10.10.2017

Без оптимизъм на развиващите се пазари в края на лятото


 

 снимка:www.mymodernmet.com

 

Краят на лятото не донесе много позитиви на развиващите се пазари. MSCI EM реално остана без промяна, като представянето на отделните развиващи се пазари бе доста разнопосочно. Най-силен спад отбеляза Турция, но и Източна Европа не се представи никак добре. Пазарите в Латинска Америка нараснаха, а в Азия отново се движиха разнопосочно. Една от причините за подобно движение, е може би в започналото поскъпване на долара. Валутните курсове винаги са влияели силно на развиващите се пазари.

Ако при развит пазар спадането на валутния курс обикновено се възприема като позитивно за пазара на акции, то при развиващите се пазари често движението е в една посока - поне първите месеци. От една страна това се дължи на поскъпването на дълговете в чужда валута и съответно повишения риск за обслужване на тези дългове, от друга страна на доста по-скъпото хеджиране на относително екзотични валути. При скъп хедж и падаща валута всички инвестиции в местна валута се обезценяват, което пък прави импулса към разпродажби на акции доста по-силен.

Валутните курсове обаче, са реално невъзможни за прогнозиране и ако стоят в основата на движения на пазара на акции, предават тези случайни импулси и при иначе по-предвидимите поне в дългосрочен план пазари.

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец септември, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

 

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs 

 

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.