Екип

Владислав Панев

Председател на Съвета на директорите на "СКАЙ Управление на активи" АД

 

Владислав Панчев Панев е председател на Съвета на директорите на управляващо дружество "СКАЙ Управление на активи" АД (предишно наименование Статус Капитал) от 2006 г. Владислав Панев има висше икономическо образование, специалност "Икономика и управление на транспорта". Завършил е Университета за национално и световно стопанство, гр. София. Притежава сертификат за придобито право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. Работил е като финансов репортер във вестник "Банкер" и вестник "Дневник". От юни 2004 г. до януари 2006 г. е инвестиционен консултант в УД "КД Инвестмънтс" ЕАД, а от януари 2006 г. до април 2006 г. е Изпълнителен директор на ИП "КД Секюритис" ЕАД.

Иван Иванов

Инвестиционен консултант в "СКАЙ Управление на активи" АД


Иван Митков Иванов е инвестиционен консултант на "СКАЙ Управление на активи" АД (предишно наименование Статус Капитал) и взима решенията относно инвестиране на активите, които дружеството управлява. Иван Иванов има висше икономическо образование; завършил е Университета за национално и световно стопанство, гр. София; магистър по Макроикономика и бакалавър по Финанси. Притежава сертификат за придобито право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. От февруари до юни 2003 г. е бил специалист по кредитиране в „Райфайзенбанк България" ЕАД. Работил е като старши експерт в Агенцията за икономически анализи и прогнози и като инвестиционен консултант в ИП "Бул Тренд Брокеридж" ООД.

Десислава Петкова

Изпълнителен директор на "СКАЙ Управление на активи" АД

Десислава Христова Петкова е член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на СКАЙ Управление на активи (предишно наименование Статус Капитал). Десислава Петкова има висше икономическо образование, специалност "Стопанско управление и администрация" от Университета за национално и световно стопанство, гр. София. Десислава Петкова е лицензиран брокер на ценни книжа; притежава сертификат № 148-Б/ 27.11.1998 г. за придобито право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа. От 1996 г. до 1998 г. работи във Финансова къща Савимекс ООД; от април 1998 г. до февруари 2006 г. в лицензиран инвестиционен посредник „Дилингова Финансова Компания" АД. От март 2006 г. до януари 2010 г. последователно е брокер на ценни книжа и изпълнителен директор на инвестиционен посредник „КД Секюритис" ЕАД. От юли 2011 г. до ноември 2012 г. е Ръководител отдел Вътрешен контрол в ИП „Статус Инвест" АД и в УД „Статус Капитал" АД.

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.