разходите за емитиране са както следва- За поръчки до 20 000 лева вкл. – 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева вкл. – 1%, за поръчки над 300 000 лева – 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.Разходи за обратно изкупуване не се удържат.,[return_disclaimer] => Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.,[nav_share_name] => Стойност на 1 дял,[scheme_finished_b] => Изпълнена инвестиционна схема тип В,[scheme_stopped_b] => Прекратена инвестиционна схема тип В,[map_abv] => ,[price_bellow] => до 20 000 лв,[price_between] => над
20 000 лв до 300 000 лв,[price_above] => над
300 000 лв,[scheme_1] => изпълнена
инвест. схема,[scheme_2] => прекратена
инвест. схема,[etfs_bellow_prices] => до 250 000 евро,[etfs_above_prices] => над 250 000 евро,[index_share_name] => Цена на един дял,[return] => Доходност,[tabs] => Array ([0] => Доходност и риск,[1] => СКАЙ Нови Акции,[2] => СКАЙ Финанси,[3] => Нов Фонд,[4] => СКАЙ Глобал ETFs),[global_title] => СКАЙ)),[Share] => Share Object ([] => fund,[orig_table_name] => shares,[table_name] => shares,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => 1,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array ()),[controller_path] => application,[meta] => Array ([title] => СКАЙ Управляващо Дружество,[description] => СКАЙ Управление на активи,[keywords] => СКАЙ Управляващо Дружество, Управление на активи, договорен фонд, SKY Funds, СКАЙ Нови акции, СКАЙ Финанси, СКАЙ Глобал ETFs),[breadcrumb_helper] => BreadcrumbHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[contextual_info_helper] => ContextualInfoHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[url_helper] => UrlHelper Object ( *RECURSION*,[i18n_helper] => I18nHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[form_helper] => FormHelper Object ([controller] => ApplicationController Object ( *RECURSION*,[] => Application,[] => Application,[] => ),[__action_params] => Array (),[links] => Array ([0] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Фондове),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 19,[ord] => 1,[i18n_foreign_key] => 19,[pages] => ),[1] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Инвестиционна схема тип В),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/handbook/educational_materials/5)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 17,[ord] => 2,[i18n_foreign_key] => 17,[pages] => ),[2] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Портфейл СКАЙ Нови Акции),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/new_shares?sub=portfolio)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 9,[ord] => 3,[i18n_foreign_key] => 9,[pages] => ),[3] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Портфейл СКАЙ Финанси),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/finance?sub=portfolio)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 10,[ord] => 4,[i18n_foreign_key] => 10,[pages] => ),[4] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Портфейл СКАЙ Глобал ETFs),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/etfs?sub=portfolio)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 13,[ord] => 5,[i18n_foreign_key] => 13,[pages] => ),[5] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Доверително управление),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/asset_management/wealth_management)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 15,[ord] => 6,[i18n_foreign_key] => 15,[pages] => ),[6] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Политика за поверителност),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/public/files/files/3eac1ae601050fcd5c43cca8685e34ba.pdf)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 18,[ord] => 7,[i18n_foreign_key] => 18,[pages] => ),[7] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => COVID мерки),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/about/press_releases/305)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 20,[ord] => 8,[i18n_foreign_key] => 20,[pages] => ),[8] => QuickLink Object ([] => 1,[orig_table_name] => quick_links,[table_name] => quick_links,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => url),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Актуализация клиентски данни),[url] => Array ([bg-BG] => http://skyfunds.bg/bg/intermediary/index/35)),[] => quick_links_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 21,[ord] => 9,[i18n_foreign_key] => 21,[pages] => )),[press_releases] => Array ([0] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Декември поохлади ентусиазмът на пазарите),[short_description] => Array ([bg-BG] => Коментар за декември и информация за фондовете),[description] => Array ([bg-BG] =>

 

През Декември се наблюдаваше засилена волатилност на пазарите като последните функционираха под влиянието на новини за инфлацията, политиката на Федералния резерв (ФЕД), отварянето на Китайската икономика и изгледите за глобална икономическа рецесия.
Данните за Индекса на потребителските цени (CPI) в САЩ за Ноемврри показаха забавяне на ценовия ръст на потребителските стоки, което подкрепи цените на акциите и облигациите. От друга страна, председателят на ФЕД Джером Пауъл загатна за по-високи лихви за продължителен период като притесненията на говерньорите на централната банка идват от страна на стегнатият пазар на труда, където търсенето на работна сила значително изпреварва предлагането, което натиска заплатите нагоре и подклажда инфлационни процеси. Така, ентусиазмът на пазарите се поохлади като основните индекси върнаха част от натрупаните ръстове.
Прекратяването на zero-COVID политиката от страна на Китай доведе до ръст на цената на петрола до USD 80 за барел, но резкият ръст на ново регистрираните случаи на коронавирус върна на дневен ред рисковете на забавящата се Китайска икономика, която е една от основните потребители на черното злато.
В Европа, енергийната криза изглежда поотихва поради по-топлото за сезона време, свиващата се производствена активност и мерките от страна на потребителите за ограничаване потреблението на природен газ. Цената на природния газ в Европа и САЩ падна до нивата отпреди нахлуването на Русия в Украйна, тъй като по-слабото търсене поддържа складовите запаси от газ на високи нива.
През Януари ключов фактор за движението на пазарите отново ще бъде динамиката на инфлацията.

