10.11.2017

Пазарите през октомври


снимка:www.nouw.com

 

През октомври пазарите се движиха доста разнопосочно в голяма степен отразявайки по-скоро местни фактори, отколкото глобални такива. Намаляването на напрежението около Северна Корея даде тласък на азиатските пазари. Позитивно повлияха и по-добрите от очакванията отчети за третото тримесечие в развития свят. От друга страна местни фактори натиснаха някои пазари, като референдума за независимост на Каталония, известно засилване на напрежението между кюрдите и Турция. Продължаващото поскъпване на долара също не помогна, като натисна надолу валутите на развиващите се пазари, а от тук и доходността в чужда валута от тях.  

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец октомври, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

 

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.