10.08.2021

Отчети, очаквания и глобалното разпространение на Делта варианта на Ковид-19


През юли три основни фактора влияеха на пазарите. Отчети, очакванията за растеж и глобалното разпространение на Делта варианта на Ковид-19.

Значителният скок на потреблението, след като ограниченията свързани с Ковид намаляха, се отразяват доста добре на резултатите на компаниите от развития свят. И приходите им, и печалбите им отбелязват сериозни растежи, като при това са доста над очакванията, които също бяха за сериозен растеж. Позитивната инерция е реално във всички сектори, като поне към момента очакванията за растеж се запазват и за третото тримесечие.

Този сериозен растеж на икономиките обаче продължава да създава проблеми за производствените вериги. Недостатъчното предлагане - и на компоненти, нужни за производството и на труд, продължава да тласка цените нагоре и забавя цикълът на производство. Тази липса на снихрон между експлозивно нараснало търсене и все още ограничени производствени вериги създава бариера пред потенциалния растеж на икономиките през месеца. Доста вероятно е производството да не успее да достигне търсенето и през следващите месеци, което да продължи да допринася за инфлацията.

Силното възстановяване на западните икономики създава и известно напрежение сред инвеститорите. Официално централните банки продължават силно стимулиращата си политика, за да подпомогнат връщането на заетостта към стойностите и преди пандемията. Така, колкото по-добри новини има на този фронт, толкова по-скоро е възможно стимулите да започнат да намаляват и дори да изчезнат. А за пазари свикнали на парични стимули от вече 10 години, това е една доста плашеща перспектива. Към момента това изглежда поне година напред и не стои в прекия фокус, но неизменно създава турбуленции на пазарите около важни новини.

Този сериозен растеж на икономиките обаче продължава да създава проблеми за производствените вериги. Недостатъчното предлагане - и на компоненти, нужни за производството и на труд, продължава да тласка цените нагоре и забавя цикълът на производство. Тази липса на снихрон между експлозивно нараснало търсене и все още ограничени производствени вериги създава бариера пред потенциалния растеж на икономиките през месеца. Доста вероятно е производството да не успее да достигне търсенето и през следващите месеци, което да продължи да допринася за инфлацията.

Силното възстановяване на западните икономики създава и известно напрежение сред инвеститорите. Официално централните банки продължават силно стимулиращата си политика, за да подпомогнат връщането на заетостта към стойностите и преди пандемията. Така, колкото по-добри новини има на този фронт, толкова по-скоро е възможно стимулите да започнат да намаляват и дори да изчезнат. А за пазари свикнали на парични стимули от вече 10 години, това е една доста плашеща перспектива. Към момента това изглежда поне година напред и не стои в прекия фокус, но неизменно създава турбуленции на пазарите около важни новини.

Негативните новини този месец идват основно от Азия. Разпространението на делта варианта на Ковид-19, създава сериозни пречки пред възстановяването на икономическата активност на региона. Липсата на достатъчен процент ваксинирани хора, съчетано с ниската ефективност на използваната в Китай, китайска ваксина, води до нужда от използване на локдауни за намаляване на разпространението на вируса. А това пряко се отразява и на местното потребление и на потенциала на производството, на тази основно експортно ориентирана част от света.

Друг проблем за пазарите е стремежа към правителствени регулации на Китай. Голяма част от технологичния сектор на Китай - който заема значителна част от пазарната капитализация на листваните китайски компании - е подложен на сериозен натиск от китайското правителство. Липсата на яснота за целите на правителството с този натиск, също не помага за възстановяване на доверието към китайските технологични гиганти. Официалните причини са свързани с конкуренция и защита на данни на потребители, но е напълно възможно да се цели засилване на правителствения контрол върху технологичните компании и дори изкуствено намаляване на икономическата сила, които собствениците или управляващите тези компании имат. Този натиск реално изтри целият ръст на китайския пазар от началото на годината и за момента не е ясно кога ще спре.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец юли, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs       

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.