Коментар:

Красимир Йорданов,

портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs    

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 337,[date] => 2023-01-11,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 337,[pages] => 50),[1] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Пазарите продължават да са чувствителни на всички новини, свързани с инфлационните тенденции),[short_description] => Array ([bg-BG] => Коментар за ноември и информация за фондовете),[description] => Array ([bg-BG] =>

 

Посоката на пазара на акции през Ноември отново беше възходяща като отчетлив ръст се наблюдаваше след излизането на данните за инфлацията в САЩ. Индексът на потребителските цени (CPI) в страната отчете забавяне, което макар и слабо беше напълно достатъчно да доведе до панически изкупувания и ръст за основните индекси от 5-6% в рамките на деня. Пазарите са чувствителни на всички новини, свързани с инфлационните тенденции, тъй като последните ще определят посоката на монетарната политика на централните банки по света. Доходностите по лихвената крива на САЩ се свиха, което допълнително подкрепи акциите, особено в технологичния сегмент.
Доларът отново беше под натиск, обезценявайки се спрямо почти всички останали валути. Това подкрепи акциите в развиващите се пазари, давайки глътка въздух и на сегмента на държавните ценни книжа. В края на месеца новини за потенциално отваряне на Китайската икономика от хватката на zero-COVID политиката на Китайската Комунистическа Партия доведе до силни ръстове на китайските акции, както и до стабилизиране на юана.
Енергийните пазари се успокоиха от значителните ръстове през предходните месеци. След чувствителния спад през октомври, цената на природния газ в Европа и САЩ отчете лек ръст породен от спад на средните температури. Петролният пазар беше подложен на натиска на продавачите поради засилени доставки от Русия преди западните санкции върху петрола да влязат в сила от 5-ти декември. От друга страна инвеститорите във петролни фючърси очакват слабо търсене в следващите месеци поради евентуалното навлизане на световната икономика в рецесия.

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs   

 

 

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 336,[date] => 2022-12-18,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 336,[pages] => 50),[2] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от фондовете на Скай на 29 и 30 декември 2022 г.),[short_description] => Array ([bg-BG] => Също така на 29 и 30 декември 2022 г. офисите на дружеството няма да работят.),[description] => Array ([bg-BG] =>

Уважаеми клиенти,

 

На свое заседание от 05.12.2022 г. Съветът на директорите на УД „Скай управление на активи" АД взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от управляваните договорни фондове "Скай Нови Акции", "Скай Финанси" и "Скай Глобал ETFs" на 29 и 30 декември 2022 г.

Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фондовете, съответно приемането на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове се възобновява считано от 3 януари 2023 г. (вторник).

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 23 декември 2022 г., ще бъдат обявени на 03 януари 2023 г.

Също така на 29 и 30 декември 2022 г. офисите на дружеството няма да работят.

 

Екипът на „Скай управление на активи" АД ви пожелава весели празници и успешна 2023 г.!

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 335,[date] => 2022-12-05,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 335,[pages] => 50),[3] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Глътка въздух за пазарите през октомври),[short_description] => Array ([bg-BG] => Коментар за октомври и информация за фондовете),[description] => Array ([bg-BG] =>

 

 През октомври финансовите пазари поеха глътка въздух, отчитайки стабилизиране в редица сегменти като този на акциите, корпоративните облигации и държавните ценни книжа. Доларът прекъсна възходящата тенденция, отслабвайки натиска върху валутите на развиващите се пазари. Преизбирането на Си Дзинпин за още пет години начело на Китайската комунистическа партия доведе до панически разпродажби на пазара на акции в страната и спад на китайския юан спрямо долара. Британският паунд поскъпна след като правителството на Лиз Тръс подаде оставка и страната се отказа от популистките политики за намаляване на данъците в условията на разширяващи се двойни дефициити - бюджетен и на текущата сметка. Единната европейска валута също върна част от загубите след като ЕС успя да напълни хранилищата с газ, а цените на сухия и втечнен газ отчетоха сериозни спадове. При прогнози за температури много над средните до края на Ноември, фючърсите на газа с доставка през следващите 1-2 месеца ще продължат да се колебаят на текущите и по-ниски нива.
Пазарите на акции отчетоха ръстове, особено през втората половина на Октомври поради спекулации, че Федералният резерв ще отслаби паричната политика. Въпреки, че пазарите очакват на следващото заседание на 1 и 2 Ноември, ФЕД да вдигне основния лихвен процент със 75 bps, погледите ще са насочени към пресконференцията на Пауъл, където председателят на централната банка би дал индикации за темпа на по-нататшните покачвания на основната лихва. Въпреки, че вероятно ФЕД ще сигнализира за забавяне на темпа на ръст на основния лихвен процент до 50 bps през Декември (т.нар FED Pivot), паричната политика ще продължи да бъде рестриктивна поради устойчивите инфлационни тенденции и стегнат пазар на труда.
Ликвидността на пазарите остава на рекордно ниски нива, което предполага засилена волатилност, както в посока покачване, така и в посока на спад на цените на акциите и облигациите.

