12.10.2021

Настоящата инфлация - временна ли е или не


 

През последните месеци един въпрос занимава постоянно пазарите. Настоящата инфлация - временна ли е или не. През септември вероятността инфлацията да се окаже по-дългосрочен спътник на икономиките се повиши, което и създаде волатилност и до някъде негативизъм.

Ръстът на инфлацията през тази година бе до голяма степен очакван. Потиснатата икономическа активност през 2020 г. пряко довежда до ниска база и съответно до ръст на инфлацията през 2021 г . Ако хората възприемат инфлацията като временна, то тя ще бъде временна. Но ако започнат да залагат повишени инфлационни очаквания и за в бъдеще, то инфлацията е доста вероятно да се превърне в дългосрочна.

През септември и заплатите в развития свят показаха приличен номинален растеж, което ясно показва, че инфлационните очаквания вече се включват в заплащането на труда. В същото време, проблемите пред глобалните вериги за доставки все повече изглежда, че ще продължат не само до края на 2021 г., но е възможно да се запазят и през голяма част от 2022 г..

Всичко това значително увеличава вероятността настоящата по-висока инфлация да се включи в инфлационните очаквания на фирми и потребители. От тази гледна точка, централните банки би трябвало да действат в момента за да успокоят инфлацията, защото има лаг от половин до една година между действия и резултат.

Но централните банки не изглежда да имат подобно желание. Ако по-високата инфлация се включи в инфлационните очаквания, то това ще даде отражение на дългосрочните лихвени проценти. Възпиращото действие пред повишението им, което представляват изкупуванията на дълг от централните банки, все повече ще намалява следващата половин година. Очакванията към момента са да се започне намаляване изкупуванията към края на 2021 г. Това би довело до ръст на лихвите и съответно до ръст на дисконтният фактор, с който се оценяват компаниите на борсите. А това от своя страна сваля оценките на компании, в чиято оценка значителна част се дължи на ръст на бъдещи парични потоци. Поради тази причина и до известна степен имунизираните към спад технологични компании, отбелязаха доста лош месец. Nasdaq бе най-лошо представящия се индекс от основните американски индекси. 

Другият елемент в оценките - растежа - също започна да показва слабости. PMI индикаторите, макар и на положителна територия, започнаха да намаляват. В Китай, проблемът с фалита на втората по големина строителна фирма, създава несигурност към бъдещето на строителния сектор, който има голям принос за икономическия подем на азиатския гигант. Ако ръстът в Китай се забави, това ще засегне и големите западни компании, разчитащи на него за собствения си растеж. 

Всички основни фактори реално към момента са само в очаквания. Фундаментално погледнато негативния сценарии със стагфлация, т.е. повишена инфлация и нисък растеж, още не е на масата. Но вероятността за него се вдига, което пък прави възможно и пазарите да се намират в инфлексна точка в развитието си. Кога и какъв ще е прекия ефект е все още твърде рано да се каже. Напълно възможно е възходящия тренд да се запази, ако баланса на инфлационните сили, лихвените проценти и растежа се впише в благоприятен диапазон - това на което се надяват централните банки. Но тъй като подобно балансиране на стимули и спирачки е доста сложно, то и вероятността за грешка в политиките им се повишава. Само с времето ще се види дали ще се справят. А това изнервя пазарите, макар и все още да не вкарва страх в тях.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец септември, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs        

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.