11.12.2017

Ако пазарите се движат според очакванията, винаги може да се разчита на политиците да променят това


 

снимка:politico.com

 Добрите икономически данни и очакванията за намаляване на данъци в САЩ, създадоха условия за продължителния растеж на повечето пазари през последната една година. През ноември вече настана момента тази данъчна реформа в САЩ да придобие законодателна форма. Това донякъде уби ентусиазма на пазара, като докато не бяха ясни всички параметри по новото данъчно законодателство, оставаха надеждите то да е възможно най-добро, но с изясняването на подробностите започнаха да се появяват доста противоречиви мнения. Пазарът започна да вижда и слабостите. Американските индекси отново завършиха месеца нагоре, но в Европа и в Развиващите се пазари завършиха месеца предимно на червено.

 При развиващите се пазари това се дължи както на вече усещащото се връщане на инфлацията, така и на местни фактори, в голяма степен политически. Негативизмът в Турция например, се дължи както на увеличаващата се инфлация, така и на недоверието, с което пазарът приема отношенията между Ердоган и Турската Централна Банка. Дори намек за липса на независимост на дадена централна банка, веднага се пренася в отслабване на местната валута. А от тук напрежението се прехвърля и на пазара на акции. В случая с Турция допълнителна несигурност наляха и дипломатическото напрежение между Турция и САЩ по отношение на визите за пътуване, и делото в САЩ за незаконна търговия между Турция и Иран, в което изплува и името на Ердоган.

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец ноември, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.