 

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs       

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 334,[date] => 2022-11-08,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 334,[pages] => 50),[4] => PressRelease Object ([] => 1,[] => ,[orig_table_name] => press_releases,[table_name] => press_releases,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => short_description,[2] => description),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Затягане на финансовите условия),[short_description] => Array ([bg-BG] => Коментар за септември и информация за фондовете),[description] => Array ([bg-BG] =>

 

През септември низходящата тенденция на пазарите на акции и облигации се запази. Основен фактор, потискащ цените е политиката на централните банки за затягане на финансовите условия с цел сваляне на инфлацията до таргетираните от централните банкери нива от 2-2.5%. По-високите лихвени нива натискат надолу оценките на акциите, особено в сегмента на компаниите на растежа.

Нежелано последствие от рестриктивната политика на Банката на Англия се прояви при пенсионните фондове, които бяха ударени от т.нар. „margin calls" поради рязката обезценка на правителствените облигации. Допълнителен фактор за бягството на инвеститорите от държавните ценни книжа на кралството бе обявената фискална политика на новото правителство за допълнително увеличаване на бюджетния дефицит през смъкване на данъчното бреме. Рязката обезценка на държавните ценни книжа на Великобритания накара централната банка на кралството да се намеси като отмени количествените затягания и прибегне до количествени улеснения в дългия край на кривата на доходността (>10г.).

Покачващите се лихви в САЩ доведоха до по-нататъшно поскъпване на американския долар и обезценка на редица валути на развитите и развиващите се пазари. Освен британският паунд, рязка обезценка се наблюдаваше и при китайския юан, където централната банка на страната позволи на местната валута да се търгува на по-високи нива спрямо долара с цел да смекчи ударите на забавящата се икономика поради проблемите на имотния пазар и политиката на правителството за поддържане на нулеви случаи на COVID-19.

Кривата на доходността на американските държавни ценни книжа влезе в още по-ниски отрицателни стойности, което предвещава задаваща се икономическа рецесия и свиване на доходите. От друга страна, икономическа слабост е до голяма степен отчетена в цените на акциите и евентуална промяна на тона на Федералния резерв в посока разхлабване на монетарната политика би действало като подкрепа за пазара на акции в краткосрочен аспект.

 

Коментар:

Красимир Йорданов,
портфолио мениджър

 

 

Повече информация за фондовете можете да намерите на:

Скай Нови Акции 

Скай Финанси  

Скай Глобал ETFs      

 

)),[] => press_releases_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 248,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 333,[date] => 2022-10-11,[active] => 1,[i18n_foreign_key] => 333,[pages] => 50)),[rss_news] => Array (),[stock_indices] => Array ([0] => StockIndex Object ([] => stock,[orig_table_name] => stock_indices,[table_name] => stock_indices,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 9542,[prefix] => BIRS,[stock_id] => 1,[value] => 821.6000,[percent] => 0.720,[created_on] => 2010-07-04,[pages] => ,[proc] => 0),[1] => StockIndex Object ([] => stock,[orig_table_name] => stock_indices,[table_name] => stock_indices,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 9543,[prefix] => IMKB-100,[stock_id] => 13,[value] => 55636.0000,[percent] => 2.020,[created_on] => 2010-07-04,[pages] => ,[proc] => 2)),[home_text] =>

 

 

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвращаемост.Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта на съответния фонд, преди да инвестирате. Документите са на български език и са достъпни на www.skyfunds.bg/bg/asset_management/funds/. Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук

Стандартното отклонение е измерено на седмична база за последните 52 седмици.

 

 

 

Банкова сметка на СКАЙ Нови Акции | Банкова сметка на СКАЙ Финанси | Банкова сметка на СКАЙ Глобал ETFs,[status_new_shares] => Share Object ([] => fund,[orig_table_name] => shares,[table_name] => shares,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ([belongs_to] => Array ([0] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Нови Акции),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.


Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове, не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ Нови Акции е необходимо да уточните кой клас дялове желаете да закупите. За дялове клас А няма ограничения относно размера на внесената сума. За закупуване на дялове клас B има минимална месечна вноска на стойност 50 лева. Трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД
IBAN: BG49BPBI79421077979701
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ Нови Акции”
Основание за плащане: покупка на дялове клас А или B

Желателно е да запазите копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф" 31, ет.2

    

Стъпка 2 – Подаване на поръчка


Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи


Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:
 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;
 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;
 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.
Подадените поръчки се изпълняват в срок до 3 работни дни след подаване на поръчката.

Определяне цената, по която се купуват дяловете


Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Нови Акции към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи и такси за покупка

 

Разходи при покупка на дялове

клас АКлас В
1.5% за суми до 20 000 лв. включително Няма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% за суми над 20 000 лв. до 300 000 лв. 
0.75% за суми над 300 000 лв. 

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.


Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.


Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ Нови Акции е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове, без да начислява каквито и да било такси или неустойки.
Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ Нови Акции, обратното изкупуване на дялове се изпълнява до 5 работни дни.

 

Определяне на цената, по която дяловете се изкупуват обратно

 

Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата за обратно изкупуване на дялове или плюс надбавката за изпълнена инвестиционна схема тип В.

 

Разходи и надбавки за обратно изкупуване на дялове

клас Аклас В

Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.
Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял. 

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка - 0.5 %.

