Положителен финал на една турбулентна за пазарите година

2021-01-11

Декември донесе един положителен финал на една турбулентна за пазарите година. Всички основни развити пазари и голяма част от развиващите се пазари завършиха месеца на плюс. Що се отнася до годишното представяне, различните източници на растеж и влиянието на COVID-19 върху тях създадоха сериозни различия в представянето на отделните пазари.

През последното тримесечие на годината промишлеността и износа в целия свят навлезе в изключително силна експанзия, която до голяма степен компенсира спада от първата половина на годината. Макар и още не достигнали върховете си от преди кризата, темповете на възстановяване са значителни. Точно това се отразява и в индексите.

При развиващите се пазари - Китай, Корея и Тайван, като икономики силно разчитащи на промишлеността и износа и много по-малко зависещи от местни услуги или износ на ресурси, се представиха отлично с ръстове на пазарите им за годината от над 20%. Същевременно в Източна Европа, разчитаща на услуги и Латинска Америка на ресурси, индексите завършиха годината със спадове от по над 20%. При развитите държави зависимостта бе подобна, макар и с по-ниски флуктуации.

При услугите обаче, мерките срещу COVID - 19 все още взимат своето, като само в САЩ, Швеция, Индия и Австралия се наблюдава сериозна експанзия. Тъй като развитите икономики до голяма степен разчитат на услугите за растеж, това подтиска и пазарните индекси, като северна Европа и САЩ са единствените завършили годината на плюс. Ако ваксинирането върви с бързи темпове може да се очаква, че услугите също ще навлязат във фаза на значителен растеж. Единствено несигурността, колко бързо ще бъде ваксинирана голяма част от населението, спира пазарните индекси да навлязат във фаза на изключително бърз растеж.

Ако не се появи някакъв нов проблем на хоризонта 2021 г. може да се очаква да е доста позитивна за борсите.

 

Тук можете да се запознаете с бюлетина за месец декември, а повече информация за портфейлите на фондовете можете да намерите:

Скай Нови Акции

Скай Финанси

Скай Глобал ETFs