 

При прекратена Инвестиционната схема тип В, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял намалена с 2%.

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.

Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] => ДФ СКАЙ Нови Акции (предишно наименование Статус Нови Акции) е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на стабилни компании с перспектива за растеж в ключови сектори за страните от региона на Югоизточна Европа. Фондът предоставя възможност на инвеститорите да станат част от икономическия ръст, който се очаква да отбележат страните от Югоизточна Европа в процеса на интеграцията им в Европейския съюз.

СКАЙ Нови Акции е предназначен както за индивидуални вложители, които търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от други страни от Югоизточна Европа при сравнително ниски разходи..

Чрез инвестиции във фонда можете да се включите индиректно в приватизацията на най-атрактивните компании в региона. Инвестициите на няколко пазара диверсифицират портфейла на фонда допълнително, което намалява рисковете за вложителите. Интеграцията на региона в Европейския съюз се очаква да повиши допълнитено конкурентноспосоността на компаниите и да ги направи по-атрактивни за придобивания и оттам за повишение на цените им.

Инвестиционна цел и стратегия


Основната цел на договорен фонд СКАЙ Нови Акции е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на направените инвестиции. Осъществяването и става чрез реализиране на максималния възможен доход от високодоходни активи при поемане на умерен до висок риск. Нашата инвестиционна стратегия предвижда реализирането основно на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на приходи от дивиденти/доходи от дялгови ценни книжа. За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на СКАЙ Нови Акции ще инвестираме набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, приети за търговия на български или чуждестранни регулирани пазари предимно на страни от Югоизточна Европа. При нормални обстоятелства предвиждаме около 90% от портфейла на Фонда да е съставен от акции, както и от търгуеми права с цел придобиване на акции от нови емисии при увеличаването на капитала на съответните публични дружества.

Делът на дълговите ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК ще е до 20% от активите. Инвестициите в дългови ценни книжа ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

При продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:13:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:37:"Инвестиционен фокус";s:5:"value";s:206:"Акции на публични компании, търгувани на фондовите борси в България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Турция, Словения";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:51:"Дата на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"22.05.2006";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:25:"Български лев";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:202:"За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране.";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:226:"За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:17:"3% годишно";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:52:"СКАЙ Управление на активи АД";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:12;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:405:"Юробанк България АД, ИП Бенчмарк, ИП Карол АД, Swiss Capital AD – Румъния, FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, Интеркапитал Маркетс, Уникредит Булбанк, Unicredit Bank Serbia JSC, ИП Елана Трейдинг АД, Oyak Invest, SekerYatirimMenkulDegerler A.S., InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 1,[keyword] => FUND_NEW_SHARES,[i18n_foreign_key] => 1,[pages] => ,[is_find_first] => ))),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 579463,[fund_id] => 1,[date] => 2023-01-26,[net_assets] => 9328503.0000,[number_of_shares] => 10193058.0000,[nav_share] => 0.9152,[sell_price_1] => 0.9289,[sell_price_2] => 0.9244,[sell_price_3] => 0.9221,[buy_price] => 0.9152,[daily_change] => 0.2000,[percent_daily_change] => 0.2190,[six_months_change] => 9.8943,[ytd] => 0.5383,[twelve_months_change] => 9.6048,[anual_year_performance] => -0.5294,[standart_deviation] => 10.7000,[classB1] => 0.9198,[classB2] => 0.8969,[pages] => ,[current_year_yield] => 33.821%,[six_months_yield] => ,[year_yield] => 9.605%,[fund] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Нови Акции),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.


Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове, не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ Нови Акции е необходимо да уточните кой клас дялове желаете да закупите. За дялове клас А няма ограничения относно размера на внесената сума. За закупуване на дялове клас B има минимална месечна вноска на стойност 50 лева. Трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД
IBAN: BG49BPBI79421077979701
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ Нови Акции”
Основание за плащане: покупка на дялове клас А или B

Желателно е да запазите копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф" 31, ет.2

    

Стъпка 2 – Подаване на поръчка


Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи


Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:
 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;
 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;
 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.
Подадените поръчки се изпълняват в срок до 3 работни дни след подаване на поръчката.

Определяне цената, по която се купуват дяловете


Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Нови Акции към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи и такси за покупка

 

Разходи при покупка на дялове

клас АКлас В
1.5% за суми до 20 000 лв. включително Няма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% за суми над 20 000 лв. до 300 000 лв. 
0.75% за суми над 300 000 лв. 

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.


Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.


Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ Нови Акции е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове, без да начислява каквито и да било такси или неустойки.
Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ Нови Акции, обратното изкупуване на дялове се изпълнява до 5 работни дни.

 

Определяне на цената, по която дяловете се изкупуват обратно

 

Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата за обратно изкупуване на дялове или плюс надбавката за изпълнена инвестиционна схема тип В.

 

Разходи и надбавки за обратно изкупуване на дялове

клас Аклас В

Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.
Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял. 

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка - 0.5 %.

 

При прекратена Инвестиционната схема тип В, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял намалена с 2%.

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.

Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] => ДФ СКАЙ Нови Акции (предишно наименование Статус Нови Акции) е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на стабилни компании с перспектива за растеж в ключови сектори за страните от региона на Югоизточна Европа. Фондът предоставя възможност на инвеститорите да станат част от икономическия ръст, който се очаква да отбележат страните от Югоизточна Европа в процеса на интеграцията им в Европейския съюз.

СКАЙ Нови Акции е предназначен както за индивидуални вложители, които търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от други страни от Югоизточна Европа при сравнително ниски разходи..

Чрез инвестиции във фонда можете да се включите индиректно в приватизацията на най-атрактивните компании в региона. Инвестициите на няколко пазара диверсифицират портфейла на фонда допълнително, което намалява рисковете за вложителите. Интеграцията на региона в Европейския съюз се очаква да повиши допълнитено конкурентноспосоността на компаниите и да ги направи по-атрактивни за придобивания и оттам за повишение на цените им.

Инвестиционна цел и стратегия


Основната цел на договорен фонд СКАЙ Нови Акции е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на направените инвестиции. Осъществяването и става чрез реализиране на максималния възможен доход от високодоходни активи при поемане на умерен до висок риск. Нашата инвестиционна стратегия предвижда реализирането основно на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на приходи от дивиденти/доходи от дялгови ценни книжа. За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на СКАЙ Нови Акции ще инвестираме набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни акции и търгуеми права, приети за търговия на български или чуждестранни регулирани пазари предимно на страни от Югоизточна Европа. При нормални обстоятелства предвиждаме около 90% от портфейла на Фонда да е съставен от акции, както и от търгуеми права с цел придобиване на акции от нови емисии при увеличаването на капитала на съответните публични дружества.

Делът на дълговите ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК ще е до 20% от активите. Инвестициите в дългови ценни книжа ще се извършват предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

При продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:13:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:37:"Инвестиционен фокус";s:5:"value";s:206:"Акции на публични компании, търгувани на фондовите борси в България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Турция, Словения";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:51:"Дата на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"22.05.2006";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:25:"Български лев";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:202:"За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране.";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:226:"За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:17:"3% годишно";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:52:"СКАЙ Управление на активи АД";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:12;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:405:"Юробанк България АД, ИП Бенчмарк, ИП Карол АД, Swiss Capital AD – Румъния, FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, Интеркапитал Маркетс, Уникредит Булбанк, Unicredit Bank Serbia JSC, ИП Елана Трейдинг АД, Oyak Invest, SekerYatirimMenkulDegerler A.S., InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 1,[keyword] => FUND_NEW_SHARES,[i18n_foreign_key] => 1,[pages] => ,[is_find_first] => )),[status_finances_shares] => Share Object ([] => fund,[orig_table_name] => shares,[table_name] => shares,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ([belongs_to] => Array ([0] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Финанси),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.


Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове, не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ Финанси е необходимо да уточните кой клас дялове желаете да закупите. За дялове клас А няма ограничения относно размера на внесената сума. За дялове клас B има минимална месечна вноска на стойност 50 лева. Трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД
IBAN: BG32BPBI79421096031901
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ Финанси”
Основание за плащане: покупка на дялове клас А или клас B

Желателно е да запазите копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф 31, ет.2

Стъпка 2 – Подаване на поръчка


Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи.

 

Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:
 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;
 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;
 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.
Подадените поръчки се изпълняват в срок до 3 работни дни след подаване на поръчката.

Определяне цената, по която се купуват дяловете


Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Финанси към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи за покупка на дялове

 

Разходи при покупка на дялове

клас Аклас В
1.5% за суми до 20 000 лв. включителноНяма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% за суми над 20 000 лв. до 300 000 лв.
0.75% за суми над 300 000 лв.

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.

Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.

Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ Финанси е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. УД СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове, без да начислява каквито и да било такси или неустойки.
Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ Финанси, обратното изкупуване на дялове се изпълнява до 5 работни дни.

 

Определяне цената, по която се дяловете се изкупуват обратно 

 

Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата за обратно изкупуване на дялове или плюс надбавката за изпълнена инвестиционна схема тип В.

 

Разходи и надбавки за обратно изкупуване на дялове

 

клас Аклас В

Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.

Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял.

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка - 0.5 %.

 

При прекратена Инвестиционната схема тип В, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял намалена с 2%. 

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.

Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] => Договорен фонд СКАЙ Финанси (предишно наименование Статус Финанси) е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на дружества от финансовия сектор.

СКАЙ Финанси е предназначен както за индивидуални вложители, търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от чужди пазари при сравнително ниски разходи.

Инвестиционна цел и стратегия


Основната цел на СКАЙ Финанси е осигуряването на стабилен растеж чрез инвестиции в дружества от финансовия сектор. Считаме, че този отрасъл на икономиката ще е сред най-бързо развиващите се в централна и източна Европа и това ще донесе над средната доходност за нашите инвеститори. Фондът ще инвестира в акции както от водещите банки в западна Европа, така и от финансови институции от източна Европа. Чрез тази структура се надяваме да осигурим от една страна сигурност за вложителите във фонда, а от друга – възможности за бърз растеж.

Инвестиционната стратегия на СКАЙ Финанси е насочена предимно към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на текущи доходи (приходи от дивиденти/доходи от държавни ценни книжа, лихви от дългови книжа). За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

Инвестиционният портфейл на Фонда ще е съставен предимно от акции. Предвиждаме основната част от тези акции да са емитирани от банки (до 90% от портфейла) и небанкови финансови институции (до 40% от портфейла), както и от холдингови дружества, притежаващи дялови участия в банки и небанкови финансови институции (до 25% от портфейла). Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения. При условие на продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:12:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:55:"Начало на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"02.05.2007";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:25:"Български лев";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:202:"За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране.";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:226:"За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:2:"3%";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:47:"СКАЙ Управление на активи";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:405:"Юробанк България АД, ИП Бенчмарк, ИП Карол АД, Swiss Capital AD – Румъния, FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, Интеркапитал Маркетс, Уникредит Булбанк, Unicredit Bank Serbia JSC, ИП Елана Трейдинг АД, Oyak Invest, SekerYatirimMenkulDegerler A.S., InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 2,[keyword] => FUND_FINANCES,[i18n_foreign_key] => 2,[pages] => ,[is_find_first] => ))),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => ,[] => ,[] => _i18n,[] => ,[] => Array (),[] => Array (),[] => ,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 579464,[fund_id] => 2,[date] => 2023-01-26,[net_assets] => 1677613.3750,[number_of_shares] => 4063562.7500,[nav_share] => 0.4128,[sell_price_1] => 0.4190,[sell_price_2] => 0.4169,[sell_price_3] => 0.4159,[buy_price] => 0.4128,[daily_change] => 0.2000,[percent_daily_change] => 0.4869,[six_months_change] => 11.3869,[ytd] => 3.6145,[twelve_months_change] => -4.4887,[anual_year_performance] => -5.4635,[standart_deviation] => 18.6900,[classB1] => 0.4149,[classB2] => 0.4045,[pages] => ,[current_year_yield] => 7.444%,[six_months_yield] => ,[year_yield] => -4.489%,[fund] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Финанси),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.


Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове, не дължат данъци за доходите от обратното изкупуване на дялове на взаимните фондове в България, както и от сделки с дялове, сключени на регулиран пазар на ценни книжа в страната. Това осигурява конкурентно предимство на инвестицията в сравнение с други инвестиции. Освен това съгласно разпоредбите на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО), колективните инвестиционни схеми, които са допуснати до публично предлагане в Република България, не се облагат с корпоративен данък.

),[how] => Array ([bg-BG] =>

Закупуване на дялове


При закупуване на дялове на СКАЙ Финанси е необходимо да уточните кой клас дялове желаете да закупите. За дялове клас А няма ограничения относно размера на внесената сума. За дялове клас B има минимална месечна вноска на стойност 50 лева. Трябва да уточним, че превеждането на съответната сума по банкова сметка не означава автоматично закупуване на дялове. За целта е необходимо да подадете поръчка в някой от офисите на СКАЙ Управление на активи.

Стъпка 1 – Внасяне на сума


Необходимо е да внесете определената от вас сума за закупуване на дялове в банкова сметка:

„Юробанк България" АД
IBAN: BG32BPBI79421096031901
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: договорен фонд „СКАЙ Финанси”
Основание за плащане: покупка на дялове клас А или клас B

Желателно е да запазите копие от документа за превод на сумата, който ще е необходим при подаване на поръчката за закупуване на дялове.

Суми до 5000 лева можете да внесете и на каса в офиса на СКАЙ Управление на активи на адрес:

гр. София 1000
ул. Екзарх Йосиф 31, ет.2

Стъпка 2 – Подаване на поръчка


Закупуване на дялове от физически лица


Поръчките за закупуване на дялове може да се подават лично или чрез пълномощник.

За подаване на поръчка за покупка на дялове лично е необходим документ за самоличност и копие от документ за внесената сума (за суми по банков път).
За подаване на поръчка чрез пълномощник е необходимо да представите нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.

Поръчки се подават в офисите на СКАЙ Управление на активи.

 

Закупуване на дялове от юридически лица


Необходими документи:
 • Документи, удостоверяващи представителна власт на законните представители съгласно закона, напр. официално извлечение от съответния регистър за актуално състояние или актуална разпечатка от търговския регистър, която се заверява от лицето с представителна власт или първо съдебно решение на дружеството, както и на следващи решения, вписващи последваща промяна на обстоятелства и удостоверение за актуално състояние на представляваното дружество, издадено най-много 1 месец преди представянето му; за чуждестранни лица - съответно легализирани документи, удостоверяващи тяхното актуално състояние;
 • Копие от регистрация по БУЛСТАТ;
 • Копие от документ за самоличност на лицата представляващи дружеството;
 • Ако поръчката се подава от упълномощено лице е необходимо и нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на управителни или разпоредителни действия с финансови инструменти. Освен пълномощно от упълномощените лица се изисква да представят документ за самоличност и документ за превод на сумата.
Подадените поръчки се изпълняват в срок до 3 работни дни след подаване на поръчката.

Определяне цената, по която се купуват дяловете


Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден. Тя се изчислява на базата на стойността на ценните книжа в портфейла на СКАЙ Финанси към съответния ден на борсите, на които се търгуват. Управляващото дружество смята цената, на базата на правилата за определяне на нетната стойност на активите, залегнали в проспекта и наредбите на Комисията за финансов надзор.

Цената на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял плюс разходите за покупка на дялове.

 

Разходи за покупка на дялове

 

Разходи при покупка на дялове

клас Аклас В
1.5% за суми до 20 000 лв. включителноНяма разходи за емитиране на дялове. Емисионната стойност е равна на нетната стойност на активите на един дял.
1% за суми над 20 000 лв. до 300 000 лв.
0.75% за суми над 300 000 лв.

 

Когато подавате поръчки за покупка или обратно изкупуване на дялове в офисите на инвестиционни посредници или банки, които по договор предлагат дялове на нашите фондове, са възможни и допълнителни и независещи от Управляващото дружество разходи. Тези разходи са посочени в тарифата на съответния инвестиционен посредник или банка.

 

Потвърждение на поръчката


Управляващото дружество е длъжно не по-късно от края на първия работен ден след изпълнението на поръчката да ви изпрати потвърждение за осъществената сделка по избран от вас начин - по поща, е-mail или в офисите на УД СКАЙ Управление на активи АД.

Получаване на депозитарна разписка


При желание от Ваша страна можете да получите депозитарна разписка за притежаваните от Вас дялове от фонда. Депозитарната разписка не е ценна книга и удостоверява притежаването на съответните ценни книжа. Можете да я получите лично или от пълномощник с нотариално заврено пълномощно не по-рано от 10 работни дни след датата на изпълнение на поръчката.

Поръчка за обратно изкупуване на дялове


За да продадете дяловете си в СКАЙ Финанси е необходимо да подадете поръчка за обратно изкупуване на дялове, да представите документ за самоличност и номер на лична банкова сметка. УД СКАЙ Управление на активи е длъжно да приеме вашата заявка, независимо от периода, през който сте били собственик на дялове, без да начислява каквито и да било такси или неустойки.
Плащането на дължимата сума срещу обратното изкупените дялове се извършва по указаната банкова сметка. Разходите по заплащане на банковите такси за експресни преводи (RINGS), валутни преводи и други извънредни разходи по превода са за сметка на клиента.

Срок за изпълнение на поръчката


Съгласно проспекта на СКАЙ Финанси, обратното изкупуване на дялове се изпълнява до 5 работни дни.

 

Определяне цената, по която се дяловете се изкупуват обратно 

 

Цената на дял се определя в началото на всеки работен ден, като тя е валидна за поръчките, подадени предходния работен ден.
Цената на обратно изкупуване на един дял е равна на нетната стойност на активите на един дял минус таксата за обратно изкупуване на дялове или плюс надбавката за изпълнена инвестиционна схема тип В.

 

Разходи и надбавки за обратно изкупуване на дялове

 

клас Аклас В

Няма разходи за обратно изкупуване на дялове.

Цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял.

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка - 0.5 %.

 

При прекратена Инвестиционната схема тип В, цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял намалена с 2%. 

),[portfolio] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Към 31.12.2022

),[prices] => Array ([bg-BG] =>

 

 

 

Дялове клас А: Разходи за емитиране - за поръчки до 20 000 лева включително - 1.5 %, за поръчки от 20 000 до 300 000 лева - 1%, за поръчки над 300 000 лева - 0.75% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени. Разходи за обратно изкупуване на дялове клас А не се удържат.

Дялове клас В: Няма разходи за покупка на дялове клас В. Разходи и надбавки при обратно изкупуване: при изпълнена инвестиционна схема - надбавка в размер на 0.5%, при прекратена инвестиционна схема - такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял и са включени в горепосочените цени.

),[info] => Array ([bg-BG] => Договорен фонд СКАЙ Финанси (предишно наименование Статус Финанси) е високорисков фонд с фокус върху инвестиции в акции на дружества от финансовия сектор.

СКАЙ Финанси е предназначен както за индивидуални вложители, търсят висока доходност в дългосрочен план при поемане на среден до висок риск, така и за институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си чрез включването в него на акции от чужди пазари при сравнително ниски разходи.

Инвестиционна цел и стратегия


Основната цел на СКАЙ Финанси е осигуряването на стабилен растеж чрез инвестиции в дружества от финансовия сектор. Считаме, че този отрасъл на икономиката ще е сред най-бързо развиващите се в централна и източна Европа и това ще донесе над средната доходност за нашите инвеститори. Фондът ще инвестира в акции както от водещите банки в западна Европа, така и от финансови институции от източна Европа. Чрез тази структура се надяваме да осигурим от една страна сигурност за вложителите във фонда, а от друга – възможности за бърз растеж.

Инвестиционната стратегия на СКАЙ Финанси е насочена предимно към реализирането на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на текущи доходи (приходи от дивиденти/доходи от държавни ценни книжа, лихви от дългови книжа). За постигане на инвестиционните цели ще прилагаме стратегия за активно управление на портфейла от ценни книжа и парични средства.

Инвестиционният портфейл на Фонда ще е съставен предимно от акции. Предвиждаме основната част от тези акции да са емитирани от банки (до 90% от портфейла) и небанкови финансови институции (до 40% от портфейла), както и от холдингови дружества, притежаващи дялови участия в банки и небанкови финансови институции (до 25% от портфейла). Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения. При условие на продължително пазарно понижение, ще пристъпваме към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи, за да се защитят вложенията на инвеститорите.),[info_table] => Array ([bg-BG] => a:12:{i:0;a:2:{s:3:"key";s:15:"Тип фонд";s:5:"value";s:55:"Договорен фонд с фокус в акции";}i:1;a:2:{s:3:"key";s:40:"Страна на регистрация";s:5:"value";s:16:"България";}i:2;a:2:{s:3:"key";s:25:"Фондова борса";s:5:"value";s:24:"Не се търгува";}i:3;a:2:{s:3:"key";s:55:"Начало на публично предлагане";s:5:"value";s:10:"02.05.2007";}i:4;a:2:{s:3:"key";s:12:"Валута";s:5:"value";s:25:"Български лев";}i:5;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса при емитиране";s:5:"value";s:202:"За дялове клас А такса от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума. За дялове клас B няма такса при емитиране.";}i:6;a:2:{s:3:"key";s:53:"Такса при обратно изкупуване";s:5:"value";s:226:"За дялове клас А няма такса. За дялове клас B таксата е 2%, с изключение на изпълнените инвестиционни схеми, когато няма такса.";}i:7;a:2:{s:3:"key";s:36:"Такса за управление";s:5:"value";s:2:"3%";}i:8;a:2:{s:3:"key";s:41:"Управляващо дружество";s:5:"value";s:47:"СКАЙ Управление на активи";}i:9;a:2:{s:3:"key";s:35:"Портфолио мениджър";s:5:"value";s:33:"Красимир Йорданов";}i:10;a:2:{s:3:"key";s:29:"Банка депозитар";s:5:"value";s:36:"Юробанк България АД";}i:11;a:2:{s:3:"key";s:47:"Инвестиционни посредници";s:5:"value";s:405:"Юробанк България АД, ИП Бенчмарк, ИП Карол АД, Swiss Capital AD – Румъния, FIMA Vrjednosnice d.o.o – Хърватска, Интеркапитал Маркетс, Уникредит Булбанк, Unicredit Bank Serbia JSC, ИП Елана Трейдинг АД, Oyak Invest, SekerYatirimMenkulDegerler A.S., InterCapital Securities Ltd. - Хърватска";}}),[documents] => Array ([bg-BG] => 0)),[] => funds_i18n,[] => Array ([0] => i18n_foreign_key,[1] => i18n_locale),[] => i18n_foreign_key,[] => i18n_locale,[primary_keys] => Array ([0] => id),[rows_per_page_default] => 20,[pagination_count] => 0,[errors] => Array (),[auto_timestamps] => 1,[auto_save_habtm] => 1,[auto_delete_habtm] => 1,[] => 1,[] => 1,[] => Array (),[id] => 2,[keyword] => FUND_FINANCES,[i18n_foreign_key] => 2,[pages] => ,[is_find_first] => )),[status_finances_new_fund] => ,[status_etfs] => Share Object ([] => fund,[orig_table_name] => shares,[table_name] => shares,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array ([belongs_to] => Array ([0] => Fund Object ([] => 1,[] => Array ([funds_file_groups] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id),[emissions] => Array ([foreign_key] => fund_id,[association_foreign_key] => id)),[orig_table_name] => funds,[table_name] => funds,[index_on] => id,[] => ,[] => ,[] => ,[] => ,[] => Array (),[auto_save_associations] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => updated_at,[1] => updated_on),[] => Array ([0] => created_at,[1] => created_on),[] => Y-m-d,[] => H:i:s,[] => 1,[] => ,[] => Array ([0] => count,[1] => sum,[2] => avg,[3] => max,[4] => min),[] => bg-BG,[] => _i18n,[] => ,[] => Array ([0] => title,[1] => why,[2] => how,[3] => portfolio,[4] => prices,[5] => info,[6] => info_table,[7] => documents),[] => Array ([title] => Array ([bg-BG] => Статус Глобал ETFs),[why] => Array ([bg-BG] => Професионално управление на активите - Вашите средства се управляват от финансови анализатори и портфолио мениджъри, които се стремят към постигане на най-висока доходност за инвеститорите.

 

Диверсификация на риска - активите на фондовете се инвестират в диверсифициран портфейл от ценни книжа с цел минимизиране на рисковете при инвестирането в активи с подобен рисков профил. Портфейлът на фонда е допълнително диверсифициран в резултат на разпределянето му на повече пазари.

 

Ликвидни инвестиции - направените инвестиции са с висока ликвидност, поради задължението на взаимните фондове да изкупуват обратно дяловете при поискване от страна на инвеститорите. От фондовете на СКАЙ Управление на активи можете да купите, съответно да продадете, дялове всеки работен ден.

 

Прозрачност на инвестицията - дейността на взаимните фондове, както и реда на отчитане и разкриване на информация са строго регламентирани със закон, което осигурява максимална прозрачност относно набирането и изразходването на паричните средства, дейстивията и инвестиционните планове на управляващите дружества. Дейността на взаимните фондове се контролира от Комисията за финансов надзори банката депозитар. СКАЙ Управление на активи обявява подробна информация за резултатите на фондовете и за направените инвестиции в месечните си отчети, които предоставя на КФН, БФБ и банката-депозитар, а също и на своя интернет сайт. Така се улеснява и управлението на личните финанси.

Данъчно облагане

 

Местните физически и юридически лица, инвеститори във взаимни фондове не дължат